Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zavřít

Co si přečtete v červnovém Běhej?

Co si přečtete v červnovém Běhej?
foto: archiv behej.com

behej.com | 12.06.2009 | přečteno: 19702×

V pátek 12. června by se na novinových stáncích, ve vybraných prodejnách a poštovních schránkách předplatitelů mělo objevit nové číslo Běhej. Opět jste to byli vy, návštěvníci těchto stránek, kdo spoluvybíral obálku čísla. Jaká je finální podoba obsahu a na co se můžete těšit? STÁHNĚTE SI UKÁZKU

K b?žecké události jara, pražskému maratonu, se vracíme dvoustranou s fotografickou koláží zachycující úsm?vné i váž­né momenty to­hoto závodu. Pozorování dvou b?žc?, kte?í absolvovali maraton se sporttesterem, odpovídá na otázku, jak m?že dlouhodobé sledování tepové frekvence pomoci p?i sta­novení optimálního tempa pro závod. K tomu p?idáme recept na to, jak otestovat se sporttesterem svou kondici.

Zamyšlení, pro? tak málo vyrážíme za b?žeckými zážitky do zahrani?í, naleznete v tématu v?novaném maratonské turistice. P?i­pojujeme tip na „alpský maratonský trojboj“. Za?á­te?níci, kte?í se ?ídí radami trenéra a propagátora b?hu Miloše Škorpila, si ur?it? nenechají ujít jeho rady, jak p?es léto nabrat kondici. Tréninkové tipy Jana Kervitcera jsou tentokrát ur?eny p?evážn? mladým závodník?m, kte?í by v dob? prázdnin rozhodn? nem?li jen lenošit.

Co dále na vás ?eká v letním B?hej? Rozhovor s objevem Brn?nského b?žeckého poháru Míšou Šaršonovou a maratonským p?ekvapením jara, Michaelou Mertovou. Aleš Tvrzník stojí za ?lánky „Pronace není nemoc“ a „Jak vybírat boty, pokud pat?íte k pronátor?m“­. Libor Vítek, specialista na výživu, informuje, jak tekutiny ovliv?ují sportovní výkon. Leona Machá?ová odhaluje ve svém sloupku „Další d?vod, pro? b?hat“ a nechybí ani tradi?ní recenze b?žeckých bot.

Snažili jsme se obohatit obsah B?hej o další novinky. Naleznete v n?m tak trojstranu s novými b?žeckými produkty. Výs­ledkovou sekci jsme doplnili o minireportáže z kv?tnových závod? a b?žecké tabulky zase opat?il komentá?em Mirek Hasal.

P?i koncipování tohoto ?ísla nám šlo o to, aby prázdninové B?hej bylo pohodov? letní, abyste v n?m našli zajímavé informace a motivaci pro letní b?hání. Budeme rádi, pokud si jej p?ibalíte do batohu ?i kufru na letní dovolenou.

Jako vždy uvítáme vaše nám?ty a p?ipomínky na adrese redakce@behej.com. Víme, že není možné vyhov?t všem a reagovat na podn?ty okamžit?, ale žádné z nich nezapadnou. Máme podtitul B?žecké stránky psané b?žci, a proto je hlavn? na vás, kudy se B?hej bude dále ubírat.

Pokud se chcete dostávat k B?hej nejjednodušší cestou a b?hat rad?ji po své oblíbené trase než od trafiky k trafice, objednejte si p?edplatné a jako bonus k tomu získáte toto nové ?íslo zdarma, nebo pokud již toto ?íslo máte, m?žete sáhnout po n?kterém ze starších ?ísel. P?edplatitele za jejich v?rnost pravideln? losujeme o v?cné ceny.


STÁHN?TE SI UKÁZKU ?ERVNOVÉHO ?ÍSLA

P?EDPLA?TE SI ŠEST ?ÍSEL B?HEJ A ZÍSKÁTE NAVÍC JEDNO ZDARMA

P?EHLED PRODEJNÍCH MÍST (KROM? STÁNK? PNS)

<a>