Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zavřít

Populární služba MapMyRun má novou verzi

Petr Havlík | 10.04.2007 | přečteno: 21117×

Dnes se do ostrého provozu uvádí nová verze MapMyRun. Připomeňme si, že se jedná se o webovou aplikaci, která uživatelům umožňuje změřit zdolanou vzdálenost s využitím satelitních map od Google. Jaké změny tedy nová verze přináší? 

Vše je nyní p?ehledn?ji uspo?ádáno a samotné „mapování“ je díky technologii AJAX (které využívá nap?íklad i GMail) podstatn? svižn?jší a pohodln?jší.

Vedle kosmetické úpravy vzhledu však nové MapMyRun p?ichází také s n??ím zbrusu novým, a sice s tréninkovým deníkem. A na tento v mnohých ohledech revolu?ní deník se nyní zam??íme.

Pro? revolu?ní? Protože kombinuje n?kolik – odlišných a specificky zam??ených – tréninkových deník? dohromady, a nabízí tak univerzální ?ešení jak b?žc?m, tak cyklist?m i dejme tomu horolezc?m ?i triatlonist?m. V závislosti na zvolené aktivit? (na výb?r je jich celkem p?t: t?locvi?na, kolo, b?h, ch?ze a plavání) se liší rovn?ž rozsah a podrobnost zadávaných informací.

B?h je specifický nap?. výb?rem bot, cyklisté mají navíc kadenci. Jednotlivé záznamy je možné ješt? více specifikovat výb?rem jedné z p?ednastavených „pod-aktivit“ (u b?hu máme na výb?r fartlek, kopce, intervaly atd.).

Sportovní deník lze navíc obohatit denními záznamy, v nichž lze ukládat informace o po?así, teplot?, klidové tepové frekvenci, t?lesné váze, spánku a podobn?.

Novinkou je také sekce závod?, která nabízí detailní informace o trasách konkrétních závod?. Momentáln? jsou dostupné pouze dva maratony (Boston a Marine Corp) a jeden 10km závod (Julian v Kalifornii); to by se ovšem m?lo brzy zm?nit. Koneckonc?, až do dnešního dne se jednalo o verzi ur?enou k testování a „odhalování“ chyb.

Zvolíme-li Boston Marathon, zobrazí se nám trasa závodu v?etn? výškové profilu a kilometrových zna?ek, kterou m?žeme následn? jediným kliknutím otev?ít v aplikaci Google Earth. Tam je prozkoumávání trasy prakticky neomezené, více se na n?j zam??íme v p?íštím ?lánku, ve kterém bude ?e? o GPS (mimochodem, Map­MyRun podporuje jak import .GPX soubor?, tak i jejich export).

Tv?rci MapMyRun se snažili vyjít vst?íc všem sportovc?m a vcelku se jim to povedlo. Univerzálnost a jednoduchost tréninkového deník? spojené s možností zmapovat si p?ekonanou vzdálenost je vpravd? jedine?ná. A to nejlepší na tom všem je, že se jedná o zdarma dostupnou službu, navíc kdykoliv a kdekoliv p?ístupnou.