Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zavřít

Z Prahy do Brna za 1600 minut

Radek Narovec | 18.05.2006 | přečteno: 9657×

Český ultramaratonec a spolupracovník serveru Behej.com Miloš Škorpil ve čtvrtek úspěšně zdolal 190 kilometrů mezi Prahou a Brnem. Cílový čas 26 hodin a 40 minut (průměrné tempo 8,4 minuty na kilometr) nebyl tím nejdůležitějším, cílem byla podpora boje proti kouření a křest nové knihy. Miloše po většinu trasy doprovázel František Brabec (ten urazil rovněž úctyhodných 135 km).

„Zpátky bych už tudy neb?žel, byl to samý kopec a seb?hy byly snad ješt? t?žší než výb?hy,“ prohlásil v cíli unavený, ale dob?e nalad?ný Miloš Škorpil. Krom? náro?ného profilu trat? na oba ?ekalo i ?asto se m?nící po?así, v?etn? prudkých liják? a ranní mlhy.

Na otázku jak dlouho te? bude spát se jen usmál: „Zítra mám pracovní sch?zku v dev?t, ale volal jsem jim, že to asi nestihnu.“

P?et?žký výkon sledovaly stovky fanoušk? v on-line p?enosu Behej.com, kte?í zásobovali oba nadšence povzbuzujícími vzkazy. „Miloši, Františku, gratulejem k heroickému výkonu, pre nás absolutne nepredstavite?ný. Na web som sa pripájal každých 10 minút, aby som zistil, kde práve ste, a následne som si na mape pozeral Vašu cestu,“ zní pochvalná slova jednoho z nich.

Výkony obou borc? jsou o to více udivující, že oba v ned?li zab?hli pražský maratón pod 3:30.

Sou?ástí k?t?né knihy B?hání… Od joggingu po maratón trojice autor? Aleš Tvrzník, Miloš Škorpil a Libor Soumar je i výukový film B?hání, který zvít?zil na mezinárodním festivalu Sportfilm 2006.Kniha vycházející v nakladatelství Grada bude na pultech v pátek.  

 

Spole?n? s dob?hem obou borc? do brn?nského Star Trac Health Clubu skon?il i pokus o stanovení základního sv?tového rekordu v b?hu na b?žeckém trenažeru. Za 12 hodin Ji?í Krej?í urazil 141,770 km, zatímco p?edstartovním cílem bylo ub?hnout 140 kilometr?. Ji?í se dokonce p?iblížil svému rekordu ve 12hodinovce pod širým nebem, který ?iní 143 km.

 

Server Behej.com se p?ipojuje ke gratulacím!

krest-knihy-behani-001.jpg

 Ji?í Krej?í

krest-knihy-behani-016.jpg

Miloš Škorpil a Franta Brabec 

 

Fotografie na fóru

B?h Praha-Brno – Jak to vypadalo na za?átku…

Online p?enos b?hu Praha – Brno 

Fotogalerie od Foresta 

Fotografie od Sama Straky