Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zavřít

TEST: Rolák Mizuno Breath Thermo

TEST: Rolák Mizuno Breath Thermo

Radek Leszczynski | 13.12.2007 | přečteno: 17527×

Tenký rolák, který se potem zahřívá a drží tělo sportovce v teple. Takovou charakteristiku má mít funkční materiál Breath Thermo firmy Mizuno, který jsme několik týdnů testovali a nyní vám přinášíme náš verdikt.

Breath Thermo je materiál, který má absorbovat vlhkost z t?la a m?nit ji na teplo. ?ím chladn?jší jsou podmínky, tím v?tší teplo má vytvo?it. Vlákna Breath Thermo mají dle výrobce až t?ikrát v?tší schopnost zah?ívat t?lo než ostatní p?írodní materiály, jako je vlna. Samotná p?íze je p?itom kombinací zmi?ovaných vláken a polyesteru.

Teplota na t?le je tak o 2 – 3 stupn? vyšší a absorbce vlhkosti o 20% lepší, tím se t?lo cítí v teple a pohodlí, tvrdí výrobce. Tento materiál byl v r. 2002 poprvé testován a p?edstaven v USA na zimních olympijských hrách.

DESIGN A KVALITA

Po rozbalení pot?šil design trika (chcete-li roláku). Barevná kombinace ?erveno-?erné s decentním reflexním logem vep?edu a zajímavou ozdobou na zádech p?sobí modern?.

Materiál se neprojevil jako náchylný na pochytávání vlas?, chlup? a prachu a ani na nežádoucí vytahování vláken (o?ka). Prodloužená záda a „delší“ rukávy, to bylo to, s ?ím byla v?tšina testujících spokojena. V?tšinou jsme triko-rolák používali jako druhou vrstvu ze dvou, ale byly dny, kdy bylo t?eba použít i t?etí.

„Poprvé jsem triko vyzkoušel p?i souvislém hodinovém b?hu p?i venkovní teplot? + 1°C. Prvních 30 minut pod lehkou bundou bez dalšího tri?ka a po odložení bundy bylo na omak tém?? bez známek vlhkosti. Dalších 30 minut jsem b?hal jen v tomto tri?ku a potvrdily se údaje od výrobce o absorb?ních a tepelných vlastnostech,“ ?ekl zkušený atletický veterán.

Zejména p?i použití jako druhá vrstva bylo tedy triko i po dlouhých b?zích suché, pot se rychle odpa?oval a po svle?ení velmi rychle uschl. „Pokud jde o reklamovanou funkci generace tepla z potu, nem?žu jednozna?n? ?íci, jestli to funguje p?esn? tak, jak výrobce uvádí. Rvnit?ní stranaozhodn? jsem však nepoci?oval chlad, když jsem p?i nízkých venkovních teplotách nepoužil fleecovou bundu, v níž normáln? b?hám.“

P?i testech jsme narazili na jeden problém: nepadnoucí velikost. Pokud triko „nesedne“, dostane se pod n?j chladný vzduch a ztrácí se hlavní p?ednost materiálu. Je proto nutné pe?liv? dbát na výb?r správné velikosti, zejména u žen.

Testovali jsme trika i jako jedinou vrstvu p?i chladných teplotách a i zde materiál obstál. „B?žel jsem p?i teplot? pouhých 5°C. Krom? úvodního kilometru nebyl s chladem žádný problém. Ale myslím, že tohle už je hranice, a p?i v?tším v?tru nebo mrholení by už asi byla zima,“ uvedl jeden z testujících.

ODOLNOST MATERIÁLU

Ovšem funk?nost trika není to jediné, co uživatele zajímá. Od kvalitního výrobku se pochopiteln? o?ekává i schopnost udržet vlastnosti i po mnoha vypráních v pra?ce. Je nutno podotknout, že ?asté praní nebylo až tak pot?eba. Breath Thermo má v sob? i dezodora?ní a antibakteriální složku, která zabra?uje r?zným pach?m a tohle fungovalo bez ohledu na to, kolikrát jsme trika prali nebo oblékli. V?tšina oble?ení se ni?í používáním pracího prášku, ale Breath Thermo funk?nost zachoval. Barvy nepoušt?jí ani nepronikají jedna do druhé. Logo firmy ani ozdoba na zádech nebyly po praní porušeny.

„Sušil jsem triko na ramínku p?i pokojové teplot? a b?hem ?ty? zvln?ný ševhodin jsem si ho mohl znovu obléknout. Po vyprání nezm?nilo velikost ani tvar. Všechny švy drží. Žádný problém.“ Zato jedna z b?žky? si všimla vln?ní v p?í?ném švu na zádech.

ZÁV?R

Rozhodn? neud?láme chybu, když si triko oblékneme na v?tšinu venkovních sport?, nebo t?eba i na b?žné nošení v zimním období a to pro koholiv, kdo chce mít vlhkost t?la a teplotu pod kontrolou. Triko se jeví jako opravdu kvalitní funk?ní produkt. Je lehké a se zajímavým designem.

B?hem test? jsme nenarazili na vážn?jší nedostatek, nicmén? za p?l roku triko podrobíme dalšímu d?kladnému testování a p?ipravíme druhou ?ást recenze.

Celkové hodnocení v kladech a záporech:
+ design, prodloužená záda a rukávy
+ funk?ní antibakteriální složka a pH kontrola
+ odvod vlhosti a udržení teploty
+ rychleschnoucí materiál
+ udržení tvaru, odolonost v??i mechanickému poškození

– p?epe?liv? vybírat velikost zvlášt? u dámských trik
- mírná zm?na tvaru v oblasti p?í?ného švu na zádech


TESTOVANÝ MATERIÁL BUDE DOVOZCE P?EDVÁD?T VE DNECH 13.-14. PROSINCE VE SPECIALIZOVANÉ B?ŽECKÉ PRODEJN? TRIEXPERT V PRAZE V TÁBORITSKÉ ULICI