Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zavřít

PROFIL: Jana Klimešová - nehasnoucí hvězda

Ivo Domanský | 29.11.2006 | přečteno: 9439×

Jana Klimešová ve druhé polovině letošního roku dominovala na většině domácích desítek. „Letošní rok se mi příliš nepovedl, každé vítězství proto těší,“ řekla skromně Jana po „korunovaci“ v pohárovém seriálu Behej.com. Aby vzápětí opět doběhla do cíle první, tentokrát na MČR v krosu, a důrazně si řekla o nominaci na ME v Itálii.

Jana Klimešová vyst?ídala za svou dlouhou kariéru pouze dva kluby – nejprve to byl Slovan Liberec, kde ji – ješt? jako Janu Švejdovou – trénoval známý vytrvalec Mirko Gräf. 

Toho si Jana dodnes velmi váží, p?estože již dávno závodí za USK Praha a s tréninkem jí pomáhá manžel, nemén? slavný b?žec Petr Klimeš, muž s osobními rekordy na 10 km kolem 28 minut a maratonec s vizitkou 2:13 hod.

Talentovaná atletka záhy vynikla a p?ed nástupem o n?co mladší Petry Kamínkové byla u nás vytrvaleckou hv?zdou první velikosti. Po?et vít?zných závod? si ani ona sama p?esn? nepamatuje, ale byly jich jist? desítky. Úsp?šná byla mnohokrát i v zahrani?í. Klimešová reprezentovala ?eskou republiku na t?ech mistrovstvích Evropy v krosu, jednou na krosovém mistrovství sv?ta a jednou na mistrovství sv?ta v p?lmaratonu.

Pyšní se rovn?ž ?adou titul? mistryn? republiky (?ty?ikrát kros, dvakrát p?lmaraton, dvakrát 10000m na dráze a jednou byla i maratonskou mistryní, i když zrovna tuto „královskou“ disciplínu nemiluje. „Když se to tak vezme, mám asi nejrad?ji kros, není tak stereotypní jako dráha nebo silnice,“ ?íká Jana Klimešová.

Své osobní rekordy zná p?esn? a sype je z rukávu jeden za druhým: 1500m b?žela nejlépe za 4:21,3, 5000m v ?ase 16:39, desítku zvládla za 34 minut, p?lmaraton – a tohoto výkonu si cení v?bec nejvíc – za 1:13:52  a osobák v maratonu má hodnotu 2:39:20 hod. 

„Vrcholov? míním b?hat ješt? nejmén? rok, a pak se uvidí. B?h je pro mne nejen ?asov? náro?ným koní?kem, ale i životní filozofií. Trénovaný ?lov?k p?ekonává životní problémy daleko snáz než nesportovec,“ uvedla o víkendu po vít?zství na M?R v krosu v B?lé nad Radbuzou.

Ke t?em dosavadním krosovým titul?m tak p?idala v B?lé ?tvrtý. 36 letá vytrvalkyn? je již formáln? veteránkou, o n?jaké b?žecké penzi však nechce ani slyšet. V souboji s Petrou Kamínkovou zúro?ila nejen kvalitní p?ípravu na závod, ale uplatnila i svoji jemnou krosa?skou techniku. P?eloženo do srozumiteln?jší ?e?i, z trávy se b?žec musí odrážet docela jinak než z asfaltu. Na silnici by možná bylo po?adí opa?né, tady však Jana Klimešová znovu triumfovala. 

Objeví se na ME v italském San Giorgio Legnano?

Ivo Domanský