Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zavřít

Kbelská 10: dvojnásobná účast i přes návrat zimy

Radek Narovec | 06.03.2007 | přečteno: 13876×

Rekordních 311 závodníků a závodnic připravilo v sobotu pořadatelům Palestry Kbelské desítky kupu starostí a posunulo čas startu o půl hodiny. V deštivém a chladném počasí si s mírně zvlněnou tratí nejlépe poradil Petr Havelka z AC Praha 1890 (32:40.2), v ženách s přehledem zvítězila Iva Milesová z Kovošrotu (35:45.2). Přidán komentář k registracím a nesrovnalostem ve výsledcích.

„V?d?l jsem, že Jirka Wallenfels má rychlé starty. Snažil jsem se ho uviset a nasadil na 7,5 km, kde to bylo mírn? do vršku. Ty mu zase moc nesedí. Povedlo se a jsem velmi spokojený,“ sv??il se Petr Havelka s prvními dojmy. Ji?í Wallenfelsfoto: Jitka Narovcová ze Sokola Vinohrady dob?hl druhý v ?ase 32:54.9, t?etí byl Viktor Petronjuk (AC Kovošrot) za 33:13.8.

Všichni t?i si v podstat? zopakovali po?adí z lo?ska, protože tehdy první Luboš Mat?j? a ?tvrtý Ji?í Lokšan se letos v Kbelích neobjevili. Letošní t?i nejlepší závodníci si všichni shodn? vylepšili od lo?ska ?as.

Mezi ženami dominovala Iva Milesová, s odstupem více než minuty za ní dob?hla lo?ská vít?zka Tá?a Metelková (36:48.3), startující za SK Týništ? nad Orlicí. Na t?etí p?í?ce skon?ila Gabriela Loskotová (Timex Team) v ?ase 37:34.7.

Velký zájem o start na 21.ro?níku Kbel si vynutil posunutí startu závodu, protože po?adatelé nestíhali registrace a nechali ?ekat závodníky v chladu a dešti. Na start se postavilo 311 závodník?, o 150 více než loni!

„Omlouvám se všem, je to pro nás ponau?ení a slibuji, že p?íšt? budeme lepší,“ uvedla po závod? ?editelka závodu Helena Fuchsová a p?islíbila, že po?adatelé zašlou sponzorské dary všem, na foto: Jitka Narovcovákteré se p?i registracích nedostalo. „Byli jsme p?ipraveni na 200 lidí, s takovým zájmem jsme absolutn? nepo?ítali.“

Škoda, že rostoucí zájem o domácí b?žecké závody se zatím neprojevuje na divácké podpo?e podél trati. Závodník?m by jist? pomohla k ješt? lepším výsledk?m a pocit?m ze závodu. B?h se tradi?n? uskute?nil na silnicích za „plného“ provozu, ?idi??m proto pat?í dík za zastavování, p?íšt? snad ješt? vypnout i motory.

Z akce by m?lo být b?hem n?kolika dn? dostupné video to?ené p?ímo v b?žeckém poli.

Dalším závodem seriálu Behej.com je v sobotu 10.b?ezna Pe?ecká desítka. Petr Lhota, její hlavní organizátor, ve Kbelích zab?hl na skv?lém 8. míst?!

Radek Narovec

KOMPLETNÍ VÝSLEDKY (p?i­pravuje se aktualizace!)

FOTOGRAFIE

DISKUSE O ZÁVODU

KOMENTÁ? K REGISTRACÍM A VÝSLEDK?M

BLOGY O ZÁVODU: WITTY, TOROJOHARI

PR?B?ŽNÉ PO?ADÍ V POHÁRU BEHEJ.COM


Sponzoring dosud p?islíbily tyto firmy:
Term (Mizuno), Estimdrinks, Asics
V jednání jsou:
adidas, Vavrys (Craft)
v p?ípad? zájmu zapojit se do sponzoringu nás kontaktujte na
behej@behej.com