Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zavřít

Vychází únorové Běhej. Co v něm najdete?

Vychází únorové Běhej. Co v něm najdete?
foto: archív behej.com

behej.com | 24.02.2009 | přečteno: 19946×

Únor se pomalu chýlí ke konci a s ním přichází i datum 27. února, kdy se v prodeji a ve schránkách předplatitelů objeví nové číslo našeho magazínu Běhej. Premiérové v tomto roce a podle našeho subjektivního názoru informačně našlapané. Budeme zvědavi, zda tento názor budete s námi sdílet. Co tedy únorové číslo přináší? STÁHNĚTE SI UKÁZKU

Za?íná závodní sezona, proto je velká ?ást obsahu v?nována jim. Zejména tomu nejv?tšímu: Hervis 1/2maratonu Praha. Tak, jak vy?nívá nad ostatní svou popularitou, dostává se mu i v B?hej nejvíce prostoru. Ale nezapomínáme ani na pozvánku na další jarní b?hy z pera Iva Domanského a Zde?ka Smutného. Novinkou oproti minulému ?íslu je závodní „pel mel“, tedy st?ípky ze sv?ta závodního b?hu.

Na ?etná p?ání jsme mírn? upravili výsledkovou ?ást, op?t p?ebohatou, tak, aby byla ?iteln?jší. Umožnila nám to mírná úprava formátu, ale i skute?nost, že prosincovým ?íslem jsme byli nuceni obsáhnout více závod?, v?etn? dvou masívních. Jsme nadále p?ipraveni s výsledkovou ?ástí pracovat k vaší spokojenosti. Velký rozsah závodní ?ásti B?hej je vyjád?ením našeho vd?ku Ivo Domanskému, který v tyto dny oslavuje své narozeniny vydáním dalšího ro?níku své populární tišt?né Termínovky.

Tým tabulká??, který pro vás denn? zpracovává záplavu výsledk?, dodal aktuální tabulky na špici všech hlavních závodních distancí. Pro milovníky historie p?inášíme druhou souhrnnou ?ást seriálu Už jen z tribuny, se kterým jste se mohli setkávat na stránkách behy.cz v uplynulém roce.

I ten, koho b?žecké závody tolik nelákají, najde v novém B?hej n?co pro sebe. Druhým velkým tématem je zmapování stavu a posledních novinek na poli domácího trhu s b?žeckým sortimentem. Jaro p?ineslo cenový paradox: a?koliv je ?eská koruna pod velkým tlakem, kv?li systému p?edobjednávek nyní p?icházejí na trh boty levn?jší – díky opa?nému trendu vývoje kursu v polovin? roku lo?ského.

Mapujeme nákupní chování, konfrontujeme postoje b?žc?-spot?ebitel? s tím, co nabízejí a s ?ím se potýkají b?žci-prodávající. Že do hry vstupují i velké sportovní ?et?zce nemusíme p?ipomínat, plány jednoho z nich odkryje krátký rozhovor.

Nezbytnou sou?ástí jsou t?i redak?ní testy a sv?j prostor pro rady za?áte?ník?m tradi?n? dostává Miloš Škorpil. Nad tím, kde jsou hranice sv?tových rekord? se zamýšlí doktor Libor Vítek a Vladislav Podracký p?inese rozhovor se Št?pánkou Sokolovou-Suchou, ?lenkou štafety na 4×100m, která dodnes drží ?eský rekord.

Ti z vás, kte?í ?tou B?hej od konce, budou konfrontováni s nemilým skandálem, který v poslední dob? ot?ásl ?eským b?hem…

Vážení ?tená?i, od vydání prosincového ?ísla jsme krom? p?íprav nového pracovali na rozší?ení po?tu prodejních míst, kde budete moci B?hej nalézt – a? už ve sportovních prodejnách, tak na b?žeckých závodech. ?asopis bude rovn?ž po dobu jednoho m?síce na novinových stáncích, jejichž seznam p?ineseme bezprost?edn? poté, co tuto informaci obdržíme od distribu?ní firmy PNS.

Jako vždy uvítáme vaše nám?ty a p?ipomínky na adrese redakce@behej.com. Víme, že není možné vyhov?t všem a reagovat na podn?ty okamžit?, ale žádné z nich nezapadnou. Máme podtitul B?žecké stránky psané b?žci, a proto je to hlavn? na vás, kudy se B?hej bude dále ubírat.

Pokud se chcete dostávat k B?hej nejjednodušší cestou a b?hat rad?ji po své oblíbené trase než od trafiky k trafice, objednejte si celoro?ní p?edplatné a jako bonus k tomu získáte toto nové ?íslo zdarma, nebo pokud již toto ?íslo máte, m?žete sáhnout po lo?ské ro?ence nebo prosincovém ?ísle. P?edplatitele za jejich v?rnost pravideln? losujeme o v?cné ceny.


STÁHN?TE SI UKÁZKU ÚNOROVÉHO ?ÍSLA

P?EDPLA?TE SI ?ASOPIS B?HEJ PRO ROK 2009 A ZÍSKÁTE ?ÍSLO ZDARMA

<a>VYHRAJTE TRIKO CRAFT S P?EDPLATNÝM B?HEJ 


Komentáře (Celkem 5)

Nalezené položky: 6 První Předchozí | 1 | Další Poslední
avatar

apowell muž 26.02.2009 21:11:27

hlavně by to chtělo, aby po zaplacení ročního předplatného, časopis docházel i do schránky… což se v mém případě neděje :-((

avatar

apowell muž 05.03.2009 09:38:44

>> apowell, 26. 2. 2009 21:11:27

Zdravím, únorové číslo časopisu Běhej mi přišlo, tudíž
se tímto omlouvám za svoji netrpělivou reakci.

avatar

maraton: 2:55:43 (1987)

Bering muž 12.03.2009 00:48:33

>> apowell, 5. 3. 2009 09:38:44

Trpělivost růže přináší.

avatar

kovářská

Celkem 0 km
Minulý měsíc 0 km
půlmaraton: 1:38:10 (2009)
maraton: 3:27:34 (2009)

LULU žena 12.03.2009 21:02:06

TRPĚLIVOST ČASOPIS PŘINÁŠÍ :-)

avatar

Kosice

10 km: 0:52:57 (2011)
půlmaraton: 2:01:53 (2011)

kaifi žena 21.03.2009 15:28:21

no mne zatial doslo len cislo 11–12/2008, ale zato dvakrát. prve niekedy vo februari a druhe teraz :( tak neviem co sa deje.

administrator 03.04.2010 13:32:46

Únor se pomalu chýlí ke konci a s ním přichází i datum 27. února, kdy se v prodeji a ve schránkách předplatitelů objeví nové číslo našeho magazínu Běhej. Premiérové v tomto roce a podle našeho subjektivního názoru informačně našlapané. Budeme zvědavi, zda tento názor budete s námi sdílet. Co tedy únorové číslo přináší? STÁHNĚTE SI UKÁZKU


Odkaz na článek
Nalezené položky: 6 První Předchozí | 1 | Další Poslední
x

Hodnocení příspěvků

Pro hodnocení příspěvků se nejprve musíte přihlásit.

Pokud ještě registraci nemáte, můžete se zaregistrovat zde.

Pro přidání komentáře se musíte přihlásit nebo registrovat, pokud ještě registraci nemáte.