Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zavřít

Ryby – zdravá koruna vánoční večeře

Ryby – zdravá koruna vánoční večeře

Pavlína Hanušová | 19.12.2007 | přečteno: 20773×

Štědrovečerní večeře je v našich krajích nejslavnostnější večeří v roce. A pro hodně lidí znamená její příprava celodenní stres, který někdy nemusí být korunován dokonalým úspěchem. V dnešním článku se tedy nedočtete žádný nový recept. Ale pár mých zkušeností, jak to udělat, aby ta vaše večeře byla báječná a ničím nezkažená.

Chvála rybám

P?i rozli?ných názorech, co je a co není zdravá výživa, je jedna stálice, na kterou se m?žeme spolenout – ryby. A to všechny jejich druhy. Mají extrémn? nízký obsah tuk? ve svalovin? a rybí tuk obsahuje cenné polynenasycené mastné kyseliny. Pravidelná konzumace ryb je sou?ástí všech reduk?ních diet a doporu?ení zdravého životního stylu. Rybí maso obsahuje zna?né množství minerál? a vitamín?. Jeho pravidelná konzumace je doporu?ována jako prost?edek p?i p?edcházení kardiovaskulárním potížím. Pro nás je rovn?ž zajímavé, že rybí maso opouští náš žaludek již 2–3 hodiny po jídle. Díky této lehké stravitelnosti je velmi vhodné pro výživu sportovc?.

Jak si koupit kapra a p?ipravit ho pro kuchy?skou úpravu

Nejlépe je kupovat kapra živého. M?žete si ho nechat na míst? zabít a ušet?it si tak domácí vraždu. V takovém p?ípad? ale doporu?uji nechat nákup na poslední možný den – ned?li. Pokud dáváte kapra do vany a zabíjíte ho na št?drý den (?erstv? zabitý je samoz?ejm? nejlepší), nejprve ho omra?te razantní ránou do hlavy a hned potom ostrým nožem propíchn?te míchu v páte?i t?sn? p?ed ocasní ploutví. Potom teprve je ryba usmrcená. ´

Pokud kupujete kapra již zabitého – chlazeného, dob?e si ho prohlédn?te. ?erstv? zabitá ryba má jasné o?i, tuhé maso a jasn? ?ervené žábry. Pokud kupujete rybu již zabitou, musí být vždy vykuchaná. Pokud kupujete hotové vakuované filety, pe?liv? si prohlédn?te neporušenost obalu a expira?ní dobu. Totéž platí i o mražených výrobcích. Mražený kapr by nem?l být skladován déle než 2 m?síce. A vždy nakupujte jen u osv?d?ených prodejc?. Rybí maso se m?že velmi rychle kazit a pouze odborné uchování a prodej zaru?í jeho prvot?ídní jakost a vaši radost p?i va?ení a jídle.

Zabitému kaprovi nejprve odstra?te šupiny z b?icha a roz?ízn?te b?išní dutinu. ?ez provád?jte od ?itního otvoru sm?rem k hlav?. ?ežte špi?kou nože, nepoškodíte tak vnit?nosti. Vzniklým otvorem snadno vyjmete všechny vnit?nosti najednou.

Velké ryby doporu?uji stáhnout a ?ízky upéci bez k?že. Ryb? od?ízn?te hlavu, na?ízn?te ostrým nožem k?ži na ?ezu v b?iše a „sloupn?te“ k?ži i se šupinami. Kapra si p?i práci podložte ut?rkou. P?i stahování vy?ízn?te h?eben drobných k?stek pod h?betní ploutví a pod ploutvi?kami na b?íšku. Potom ostrým velkým nožem vy?ízn?te páte? a získáte tak dva pláty masa, ve kterých už je jen velmi málo kostí. Z t?ch pak na?ezejte libovoln? široké ?ízky.

?ízky umyjte studenou vodou, osušte a nasolte. Nechte je hodinu v lednici. Potom z nich ot?ete papírovou ut?rkou tekutinu se zbylou solí a m?žete za?ít obalovat. Pokud jste milovníci pikantn?jších chutí a kapr vám p?ipadá tak trochu fádní, p?idejte do soli trochu mletého bílého pep?e. Smažte zvolna a hotové ?ízky pokládejte na ubrousek, který z nich odsaje p?ebyte?ný tuk. Podávejte s plátkem citrónu. A pár šupin vložte stolovník?m pod talí? p?i ve?e?i.

Jak na salát?

Salát si p?ipravte den dop?edu. Chut? se krásn? rozleží. Ale pokud jste milovníci majonézy, zamíchejete ji do hotového salátu až t?sn? p?ed podáním. Pokud máte rádi jemné chut?, smíchejte majonézu v pom?ru 1:1 se zakysanou smetanou. Hotový salát oko?e?te hrstí jemn? nasekané petrželky.

A pokud chcete vyzkoušet n?co jiného než klasiku, tady je m?j typ:

1 kg ješt? teplých va?ených brambor vložte do mísy a p?idejte 2 nasekané cibulky se zelenou natí. Na zálivku smíchejte 6 lžic olivového oleje, 2 lžíce bílého vinného octa, 1 lžíci citrónové š?ávy, 1 lžíci dijonské ho??ice, s?l a pep?. Nalijte na teplé brambory a promíchejte. Na záv?r p?idejte majonézu (na její chuti závisí i chu? vašeho díla, takže dob?e vybírejte) a podle chuti osolte a opep?ete. Dejte vychladit a p?ed podáváním posypte n??ím zeleným pro ozdobu.

Snad mi prominete, že jsem se nedostala k polévce. Pokud máte zájem o m?j recept, jsem vám k dispozici na emailu: kucharka@behej.com

PS: Kdo jí ryby v každém ?ase, ten je zdráv a štíhlý v pase!