Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zavřít

Trápí vás bolesti kolen?

Trápí vás bolesti kolen?
foto: Zdenek Krchak

Dagmar Lisá (Mostecká) | 03.03.2010 | přečteno: 77914×

Máte potíže s bolestmi kolenních kloubů? Bolí vás při běhu a brání vám v překonávání delších vzdáleností? Nebo cítíte bolest už jen při chůzi po schodech? Bolesti kolenních kloubů u běžců jsou poměrně častou záležitostí.

Kolena jsou při běhu zatížena celou hmotností těla a toto zatížení se násobí s prudkostí dopadu. Nejčastěji trápí bolest kolenních kloubů ty, kteří běhají v kopcovitém terénu. Nelze ale vše svést jen na velké zatížení sportem. Každého běžce přece kolena nebolí! Co je tedy tím hlavním faktorem, který rozhoduje o tom, zda vás kolena budou bolet, nebo ne?

Klíčem k pochopení problému je práce svalů v souhře. Moderní fyzioterapie prosazuje obecný princip, že místo bolesti většinou neodpovídá místu příčiny vzniku bolesti. A tak tomu je i u kolene. Na funkci tohoto nejsložitějšího kloubu těla je třeba se dívat v širších souvislostech. Funkce kolenního kloubu je přímo ovlivněna postavením a funkcí kloubů nohy, kyčelních kloubů, postavením pánve i páteře.

Bolesti kolenního kloubu mohou mít příčinu samozřejmě i v něm samotném, jako tomu je v případě úrazů (např. menisků nebo vazů). Úrazy jako takovými se zde ale zabývat nebudeme, přece jen k nim při běhu nedochází tak často. Přesto, pokud jste utrpěli určitý úraz kolene a potíže přetrvávají, je tento článek určen i pro vás.

Obecně nejčastější příčinou bolestí pohybového aparátu jsou tzv. funkční poruchy. Jedná se o poruchy svalové koordinace, tedy práce svalů ve vzájemné souhře. Při optimální svalové koordinaci jsou kloubní plochy v maximálním možném kontaktu a zatížení je tedy rozloženo na co největší plochu. Pokud jsou některé svaly, nebo části svalů, v převaze a jiné v útlumu, mění se vzájemné zatížení kloubních ploch a některé části jsou zatěžovány více, jiné méně. Takto dochází nejprve k bolestivému dráždění v kloubu a později k předčasné degeneraci chrupavky kloubu.

K poruše svalové koordinace může dojít různými vlivy. Může se tak stát například následkem úrazu, jednostranné nadměrné zátěže, nebo se tato koordinace nevyvinula dobře už v raném dětství. Každopádně převážná část populace vykazuje větší či menší odchylky v kvalitě svalové koordinace.

Dalším zdrojem bolesti mohou být svaly nebo jejich části, které jsou ve zvýšeném napětí právě vinou svalové nerovnováhy. Mohou bolet i jejich úpony, za které svaly chronicky táhnou. Bolest v těchto svalech ale nevyřešíme tím, že budeme sval protahovat.

Představte si to tak, že v mozku je uložen program, který nastavuje svaly na určitou úroveň napětí. Pokud nefunguje optimální svalová koordinace, je to tím, že jsou v tomto programu chyby. I když budeme stažený sval protahovat, program v mozku tím nezměníme a tím ani tento sval neuvolníme. Proto je potřeba v terapii měnit napětí svalů přímým působením na program v mozku, ne se snažit všemožnými prostředky sval relaxovat, protože ve chvíli, kdy se postavíme a rozběhneme, vrátí se do původního napětí. (Jako příklad námi popisovaného faktu může sloužit dlouhá rekonvalescence fotbalisty Arsenalu Tomáše Rosického, jehož zranění bylo způsobeno právě zmíněným způsobem).

Jak vyplývá z výše napsaného, je to právě kvalita pohybové koordinace, která rozhoduje o tom, zda se potíže objeví právě u vás, i když vůbec nesportujete, nebo se neobjeví, i když jste vrcholový sportovec. Můžeme říci, že čím horší je kvalita svalové koordinace, tím dochází k většímu opotřebení. Zátěží a jejím stupňováním při neideální koordinaci se toto riziko násobí.

Jaké bolesti kolenního kloubu rozlišujeme? Už jsme se zmínili o úponových bolestech. Některé tyto obtíže mohou mít příčinu velmi vzdálenou od samotného místa bolesti.

Bolest na vnitřní straně pod kolenem je způsobena zvýšeným napětím svalů, které se zde upínají. Někdy je možné nahmatat v tomto místě otok (takový „bochánek"). Tyto svaly jsou v hypertonu při poruchách kyčelního kloubu, neideálním postavení pánve nebo při blokádách kloubů páteře (vše je právě způsobeno nevyváženou prací svalů v těchto oblastech).

Bolest na horním nebo dolním pólu čéšky je daná zvýšeným napětím především přímé hlavy čtyřhlavého svalu. K tomu může dojít jak v důsledku nadměrného zatížení, tak především poruchou svalové souhry ovlivňující postavení pánve a blokádami v bederní páteři. Pánev je v tomto případě v anteverzi, tedy naklopená dopředu. Toto postavení si s sebou neseme zpravidla už od prvních měsíců života, kdy nedošlo k správnému zapojení břišních svalů. Krátkodobě zde může pomoci protahování přímého stehenního svalu. Pozor ale na správné postavení pánve při protahování.

Bolest na zevní straně pod kolenem se vyskytuje při blokádě hlavičky lýtkové kosti v místě skloubení s kostí holenní. Tato blokáda vzniká při zvýšeném napětí dvouhlavého stehenního svalu. To je ale opět dáno postavením pánve, neoptimálním zapojením břišních svalů a blokádami v bederní páteři.

Pravděpodobně nejrozšířenějším problémem vůbec, u sportovců i nesportovců, je tzv. femoropatelární bolestivý syndrom, někdy též nazývaný jako chondromalacie pately. Čéška neboli patela, má vlastně funkci kladky pro čtyřhlavý sval stehenní. Je vložena do úponu tohoto svalu a zefektivňuje jeho práci. Při kontrakci quadricepsu dochází ke stlačení čéšky do jamky, kterou vytváří obě skloubené kosti, tedy kost stehenní a holenní. Chůze nebo běh, především do nebo z kopce a schodů, vyžaduje poměrně silnou kontrakci quadricepsu. Vznikají zde tedy velké tlaky na čéšku a na chrupavku pod ní.

Jak už bylo řečeno, pro rozložení zatížení kloubu je podstatná kvalita svalové koordinace. Aby došlo k co nejefektivnějšímu rozložení síly na kloub, musí být čéška co nejlépe stabilizována, zacentrována v jamce. Pro ideálně stabilizovanou čéšku je potřebná vyvážená funkce zevní a vnitřní hlavy čtyřhlavého svalu stehenního. A právě tato souhra bývá často porušena. Vnitřní hlava quadricepsu má tendenci z funkce vypadnout, mozek ji jakoby zapomene zapojovat, zatímco zevní hlava je ve zvýšeném napětí a přetahuje čéšku na svou stranu. Čéška je tedy tažena, případně i naklopena zevně. Dochází k nadměrnému zatížení zevní části kloubní plošky, jejím bolestem a postupným degenerativním změnám chrupavky této části kloubu.

koleno uhel QNa poruše této souhry se podílí několik faktorů. Jsou to jednak faktory biomechanické, kdy dochází k zvětšení tzv. Q úhlu. Q úhel je úhel, který vytváří osa tahu quadricepsu s osou stehenní kosti. K zvětšení tohoto úhlu dochází při postavení kolene do X, které je způsobeno naklopením pánve dopředu a oploštěním podélné klenby nohy. Toto chybné postavení v koleni tedy vzniká jako následek špatné svalové souhry v oblasti pánve a trupu a/nebo v oblasti chodidla. Q úhel je větší také při anatomicky širší pánvi. V těchto případech čéška cestuje zevně a toto postavení způsobuje, že zevní hlava quadricepsu je ve výhodnějším postavení než hlava vnitřní. Ženy, poněvadž mají širší pánev a častěji kolena do X, jsou více predisponované k těmto potížím a také jsou u nich velmi časté.

Může ale také dojít k samotné poruše svalové koordinace i přesto, že nemáte biomechanické dispozice uvedené výše. Vnitřní hlava quadricepsu je totiž extrémně zranitelná a má tendenci nezapojovat se do pohybu. Může se tak stát například následkem úrazu (např. ruptura nebo jen natažení vazů, poškození menisků atd.) ale i jednostrannou zátěží a pohybovou chudostí, nebo také tím, že program, který pohyb řídí, se nevyvinul správně už na samém počátku života.

Nejvíce vás zřejmě budou zajímat praktické rady. Jak vidíte, bolest kolene je často komplexní problém pohybového aparátu. Pro odstranění příčiny potíží je nutná cílená fyzioterapie, tedy aktivace správné svalové souhry nejen v oblasti kolene, ale i nohy, kyčle a pánve. Pokud se změní tato koordinace, máte velkou šanci, že nebudete muset slevit ze svých tréninků a při sportu nebudete pociťovat bolest.

Měnit koordinaci v dospělosti nejde úplně snadno. Vyžaduje to pravidelné cvičení, které se ale určitě se vyplatí. Tímto cvičením vyřešíte své bolesti (někdy psychicky i fyzicky vyčerpávající) a zabráníte v budoucnu dalším potížím. Mnohem jednodušší je řešit svalovou koordinaci v prvním roce života dítěte. Je to doba, kdy právě uzrává již zmiňovaný program a díky němu se zapojují svaly do funkce. Velmi často se ale tento program spouští s určitými chybami, které vedou k již zmíněné svalové nerovnováze. Abychom koordinaci ovlivnili co nejlépe, je vhodné s fyzioterapií začít už velmi brzy, a to krátce po 1. měsíci života dítěte.

Co můžete dělat sami? I když je výše uvedeno, že protahování nevyřeší váš problém cíleně, určitě má své místo. Je třeba protahovat všechny svalové skupiny dolních končetin, především ale přímou hlavu quadricepsu. Vhodné je také běhání kombinovat s jiným sportem, protože pohybovou různorodostí zlepšujete vnímání těla a svalovou koordinaci.

Pamatujte tedy na to, že každá bolest má nějakou příčinu, která se pravděpodobně vyvíjela dlouho před vznikem potíží. Prevence je základem zdraví a většina nemocí a následných bolestí je logickou známkou nedostatečné prevence. Nikdo nemá důvod bát se prevence,
ale má důvod bát se možných zdravotních následků.


Trpíte bolestmi? Máte potíže při provádění vašeho oblíbeného sportu? Nevíte, jak přesně máte cvičit, abyste se potíží zbavili, nebo aby k nim ani vůbec nedošlo? Přijďte se k nám poradit. Nabízíme nejen léčbu specifických potíží vašeho pohybového aparátu, ale i odbornou konzultaci k zefektivnění vašeho tréninku a prevenci dalších potíží.

 


Mgr. Dagmar Mostecká, tel.: 607 225 006, email: info@bebalanced.cz.

 

Komentáře (Celkem 6)

Nalezené položky: 7 První Předchozí | 1 | Další Poslední

dmostecka žena 12.03.2011 23:26:01

Máte potíže s bolestmi kolenních kloubů? Bolí vás při běhu a brání vám v překonávání delších vzdáleností? Nebo cítíte bolest už jen při chůzi po schodech? Bolesti kolenních kloubů u běžců jsou poměrně častou záležitostí.


Odkaz na článek
avatar

Brno

Celkem 22207 km
Minulý měsíc 0 km
10 km: 0:38:30 (2011)
půlmaraton: 1:23:40 (2007)
maraton: 2:55:30 (2011)

milan muž 13.03.2011 05:15:45

dmostecká: „Nejvíce vás zřejmě budou zajímat praktické rady. Jak vidíte, bolest kolene je často komplexní problém pohybového aparátu. Pro odstranění příčiny potíží je nutná cílená fyzioterapie, tedy aktivace správné svalové souhry nejen v oblasti kolene, ale i nohy, kyčle a pánve. Pokud se změní tato koordinace, máte velkou šanci, že nebudete muset slevit ze svých tréninků a při sportu nebudete pociťovat bolest.“

Co je v těchto případech vhodnější pro běžce? Svěřit se do péče našeho zdravotnictví nebo se učit a naučit správně technicky běhat?

dmostecká: „Nejčastěji trápí bolest kolenních kloubů ty, kteří běhají v kopcovitém terénu.“

Moje zkušenost je právě opačná. Pravidelným během v kopcovitém terénu dochází k lepší koordinaci celého těla, které se projeví jako zlepšení běžeckého stylu. Následkem toho je ústup bolestí nejen v oblasti kolen.

Před 16 léty jsem měl díky úrazu v lavině mimojiné zlomenou kolenní češku. Pokud občas řeším nějaké bolístky pohybového aparátu, tak kolena to nejsou.

Několikrát jsem se na téma zatěžování pohybového aparátu bavil s chatařem, který od r. 69 zásobuje svoji chatu pomocí vynášky materiálu vlastní (a svých nosičů) silou. Metrák je schopen vynést (a polovinu i snést) na svých nohou i v šedesáti letech. Základem jeho zdraví pohybového aparátu je pravidelný, pomalý a technicky správný pohyb v náročném horském terénu. Celoročně, v zimě na lyžích, v létě pěšky s úseky po řetězech.

Je potřeba se na problém podívat ještě komplexněji. Je cílem našeho zdravotníků zdravá populace nebo spokojený (ne zcela informovaný) pacient. Myslím si, že to není totéž.

avatar

Žďár nad Sázavou

půlmaraton: 1:42:51 (2011)

pam65 muž 13.03.2011 08:38:42

Docela jsem přivítal zimu, zalezl do posilovny a cvičil věci na kolena (kvadricepsy, abduktory, …). Při pomalé zátěži bez nárazů toho kolena snesou víc, i když pobolívají. Pomohly balanční cvičení: bosu a aquahit

Motto: No toto!
avatar

10 km: 0:41:11 (2010)
maraton: 3:07:35 (2008)

Jarda
(koloběžka)
muž
13.03.2011 11:55:46

>> milan, 13. 03. 2011 05:15:45

Článek byl komerční a tak podle toho vypadal.

avatar

Miška12345 muž 31.08.2013 21:25:01

Když jsem začínala běhat tak jsem i rychle přestala. Překazilo mi to bolest kolen a kloubů :( Už to fakt nešlo vydržet. Naštěstí mi přítel koupil Colavital, který mu doporučil kamarád. Musím říct, že jsem byla sama překvapena, jak rychle jsem pocítila úlevu. Nyní mě už nic nebolí a beru ho dále jen jako prevenci. Takže to můžu doporučit všem sportovcům :-)

avatar

Praha

Celkem 23589 km
Minulý měsíc 21 km
10 km: 0:40:06 (1984)
půlmaraton: 1:43:24 (2000)
maraton: 3:50:05 (2005)

EvženGe muž 31.08.2013 23:38:27

Miško, běžci „nejsou blbí“ Pokud dáváš komerční odkaz na jeden přípravek srovnatelný s řadou jiných, tak si ověřím, kdo ho dává. Pokud Michaela je muž, tak důvěryhodnost tohoto zdroje je nulová. A mám osobní zkušenost s obdobnými přípravky a od řady kamarádů. Ať to je kterákoliv značka, tak nezabere ihned. Trvá to i několik měsíců. Nic proti nim nemám, sám nyní jeden beru (značku nepovím :-)), ale skrytě neskrytá reklama na jeden z nich … mě štve.

avatar

Žilina u Kladna

Celkem 9586,35 km
Minulý měsíc 0 km
10 km: 0:54:55 (2015)
půlmaraton: 2:06:38 (2015)
maraton: 5:22:48 (2012)

Pohoda žena 01.09.2013 08:14:13

Bolest kolen(ta způsobená artrózou), může často souviset i s nepříliš dobrou funkcí ledvin a jejich přetížením.

Motto: Jak pokračujeme v životě,poznáváme meze svých schopností. S.Freud
Nalezené položky: 7 První Předchozí | 1 | Další Poslední
x

Hodnocení příspěvků

Pro hodnocení příspěvků se nejprve musíte přihlásit.

Pokud ještě registraci nemáte, můžete se zaregistrovat zde.

Pro přidání komentáře se musíte přihlásit nebo registrovat, pokud ještě registraci nemáte.