Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zavřít

V Olomouci se chystá velký večerní půlmaraton

V Olomouci se chystá velký večerní půlmaraton
foto: Petr Krupička

Petr Kostovič | 24.02.2010 | přečteno: 20600×

Ambiciózní projekty organizace Prague International Marathon se rozrostou o další závod. Poslední červnovou sobotu se v hanácké metropoli uskuteční večerní půlmaraton. Pořadatelé očekávají, že na start hlavního závodu Olomouckého 1/2Maratonu a doprovodných běhů by se mohlo postavit až tři tisíce účastníků. Půjde tedy o čtvrtou největší běžeckou událost v republice, největší na Moravě. DOPLNĚNY INFORMACE O STARTOVNÉM

A pro? práv? v Olomouci? „?eská republika dokáže uspo?ádat dv? velké b?žecké akce, jednu v ?echách a jednu na Morav?. Na Morav? k upo?ádání velkého závodu v Olomouci p?ímo vybízí geografická poloha m?sta, které leží mezi Ostravou a Brnem," ?íká prezident Prague International Marathon, Carlo Capalbo.

Hlavním po?adatelem závodu je tempo team prague s.r.o., sesterská organizace PIMu a mezi ?leny tempo teamu je ?ada zkušených organizátor? Pražského mezinárodního maratonu v ?ele s jeho prezidentem Carlem Capalbem. Kvalita organizace závodu by tak m?la být na úrovni, na niž jsou zvyklí ú?astníci PIM závod? z Prahy.

Olomoucký 1/2Maraton se uskute?ní 26. ?ervna a vysílat jej bude televize. Start hlavního závodu je p?edb?žn? stanoven na 19. hodinu a p?jde tedy o podobný zážitek, jaký známe ze zá?ijové ve?erní pražské Grand Prix. „Poslední ?ervnový víkend se koná v Olomouci tradi?ní m?stský festival, a to je jeden z hlavních d?vod?, pro? jsme se rozhodli ve spolupráci s m?stem pro toto datum. Olomoucký 1/2Maraton má plnou podporu p?edstavitel? m?sta, které jej chápe jako propagaci Olomouce na mezinárodní úrovni," ?íká Capalbo.

Záštitu nad závodem p?evzal olomoucký primátor Martin Novotný. „Z nového projektu jsme nadšeni. Doufáme, že z Olomouckého 1/2Maratonu se stane tradice, na kterou se budeme každý rok t?šit. B?h má velmi p?íznivé ú?inky na lidský organismus a o?ekáváme, že kladn? ovlivní m?sto i region. Proto tuto akci rádi podpo?íme," ?ekl primátor. Sám uvažuje o aktivní ú?asti v závod?.

Carlo Capalbo se netají sm?lými plány: „Rádi bychom v budoucnu pro závod získali statut Mistrovství ?eské republiky v p?lmaratonu a v??íme také, že se nám poda?í do t?í let získat st?íbrnou známku Mezinárodní atletické federace IAAF."

„B?hem ?ervna se koná jen málo významných závod?, bude to poprvé v Olomouci, b?žci budou mít možnost se pom??it s mezinárodní konkurencí z Rakouska, Ma?arska, Slovenska a dalších zemí a navíc budou moci shlédnout bohatý doprovodný program," uvádí Capalbo vý?et d?vod?, které by mohly p?ilákat vytrvalce na start.

Jména elitních vytrvalc? ješt? nejsou známa, ale organizáto?i by rádi na start p?ivedli borce, kte?í budou mít v mužské kategorii na p?ekonání ?asu 1:02. Ženské pole by mohla vést p?ední ?eská vytrvalkyn?, Olomou?anka Petra Kamínková, která bude zárove? patronkou závodu. „Olomouc je velké a krásné m?sto, jemuž dosud chyb?la velká b?žecká akce. Kone?n? ji tedy bude mít. Ve?erní závody se mi velmi líbí, a pokud mi bude sloužit zdraví, ráda si p?lmaraton zab?hnu," uvedla Petra.

Start a cíl Olomouckého 1/2Maratonu bude na Horním nám?stí p?ímo v centru m?sta. Tra? bude tvo?ena dv?ma desetikilometrovými okruhy, které povedou centrem m?sta a jeho p?ilehlými ?ástmi. Zna?ná ?ást závodu povede také Velkomoravskou ulicí. Kone?ná podoba trasy závodu však ješt? podléhá schválení.

Zájemci se mohou k závodu registrovat od 15. b?ezna (datum spušt?ní webových stránek závodu) na www.olomouckypulmaraton.cz.


STARTOVNÉ

p?lmaraton a desítka: 350,– K?

doprovodný b?h: 150,– K?

senio?i a mládež další slevy.


MAPKA TRATI ZÁVODU

 

Komentáře (Celkem 0)

Nalezené položky: 1 První Předchozí | 1 | Další Poslední

PetrK2 31.05.2010 07:28:54

Ambiciózní projekty organizace Prague International Marathon se rozrostou o další závod. Poslední červnovou sobotu se v hanácké metropoli uskuteční večerní půlmaraton. Pořadatelé očekávají, že na start hlavního závodu Olomouckého 1/2Maratonu a doprovodných běhů by se mohlo postavit až tři tisíce účastníků. Půjde tedy o čtvrtou největší běžeckou událost v republice, největší na Moravě. DOPLNĚNY INFORMACE O STARTOVNÉM


Odkaz na článek
Nalezené položky: 1 První Předchozí | 1 | Další Poslední
x

Hodnocení příspěvků

Pro hodnocení příspěvků se nejprve musíte přihlásit.

Pokud ještě registraci nemáte, můžete se zaregistrovat zde.

Pro přidání komentáře se musíte přihlásit nebo registrovat, pokud ještě registraci nemáte.