Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zavřít

Běžecká kuchařka: Dietní vepřový guláš

Tomáš Rokos | 17.04.2007 | přečteno: 22348×

Pojďme spolu vytvořit něco, o čem už jste možná dlouho přemýšleli. Běžeckou kuchařku. Osvědčené a vyzkoušené recepty, které zvládne v podstatě každý. Žádné náročné postupy a vzácné ingredience. Prostě něco k snědku na každý běžecký den. Každý z vás se tak může stát kuchařem Behej.com.

Nejd?íve bych rád p?edstavil sebe v roli kucha?e. Va?ení je m?j velký koní?ek, kreativní ?innost, p?i které se m?že realizovat každý. U nás v rodin? je to skoro tradice, tedy to, že va?í chlap a moje žena má v mé p?ítomnosti v podstat? zakázaný vstup k plotn?.

Nelíbí se mi rady ve stylu „a pe?eme do zlatova.“ Co to asi tak znamená? Sám nevím, zlatavá barva se objeví u r?zných pokrm? v r?znou dobu. Budu vám taky p?ímo ?íkat ingredience. Nejedná se o žádnou reklamu, ale prost? to je to, co jsem použil. M?žete koupit to samé, anebo n?co, co máte oblíbené. Snažím se dát vodítko všem.

Hodn? b?žc? nikdy nic neva?ilo a já budu moc rád, pokud to pod mým virtuálním vedením zkusí. Není se ?eho bát a jestli i tak nastane problém, dejte v?d?t. Tento seriál je pro vás, o?ekávám diskusi, kde mi budete spílat, co jsem si to vymyslel a že takto se to p?ece ned?lá.

Doufám a moc prosím, posílejte mi své oblíbené recepty, já je uva?ím a pak spole?n? ud?láme recept. Není to žádná v?da a v?tšinou naprosto jednoduchý recept na n?jakou klasiku má v?tší úsp?ch než n?jaká extra specialita.

Poj?me se tedy podívat, co jsem si pro vás na poprvé p?ipravil.


Jedná se o recept na dietní vep?ový guláš. Vše je možné mít doma p?ipravené, maso v mrazáku. Den dop?edu je nutné maso vyndat do ledni?ky, aby rozmrzlo.

Základní ingredience:
Vitana – Minutka Guláš (18 K?)
Bonavita – K?ehké rohlí?ky pšeni?né (34 K?)
Vep?ové maso – kýta zhruba 500 g (70 K?)

Dodatkové ingredience:
Olej, hladká mouka, voda

Pom?cky:
Hrnec – zhruba dvoulitrový
Pánev, prkénko, n?ž, vidli?ka, lžíce, obrace?ka

Jdeme na to
Na pánvi?ku nalijeme asi dvoumilimetrovou vrstvu oleje a dáme na plotýnku, já používám st?ední velikost na plný výkon. Na prkénku nakrájíme maso na zhruba centimetrové kostky. Jednu kostku hodíme na olej a až to kolem ní za?ne bublat a prskat, nasypeme ostatní kostky. První minuta je kritická na míchání, aby se kostky nep?ichytly. Takže neustále podebírat obrace?kou a kostky p?etá?et. Jakmile se povrh kostek stáhne, vytvo?í se sv?tlý povrch a kostky se již nebudou lepit k pánvi?ce.

Do hrnce nalijeme vodu do p?lky, nasypeme obsah sá?ku Vitana a rozmícháme vidli?kou. Nem?l by to být žádný problém a do minuty by se m?ly všechny hrudky rozpustit. Dáme na plotýnku, zase st?ední velikost a na plný výkon.

Následující ?tvrt hodiny je nutné každých p?t minut maso promíchat obrace?kou a omá?ku vidli?kou. Následn? p?endáme maso z pánvi?ky do omá?ky a dob?e promícháme. Nyní si p?jdeme na patnáct minut n?co p?e?íst na Behej.com. Je možné, že výkon vašeho sporáku m?že být vyšší a tak doporu?uji napoprvé vyzkoušet, že za t?ch patnáct minut se nevyva?í celá voda, ale klesne tak na p?lku, to jest ke ?tvrtin? hrnce. Prost? hodn? ji ubude, ale maso stále bude plavat a nebude se p?ipalovat ke spodku.

Do hrnce p?ilijeme vodu, aby jí bylo nad p?lkou hrnce a po?káme zase ?tvrt hodiny. Je d?ležité si uv?domit, že va?íme maso. Je tedy lepší, když se p?ilije více vody mén? ?asto, než ?ast?ji menší množství. Každé p?ilití vodu ochladí a ona nev?e.

Zhruba po ?tvrtém p?ilití, nabodneme vidli?kou jednu kostku masa a ochutnáme. Jestliže nám konzistence vyhovuje, vezmeme vrchovatou lžíci mouky a dáme jí do hrnku. Do n?j pak p?idáme deset lžic omá?ky (bez masa) a deset lžic studené vody. Vidli?kou to mícháme, než se všechny hrudky rozm?lní. Dobrá technika je i použít st?nu hrnku a hrudku vidli?kou rozplácnout. S ohledem na teplotu této sm?si by rozmíchání nem?l být problém.

Pokud už se omá?ka zase va?í (po dolití vody), vidli?kou za?neme omá?ku míchat a pomalu vléváme p?ipravenou sm?s z hrnku. Dostate?n? pomalu znamená zhruba 30 vte?in na celý obsah. Další minutu mícháme a pak necháme tak p?t minut projít varem. 

A je hotovo. Dáme do hluboké misky a jdeme na v?c. Já osobn? si vždy jeden ten suchar namo?ím do omá?ky a láduji se lžící. P?ipravili jsme ?ty?i porce.

Behej.com p?eje dobrou chu?.

Nutri?ní hodnoty jedné porce

  Bílkoviny Sacharidy Tuky Energie
Omá?ka 2 g 10 g 1 g 206 kJ
Maso 7 g 0 g 3 g 890 kJ
Chlebí?ky 7 g 40 g 4 g 971 kJ
CELKEM 16 g 50 g 8 g 2 067 kJ