Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zavřít

PRAŽSKÝ MARATON: První skoromaraton

PRAŽSKÝ MARATON: První skoromaraton

Zdenek Buldok, Miloš Škorpil | 20.03.2008 | přečteno: 10570×

Poslední článek jsem končil závodem v Pečkách. Během toho mne začalo bolet koleno a dokončil jsem se zaťatými zuby. Více o závodě se dozvíte na www.buldok-tym.estranky.cz. Bohužel koleno bolelo celý týden, a tak jsem v týdnu od 9. 3. vůbec netrénoval, maximálně trochu protahoval a posiloval cvičením bez zátěže (kliky, sklapovačky).

V úterý a ve ?tvrtek jsem navštívil bazén a saunu a koleno regeneroval plaváním a pobytem ve whirlpoolce. M?l jsem ?as p?emýšlet, pro? chci maraton b?žet. Jsem po vážném úraze a protože jsem m?l št?stí a neskon?il na vozí?ku, rozhodl jsem se b?žet maraton pro centrum Paraple. Vytvo?il jsem Buldok-tým a chci vybrat pro lidi z centra co nejvíc pen?z, abychom mohli pomoci lidem, kte?í nem?li takové št?stí jako my.

Do toho mi mí nejbližší tvrdili a tvrdí, že po úraze a bez dlouhodobého trmréninku maraton nezvládnu, navíc p?i mé p?vodní váze 106 kg. Jsem prý „blázen“ a oni by neb?želi ani na tramvaj. Já jim chci dokázat, a taky všem ostatním pochybova??m, že pokud se chce, tak to jde a v??ím, že maraton zvládnu.

Láká m? to dokázat všem nev??ícím, že když se ?lov?k do n??eho pustí, m?že to zvládnout, i když k tomu nemá t?eba fyzické p?edpoklady. Zatím b?hám pomalu, na závod? jsem skon?il poslední, taky mi pat?ilo „krásné“ poslední místo i p?i závodech na b?žeckém víkendu na Vyso?in?, ale vím, že maraton ub?hnu. V??ím tomu. Je to m?j cíl a za tím jdu.

Jak už psal Miloš, skoro jsem si sv?j první maraton ub?hl práv? p?i b?žeckém víkendu, protože jsem tak trochu víc „zakufroval“, ztratil se a nab?hal víc kilometr?, než jsem m?l p?vodn? v plánu. B?h jsem v kopcovitém terénu st?ídal s ch?zí, ale nelituji, protože jsme byli v krásné oblasti Vyso?iny, které se ?íká „?eská Kanada“: ?isté lesy s kameny, snad tisíce jezer a jezírek, vesnice s krásnými statky, prost? bylo celou dobu na co koukat.

Do toho skv?lá atmosféra a p?íjemné ubytování v Penzionu Chytrov s výbornou kuchyní a takovými porcemi, že i já „žrout“ jsem m?l co d?lat, abych vše sn?dl. Další podrobnosti a dojmy z b?žeckého víkendu se objeví na mých stránkách buldok-týmu.

Snad bych se ješt? vrátil k faktu, s kterým m? seznámil trenér Miloš na Chytrov? a to, že 29. 3. 2008 pob?žím Pražský p?lmaraton a to po boku Lenky, s kterou jsem se seznámil na srazíku. M?žu ?íct, že tato hol?ina s and?lskou tvá?i?kou b?há jako puma s ?áblem v t?le a nevím, nevím, jestli jejímu tempu budu v?bec sta?it. Každopádn? ji podpo?ím a budu ji podporovat nejen v závod? a myslím, že nebudu sám a moc se t?ším.

Ovšem ješt? d?ív než p?lmaraton p?ijde na ?adu závod v pražské Chuchli. Rozhodl jsem se totiž zú?astnit i kratších, ale nemén? kvalitních závod? než jsou ty, které po?ádá PIM. Na ?ad? je tedy tuto sobotu závod v Chuchli a pokud máte chu? si se mnou zab?hat, p?ihlaste se, poslední ur?it? nedob?hnete. Toto místo je zatím obsazeno mnou, ale t?eba to práv? tento závod zm?ní.:-)

Na záv?r bych rád p?ipomn?l ?íslo ú?tu centra Paraple 10006–18831021/0100 a pod?koval všem lidi?kám s dobrým srdcem, kte?í p?isp?li pro dobrou v?c a pomohli t?m, kte?í pomoc nezbytn? pot?ebují. Nezapome?te, že vy všichni, kte?í pom?žete jakoukoliv ?ástkou, budete ode m? odm?n?ni tím, že vaše jména napíšu na tri?ko, v kterém pob?žím Pražský maraton a vy ho tak pob?žíte se mnou.

S pozdravem

Buldok
www.buldok-tym.estranky.cz


Víc než to, co píše Buldok v tomto svém ?lánku, mne zaujalo to, co nepíše. Nebo píše, ale pouze mn? v emailu a to, že pob?ží maraton s vodi?em za 4:15. No nevím. Je fakt, že jsem mu na za?átku tenhle ?as p?edpovídal, ale co jsem ho vid?l b?hat, už jsem osobn? opatrn?jší a myslím si, že je pro n?j spíše reálný ?as n?kde na hranici p?ti hodin. Je mi jasné, že ud?lá vše pro to, aby mne p?esv?d?il o opaku. Je fakt, že se snaží makat, se? to jde.

Nyní k tomu, co se objevilo v komentá?ích k p?edchozímu ?lánku a sice pro? b?há Buldok ty schody. Pokud se podíváte do tréninkových plán? v knize: „Za 100 dní maraton“, schody tam nenajdete, ale jinak nejsou rozhodn? na škodu. I vytrvalec pot?ebuje sílu a tu nejlépe získá b?háním do kopce a pokud to má do kopc? daleko, vhodnou náhražkou je práv? b?hání do schod?.

Tady se ješt? sluší poznamenat, že každému sv?d?í n?co jiného. Buldok je od p?írody silový typ, a tak by ho nikdy neuspokojilo samotné b?hání, tak jako jiného neuspokojí silová p?íprava, která je ale pro ?lov?ka, který se chce v b?hu zlepšovat, bezpodmíne?n? nutná. Jen prostým nab?háním kilometr?, by? v seberychlejším tempu, se z nikoho dobrý a tím spíše výborný b?žec nestane. Silovou p?ípravou v tuto chvíli nemyslím jen posilování nohou, ale i rukou, zad a b?icha, protože to vše k b?hu pot?ebujeme. Na škodu není ani to, když zapojíme posilování hlavy :) Ale to už je trošku o n??em jiném.

Miloš Škorpil


Buldok Tým tvo?í: Zdenek Buldok, Porcelan delux, Rostislav Tomeš, Blanka Živná, Lenka Lasková, So?a Otavová, Zora Hackerová, Behej.com sro, Peter Kovalík, Ivo Peterka, Hana Taslerová.


Miloš Škorpil je jedním z trenér? behej.com, kte?í nabízejí osobní trénink v rámci nabídky placených služeb.


Na seriálu o p?íprav? Buldoka na maraton se podílejí:

Sportsclinic

Porcelán delux

ST?ECHY Bohá? & Marek

 


Komentáře (Celkem 9)

Nalezené položky: 10 První Předchozí | 1 | Další Poslední
avatar

Nymburk

Celkem 2830 km
Minulý měsíc 0 km
10 km: 0:41:42 (2009)
půlmaraton: 1:35:37 (2009)
maraton: 3:47:55 (2008)

dan67 muž 20.03.2008 07:58:05

Ahoj Zdeňku,
rád jsem Tě při běžeckém víkendu poznal i osobně. Rozhodně jsi svůj první skoromaraton do vedlejší vesnice zvládl skvěle.
Já se pro maraton rozhodl v květnu a dal jsem si na to rok. Ty jsi zvolil krátkou variantu, takže jsi borec, já tak jenom pobíhám, ale Ty musíš makat naplno.
Budu se těšit v sobotu v Chuchli.

Motto: http://dan1967.blogspot.com/
avatar

Celkem 6856 km
Minulý měsíc 0 km
10 km: 0:47:59 (2007)
půlmaraton: 1:46:39 (2010)
maraton: 3:53:44 (2012)

ipeterka muž 20.03.2008 16:23:12

Tak tedy máme sraz v sobotu dvacátýho devátýho před polednem před Rudolfinem … ;-)

avatar

Pardubice

Celkem 2586 km
Minulý měsíc 0 km
10 km: 0:51:18 (2008)
půlmaraton: 1:57:52 (2008)
maraton: 4:34:01 (2008)

Tomas_Pce muž 20.03.2008 20:59:07

Ahoj Buldoku uvidíme se v sobotu v Chuchli. Tak konečně budeme moci popovídat.

avatar

Praha

Buldok muž 20.03.2008 23:19:17

>> dan67, 20. 3. 2008 07:58:05

Ahoj Dane,
taky jsem tě rád poznal, těším se v sobotu jak si všichni zazávodíme.
Ahojky Buldok

avatar

Praha

Buldok muž 20.03.2008 23:20:25

>> ipeterka, 20. 3. 2008 16:23:12

O.K. uvidíme se na půlmaratonu.
Buldok

avatar

Praha

Buldok muž 20.03.2008 23:21:51

>> Tomas_Pce, 20. 3. 2008 20:59:07

Ahoj Tome, jsem rád, že přijedeš do Chuchle, konečně pořádně pokecáme.
Ať to běhá Buldok

avatar

Celkem 6856 km
Minulý měsíc 0 km
10 km: 0:47:59 (2007)
půlmaraton: 1:46:39 (2010)
maraton: 3:53:44 (2012)

ipeterka muž 21.03.2008 09:07:51

Justíno, Buldok má za cíl běžet Pražský maraton 2008. Nevím, co by na tom měl překlasifikovávat … .

avatar

Nymburk

Celkem 2830 km
Minulý měsíc 0 km
10 km: 0:41:42 (2009)
půlmaraton: 1:35:37 (2009)
maraton: 3:47:55 (2008)

dan67 muž 21.03.2008 09:57:10

>> ipeterka, 21. 3. 2008 09:07:51

Pokud jsem to pochopil správně…

Pro mnohé je cokoliv nad 3 hod pouhé „zdolání“ maratonu, ne běh. Ale běžet se dá i v tempu 7 min/km a pro dotyčného jde o běh. A běh z pohledu fysiologie se skutečně jedná o běh. Takže on ten maraton opravdu uběhne.

Myslíš si, že maraton za 3:38 je běh nebo pouhé zdolání?

Motto: http://dan1967.blogspot.com/
avatar

Bruno-Sk muž 21.03.2008 13:22:50

Ahoj Justina a Buldok

takze som clovek zamerany na cyklomaratony (sam bicakom v Lichtenstaj­nsku,Svajciar­sko,Slovinsko,Cro­atia..atd), povedal som si ze vyskusam polmaraton.No veru je to ine kafe ako prejst 200km bicakom za den. Ale po bezeckych treningoch sa mi to podarilo uz mam za sebou 3 polmaratony a tesim sa tiez 1.krat v zivote na maraton v Prague aj ked neviem co to so mnou spravi. Buldok len pokracuj drzim palce chod do toho,pretoze aj dobra psychika a viera v zabehnutie maratonu spravi viac ako treningy..a ze si bol posledny to je OK..to som pozazival uvodom aj ja..
Justinka tie behy do kopcov ti zavidim dal by som sa na to.To je urcite nieco ine ako beh po rovine, ze je tak? Sportu vzdar a BEHU zvlast.Bruno.

administrator 03.04.2010 13:32:24

Poslední článek jsem končil závodem v Pečkách. Během toho mne začalo bolet koleno a dokončil jsem se zaťatými zuby. Více o závodě se dozvíte na www.buldok-tym.estranky.cz. Bohužel koleno bolelo celý týden, a tak jsem v týdnu od 9. 3. vůbec netrénoval, maximálně trochu protahoval a posiloval cvičením bez zátěže (kliky, sklapovačky).


Odkaz na článek
Nalezené položky: 10 První Předchozí | 1 | Další Poslední
x

Hodnocení příspěvků

Pro hodnocení příspěvků se nejprve musíte přihlásit.

Pokud ještě registraci nemáte, můžete se zaregistrovat zde.

Pro přidání komentáře se musíte přihlásit nebo registrovat, pokud ještě registraci nemáte.