Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zavřít

HUBNUTÍ: Prvním krokem výměna starých bot

Tomáš Nečina | 06.08.2007 | přečteno: 30617×

Ahoj všichni. Jsem tady podruhé, opět se svými dojmy a zážitky z běhání. Možná to někomu připadne fádní nebo tu najde spoustu věcí, o kterých už dávno ví a zná je, ale já je objevuji a baví mě to.

První v?c, co jsem ud?lal, vym?nil jsem dva roky staré Adidasky na chození za Nike Airzoom Vomero2. 

A ejhle, ne jenom že si myslím, že máto jsem já na pláži v Tramore, jižní Irskom nohy odpružené, navíc p?estaly ty bolesti natažených šlach na prstech levé nohy a to je pro m? podstatné, protože místy jsem musel p?estávat b?žet. Te? je párkrát ješt? prob?hnu a za?nu se dívat po kalhotech, to bude za?átek dalšího mého laického poznávání. 

V?era tady v Irsku bylo nádhern?. Samosebou jsem si to nenechal ujít a po práci jsem vyrazil, takže jsem se vrátil po dvou hodinách dom? nádhern? unaven. Jen po?ád nemohu p?ijít na to, pro? váha stojí, skoro už druhý týden. Ale jak mi ?ekla jedna dobrá duše, ono se to zase za?ne hýbat, tak uvidím. 

Pro všechny, kte?í máte zájem se podívat, kde jsem za?al a jako malý hrošík pokra?uji dále, zasílám pár fotografií z pláže v Tramore, jižního Irska. B?h je super, jen pozor na m?kký písek. To si pak p?ipadáte jako tažný koník :-) 

Takže prozatím ahoj a m?jte se a a? vám to b?há. 

Tomáš Ne?ina

Stejn? tak jako vy, i já s Liborem sledujeme pozorn? Tomáš?v p?íb?h. Od Tomáše by m?l co nevid?t p?ijít podrobný popis jeho dosavadních stravovacích zvyk? a podle n?j sestavíme nový jídlení?ek a tréninkový plán, aby se Tomášova kila hnula sm?rem dol?. Tomáš?v energetický p?íjem by m?l být následn? mírn? nižší než výdej, aby shazoval maximáln? kilo týdn?. Jedin? tak se vyhne zdravotním problém?m.

Miloš Škorpil


Na Tomáš?v postup na dálku dohlížejí:

Miloš Škorpil, behej.com e-trénink

Trenér behej.com a PIM, absolovoval desítky maraton? a ultramaraton?, v?etn? slavného Spartathlonu, dvojnásobný mistr ?R v b?hu na 24 hodin (1991 a 1999), ?tvrtý na mistrovství sv?ta v b?hu na 24 hodin (1992) a šestý v b?hu na 48 hodin (2000). Je n?kolikrát zapsán v ?eské knize rekord?, nap?íklad ojedin?lým indoor triatlonem za 24 hodin (75 km b?h + 75 km vesla?ský trenažér + 75 km cyklistický trenažér). Autor ?ady publikací, v?etn? knihy „7+1 krok k (nejen) manažerské kondici“.

Libor Vítek, www.sportvital.cz

Docent léka?ské chemie a biochemie na 1. Léka?ské fakult? Univerzity Karlovy v Praze. Odborník v oblasti výzkumu oxida?ního stresu, nemocí jater a zdravé výživy. Pracuje na IV. Interní klinice a na Ústavu klinické biochemie a laboratorní diagnostiky Všeobecné fakultní nemocnice a 1. Léka?ské fakulty Univerzity Karlovy v Praze.