Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zavřít

Víkend s behej.com: Déšť běžce nezastavil

Radek Narovec | 17.03.2008 | přečteno: 7921×

Pension u rybníka Chytrov na Vysočině přilákal o víkendu více než dvě desítky běžců. Lidiček, kteří se rozhodli aspoň na dva dny hodit za hlavu každodenní starosti a bez ohledu na nepříznivou předpověď počasí si zabalili s běžeckými proprietami i kus dobré nálady.

Pátek a provazy dešt? po cest? do zapadlého koutu vlasti nedaleko Tel?e tomu nenasv?d?ovaly, ale p?es noc se po?así umoud?ilo a dv? skupinky b?žc? rozd?lené náhodným výb?rem na dv? úrovn? se vydaly sm?rem Javo?ice, na „posvátné“ místo z obdobného srpnového setkání. 

Chrti se m?li po první ?ásti trasy odd?lit od pomn?nekb?žecký strom pod Javo?icí, aby stejnou cestou zp?t posbírali alespo? jejich zbytky a donesli je do pensionu. Tým dopln?ný o místní v?dce se však po absolvování první desítky slil do jednoho celku a kopec do nebe pod Javo?icí absolvovali i za?áte?níci za mohutného aplausu chrt?.

Na vrcholu Javo?ice (836 m.n.m.) tradi?n? uronil slzu místní šerpa Franta Holý, ale možná to bylo jen v p?edtuše zbyte?nosti p?edchozího rozmnožování mapek p?espolním borc?m, kte?í si je pe?liv? uschovali na pokojích a cestu zp?t volili dle instintku, ni?ím nepodložené d?v?ry v orienta?ní smysl ultralegendy a ztrácejícího se signálu družic. 

Jako špatný orienta?ní bod se ukázal i muž na babet? spat?ený cestou na Javo?ici. 

Našt?stí neplánovaný orienta?ní závod o p?ežití (ob?dy se m?ly podávat jen do p?l druhé!) skon?il š?astn? a i Buldoka, který si neavizovan? cht?l vyst?ihnout sv?j první maraton za 30 dn?, jsme pak nalezli o t?i vesnice dále. Dojel si pro n?j osobn? jeho osobní trenér a autor knihy Maraton za 100 dní.

Odpolední ukázky kompenza?ních cvik? v podání Miloše Škorpila se podle fotek mohou n?komu zdát spíše jako pomatený breakdance legendy, ale opak je pravdou. 

M?ly být pouhou p?edzv?Sestava kompenza?ních cvik? v podání Miloše Škorpilastí ve?erního vy?erpávajícího programu. Rady, kterak se nenechat oklamat neznalým prodava?em bot, atletický trénink pro neatlety od atleta veterána i Milošovo desatero o tom, jak nedobíhat závody s palci u nohy v?tšími než pata vy?erpalo v?tšinu host? natolik, že si nechali utéci exhibi?ní powerballové vystoupení zahrani?ního ú?astníka zájezdu!

Jak se ukázalo, zlaté ruce maséra pomohly p?es noc odplavit z nohou ?ást únavy a rovn?ž pohodová obsluha pensionu Chytrov podtrhla prima náladu celého víkednu. 

Na druhý den se sice nebe pokoušelo srážkov? dohnat zameškanou sobotu, ale v dob? funk?n?-materiálové je uplakané po?así pro vytrvalce spíše výzvou než p?ekážkou. 

Zatímco Franta Holý si vymyslel natažený vaz, aby mohl prohnat tým dam kolem rybníka a nakonec jich polovinu vytahat z mo?álu, chrti se marn? snažili pochopit, pro? meditující ultralegenda volí vždy nejsložitejší cestu k p?ekonání pom?rn? krátké vzdálenosti na map?. Miloši, tvé regenera?ní b?hy se stávají lákadlem pro další setkání!!!

D?kujeme všem, kte?í vážili cestu do Chytrova a p?isp?li k úsp?chu akce. Pro ostatní, kterým se nehodil termín nebo místo práv? skon?eného b?žeckého víkendu – nezoufejte, již za m?síc máte další šanci. Zcela na západním cípu ?ech v obci Skalná na vás krom? spole?ných kilometr? ?eká i hotel s relaxa?ním za?ízením. Více informací naleznete v nedávno vydané pozvánce.

T?šíme se s vámi všemi na brzkou shledanou ve Skalné.

Radek Narovec

P.S.: Více fotek se objeví na webu, až ony tuny materiálu probereme :) Zkusíme rovn?ž neotálet s krátkým videem. Kdo budete mít zájem o fotky v plném rozlišení, napište nám na redakce@behej.com a p?ipojte kontaktní adresu a telefon.

Komentáře (Celkem 1)

Nalezené položky: 2 První Předchozí | 1 | Další Poslední
avatar

Nymburk

Celkem 2830 km
Minulý měsíc 0 km
10 km: 0:41:42 (2009)
půlmaraton: 1:35:37 (2009)
maraton: 3:47:55 (2008)

dan67 muž 17.03.2008 11:43:50

Přijel jsem,
viděl jsem,
běžel jsem,
doběhl jsem,
přežil jsem.
SUPER ZATRÉNOVAL JSEM!

Tak nějak stručně, Radek to napsal přesně. 

Motto: http://dan1967.blogspot.com/

administrator 03.04.2010 13:32:24

Pension u rybníka Chytrov na Vysočině přilákal o víkendu více než dvě desítky běžců. Lidiček, kteří se rozhodli aspoň na dva dny hodit za hlavu každodenní starosti a bez ohledu na nepříznivou předpověď počasí si zabalili s běžeckými proprietami i kus dobré nálady.


Odkaz na článek
Nalezené položky: 2 První Předchozí | 1 | Další Poslední
x

Hodnocení příspěvků

Pro hodnocení příspěvků se nejprve musíte přihlásit.

Pokud ještě registraci nemáte, můžete se zaregistrovat zde.

Pro přidání komentáře se musíte přihlásit nebo registrovat, pokud ještě registraci nemáte.