Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zavřít

Otevře Praha českým maratoncům dveře do Londýna?

Otevře Praha českým maratoncům dveře do Londýna?
foto: Martin Symon

Petr Kostovič | 09.05.2012 | přečteno: 3859×

Tradičně ostře sledované souboje o republikové maratonské tituly zůstávají letos trochu ve stínu asi posledního možného pokusu o překonání olympijského limitu 2:16:30 Českého olympijského výboru a atletického svazu. Podaří se jej překonat někomu z trojice Kreisinger, Krupička, Pechek a otevřou si tak dveře k účasti na londýnské olympiádě? AKTUALIZOVÁNO O INFORMACE Z TISKOVÉ KONFERENCE

Pechkovi Praha sedí

O završení hattricku se pokusí dvojnásobný maratonský mistr republiky Petr Pechek. Že mu pražská tra? sedí, o tom sv?d?í krom? dvou za sebou získaných titul? i fakt, že p?i každém z nich posunul sv?j osobní maratonský rekord. V roce 2010 získal titul ?asem 2:22:18. O n?co t?žší to m?l v lo?ském roce, kdy v souboji s Robertem Krupi?kou zab?hl výborných 2:18:26. O olympijský limit se letos již pokusil, 9. dubna v Utrechtu za nep?íznivého po?así zab?hl „jen“ 2:20:34.

„Limit bych samoz?ejm? rád p?ekonal. Ale vím, že to je pro m? daleko. Je to spíš takový sen. Když nevyjde limit, moc rád bych si alespo? vylepšil sv?j osobní rekord. Vzhledem k ú?asti Honzy Kreisingera je letošní konkurence v?tší než vloni,“vzhlíží k ned?lnímu maratonu s opatrnou nad?jí Pechek a dodává, že zdraví drží a vyhovovalo by mu, kdyby tempo v úvodu nebylo p?íliš rychlé.

Kreisingerovi hraje zatím všechno do noty

Sedmadvcetiletý Jan Kreisinger pob?ží v ned?li maraton poprvé. Vzhlížet s nad?jí k olympijskému limitu 2:16:30 jej oprav?ují jeho p?lmaratonské ?asy. 1:03:42 b?žel v roce 2010 v Berlín?, to je jeho osobní rekord. I letošní Hervis p?lmaraton 1:05:42 ve v?tru byl kvalitní, pak dal ješt? zadržen? v Pardubicích 1:07:44. Zdá se, že je aktuáln? nejv?tším kandidátem na poko?ení limitu 2:16:30. Od p?lmaratonu je to však k met? maratonu ješt? hodn? daleko. Uvidíme, jak se s tím Kreisinger popere.

„Olympijský limit? O tom to u m? je. Kdyby se letos nebojovalo o olympiádu, maraton bych ur?it? neb?žel. Formu cítím a zdravotn? jsem v po?ádku, v??ím, že by to mohlo vyjít,“ ?íká se zdravou sebed?v?rou v hlase Jan Kreisinger, jemuž p?eje i p?edpov?? po?así. Je o n?m totiž všeobecn? známo, že p?íliš nemiluje teplé po?así. V ned?li se však má ranní teplota pohybovat jen kolem 4°C a p?es den nevystoupí nad 14°C. Ideální maratonské po?así, zvláš?e pro Kreisingera.

Krupi?ka zabojuje

T?iat?icetiletý Robert Krupi?ka má již zab?hnuto 2:17:47. To bylo ve Wroclavi v roce 2005. Loni na podzim b?žel ve Frankfurtu 2:18:43. Letos se pokusil o limit v Curychu, za mizerného po?así a zimy mu však postupn? ztuhly svaly a skon?il v k?e?i po 35 kilometrech. Další pokus si schoval na Prahu.

„Aktuální forma není ideální, zdravotn? jsem však v po?ádku. Ambice na limit už nemám, ale pokusím se b?žet na co nejlepší výkon. Pob?žím dle svých aktuálních možností a uvidím v pr?b?hu závodu, zda bude možné s n?kým spolupracovat,“ odhaduje reáln? své možnosti Krupi?ka a na otázku, zda to není p?íliš skeptická vyhlídka odpovídá:

„Skepsi rozhodn? nepropadám. Pob?žím jak nejlépe to p?jde, zabojuju a uvidíme :).“

T?žko promluví do souboje o mistrovský maratonský titul n?který další maratonec. Krom? Kreisingera se na první maratonský start chystá i sedmadvacetiletý liberecký b?žec Vít Pavlišta, který údajn? pob?ží s výše zmi?ovanou trojicí, jak nejdéle to p?jde, a pak se odpojí a dokon?í maraton sám.

Pomohou i vodi?i

Triumvirát Kreisinger, Krupi?ka a Pechek bude moci t?žit i z pomoci vodi??.

„Do p?lmaratonu by m?l pomoci krom??ížský Jakub Bajza, jehož úkolem bude b?žet první p?lku za 1:08,“ ?íká Kresinger?v trenér Róbert Štefko. Ten letos bude na trati p?sobit jako trenér povzbuzující svého sv??ence.

Podle informací redakce by však oním nebo dalším vodi?em b?žc? úto?ících na limit mohl být i Ji?í Homolá?, který by se m?l pokusit dotáhnout je v požadovaném ?ase na 25. kilometr. Podle koordinátorky top atlet? Jany Moberly nebude Jirka Homolá? p?sobit jen jako pacemaker, ale pokusí se i o kvalitní umíst?ní v rámci celého maratonu.

O limit bude v Praze bojovat dalších 24 b?žc? z ostatních zemí sv?ta. I s nimi by mohli alespo? v ?ásti trati ?eští maratonci spolupracovat.

Australan Lee Troop bude bojovat o ?tvrtou ú?ast na OH

Nap?íklad Australan Lee Troop, v 39 letech již trojnásobný ú?astník olympijského maratonu. Australský olympijský limit je stanoven ješt? p?ísn?ji než ten ?eský a jeho hodnota je 2:12. „P?ed rokem se nám narodila dvoj?ata a p?est?hovali jsme se s celou rodinou z Austrálie do USA, takže tréninkové podmínky nebyly úpln? ideální. p?esto se cítím dob?e a na p?ekonání limitu si v??ím,“ ?ekl na tiskové konferenci Australan.

Vít?z lo?ské desítky i letošního p?lmaratonu debutuje na maratonské trati

Do role hv?zdy závodu je pasován známý Philemon Limo z Keni, který se v Praze radoval z vít?zství na desítce i p?lmaratonské trati. Pikantní je, že ho v ned?li ?eká maratonská premiéra. Na otázku, s ?ím jde do závodu, odpov?d?l: „N?kolik rad jsem získal od svých afrických koleg? a na maraton se soust?edím od za?átku roku. T?ším se na sv?j nový osobní rekord,“ dodal se smíchem.

Ženy již pravd?podobn? „jen“ o tituly

Meti ženami jsou karty o start na olympiád? již pravd?podobn? rozdány. Limit A Mezinárodní asocicace atletických federací splnila v Rotterdamu ?asem 2:34:22 sokolovská Ivana Sekyrová. Stla?it ?as pod 2:37:00 se t?žko n?které z dalších b?žky? poda?í, a tak v Praze p?jde p?edevším o republikový ti­tul.

Do souboje o n?j bude chtít ur?it? promluvit obhájkyn? Radka Chura?ová, která prokázala slušnou formu týden p?ed maratonem p?i patnáctce v Lounech. Na startu by nem?la chyb?t ani albrechtická Michaela Mertová, která se Praze v minulosti vyhýbala a startovala na maratonech v zahrani?í, a stále se lepšící p?tat?icetiletá b?žkyn? z Ostravy Petra Pastorová. Znovu se vrací i veteránka Ivana Martincová, která již v minulosti také ochutnala pocit z maratonského zlata. Pod t?i hodiny umí maraton i Jana Dorazilová z AK Krom??íž.

Lydia Cheromeiová doufá v p?ekonání t?etího letošního osobního rekordu

Z afrických b?žky? má nejv?tší šanci na vít?zství Ke?anka Lydia Cheromeiová, st?íbrná z letošního p?lmaratonu v Praze. „Jsem moc ráda, že tady op?t m?žu závodit a cítím se tu tém?? jako doma. Ur?it? se chci pokusit p?ekonat osobní rekord (2:21:30, pozn.red),“ nechala se slyšet Lydia.

Maraton startuje v 9:00, p?ímým p?enosem jej vysílá ?eská televize. Odpov?? na titulní otázku budeme znát ješt? p?edtím, než historický Orloj nedaleko místa cíle, na Starom?stské radnici, odbije poledne.

Na ?lánku spolupracovali Daniela Havránková a Josef Rendl


STARTOVNÍ LISTINA MISTROVSTVÍ ?ESKÉ REPUBLIKY V MARATONU

Anketa

Jaké šance dáváte českým maratoncům pro překonání olympijského limitu při nedělním Volkswagen Maratonu Praha?

Celkem hlasovalo 139 uživatelů.

Komentáře (Celkem 3)

Nalezené položky: 4 První Předchozí | 1 | Další Poslední

PetrK muž 09.05.2012 20:32:29

Tradičně ostře sledované souboje o republikové maratonské tituly zůstávají letos trochu ve stínu asi posledního možného pokusu o překonání olympijského limitu 2:16:30 Českého olympijského výboru a atletického svazu. Podaří se jej překonat někomu z trojice Kreisinger, Krupička, Pechek a otevřou si tak dveře k účasti na londýnské olympiádě?
Odkaz na článek

avatar

10 km: 0:35:46 (2007)
půlmaraton: 1:15:50 (2007)
maraton: 3:00:58 (2008)

Iva Milesová žena 10.05.2012 16:54:22

Ať se vám všem běží krásně a super, přeju hodně sil, příjemné počasí, bezva fanoušky a náladu, ať všichni běžíte kvůli spoluběžcům, kamarádům a hlavně kvůli sobě! Ahoooj! Iva

avatar

České Budějovice, Bratříkov

10 km: 0:36:59 (2006)
půlmaraton: 1:25:58 (2006)
maraton: 3:33:50 (2008)

fuji muž 13.05.2012 11:43:33

Kyslík je BUH! ;-)

Motto: [i]"Nechtěj všechno ale jen to, co nemůžeš!"[/i] [i]Já[/i]
avatar

Pierrot muž 13.05.2012 12:10:23

Velká gratulace všem, ale Honzovi Kreisingerovi především! Jen myslím, že ho možná bude časem trochu mrzet, že si ho ČT víc nepohlídala a zatímco Lukšů s Faschingbauerem meditovali nad Cheromeiovou (nebo nad čím) a kamera přenášela záběr na cíl, musel už v té době být dávno v Pařížské.. Nad způsobem přenosu PIM jsem zlomil hůl už tak před deseti lety, ale stejně mě to vždycky dokáže nadzvednout.

Nalezené položky: 4 První Předchozí | 1 | Další Poslední
x

Hodnocení příspěvků

Pro hodnocení příspěvků se nejprve musíte přihlásit.

Pokud ještě registraci nemáte, můžete se zaregistrovat zde.

Pro přidání komentáře se musíte přihlásit nebo registrovat, pokud ještě registraci nemáte.