Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zavřít

PRAŽSKÝ MARATON: Ne vždy se jede podle plánu

PRAŽSKÝ MARATON: Ne vždy se jede podle plánu

Zdenek Buldok, Miloš Škorpil | 10.04.2008 | přečteno: 7452×

Půlmaraton je za námi a já se vrhám na další týden přípravy na Pražský maraton 2008. Teď už vím, že nejdůležitější je ladění formy, poslouchat trenéra a běhat jen tak v klídku. Tak, abych trénink „nepřepálil“ a nemasakroval tělo, jako jsem to dělal v prvních týdnech přípravy, především v tom druhém… 

Miloš píše ve své knize, že heslo „t?žko na bojišti, lehko na cvi?išti“ ve sportu už dávno neplatí a správný trénink spo?ívá ve vylad?ní formy tak, aby v den závodu t?lo podalo co nejlepší výkon. Takže i já se svou buldo?í hlavou pochopil, že hlavou ze? neprorazím a dál budu naslouchat radám trenéra. I díky n?mu jsem svou první velkou zkoušku – p?lmaraton – zvládl. Miloši d?kuji.

Po p?lmaratonu jsem byl unavený, ale s únavou se nejlépe bojuje pohybem, a tak jsem si šel dát p?íjemný regenera?ní b?h kolem Vltavy, asi tak 3 km. A pak ješt? následovala procházka s rodinkou. Ned?lní pohodi?ka dovršila m?j p?íjemný pocit ze zdolání p?lmaratonu. 

V pracovním týdnu p?es den samoz?ejm? ?as na b?h není, ale po práci jsem si chodil lehce zab?hat do Mod?anské rokle. Je to p?íjemné zelené údolí s délkou trasy cca 3,5 km v jednom sm?ru. Tra? kopíruje potok a rokle je vyhlášena p?írodní památkou. Ješt?že už je vcelku dlouho venku sv?tlo, protože v rokli není osv?tlení, a tak už se tam dá chodit b?hat i nave?er. P?i jednom takovém tréninku lilo jako z konve, ale stromy déš? „brzdily“ a i tento b?h byl zajímavý. Volno bylo totiž naplánováno pouze na pond?lí a mn? se zrovna necht?lo do posilovny, kde bych ur?it? nezmokl. Na každodenní b?hání jsem si ale zvykl a je to po práci p?íjemný relax. B?hám denn? po práci 60–90 minut, a to po?ád joggingem. Samoz?ejmý je každodenní stre?ink. 

Narušení morálky ovšem p?išlo v sobotu. Byl jsem s rodinou pozván na Moravu na svatbu. P?vodn? jsem si ?íkal, že se nebudu p?ejídat, nedám si alkohol a brzo odejdu, abych zvládl ned?lní 10km závod na jižní Morav? v Mikul?icích. T?šil jsem se, že nasbírám body do Poháru behej.com a posunu se o n?kolik p?í?ek výš. To byl plán. Nakonec to samoz?ejm? dopadlo úpln? jinak, o nezdravé výživ? a alkoholu se rad?ji zmi?ovat ani nebudu, ale ur?it? si umíte p?edstavit, jak to se mnou dopadlo. Jediný pohyb o tomto víkendu bylo sobotní „tancování“ – jestli se to v mém p?ípad? dá takhle nazvat :) Snad mi ty dva dny v mé p?íprav? nebudou chyb?t…

Více k mému tréninku napíše Miloš. Já se ješt? zam??ím na stravu a pitný režim. Denn? krom? kávy a ?aje vypiji cca 5–6 litr? ?isté vody. Denní dávky jídla spo?ívají v bílém mase, rýži, t?stovinách, hodn? zeleniny a ovoce, tmavého pe?iva a nízkotu?ných mlé?ných výrobcích. K tomu jako dopln?k stravy nezbytné vitamíny a minerály, které jsou k b?hání d?ležité. Dále výživa kloub? a k regeneraci iontové nápoje. V p?ípad? dalších informací a doporu?ení rád poradím na svých stránkách www.buldok-tym.estranky.cz

Jako vyslanec centra Paraple op?t p?ipomínám ?. ú?tu centra Paraple 10006–18831021/0100 a do poznámky napište Buldok-tým, abychom spole?n? pomohli.

Tento víkend pojedu na b?žecký víkend do Skalné a t?ším se na všechny b?žce, na ?leny svého týmu a samoz?ejm? i na trenéra.

A? to b?há
Buldok
www.buldok-tym.estranky.cz


Jelikož p?lmaraton se b?žel v sobotu, byl na ned?li naplánován výklus, aby se nohy, ale i celé t?lo trošku vzpamatovaly ze zát?ží. V pond?lí následoval zasloužený odpo?inek. 

V ideálním p?ípad?, pokud by m?l Zden?k ?i jiný adept nab?háno za p?edchozí léta již n?co do foroty, by týden po p?lmaratonu mohl vypadat takto:

den

Po

Út

St

?t


So

Ne

 

volno

10 km  voln?

volno

10 km  voln?

volno

120 min

60 min

Jelikož však Buldok musí ješt? do maratonu „dohnat“, co d?íve zameškal, aby byl dostate?n? p?ipraven, je t?eba jít následující trénink:

den

Po

Út

St

?t


So

Ne

 

volno

10 km  TV

60 min

4× 1500 m

60 min

120 min

60 min

Úterý je t?eba, aby si zase t?lo zvyklo na to, že p?i maratonu je ?eká hodn? dlouhá práce, st?eda je na vyklusání únavy. Ve ?tvrtek je nutné zapracovat na tempu, aby si Buldok vytvo?il alespo? n?jakou tempovou rezervu a nemusel to potom p?i maratonu rvát celou dobu na plný pecky. V pátek si p?i b?hu odpo?ine a vyplaví laktáty ze zmožených sval?. V sobotu m?l dát dlouhý b?h, tak aby si t?lo zvyklo na dlouhodobou zát?ž a dlouhodobý stereotypní pohyb, kdy jedna noha v letu st?ídá druhou. No a ned?le je zase na uvoln?ní.

Že Buldok b?há n?co jiného než je v knize? To je pravda, d?ležité je hlavn?, aby b?hal. Je fakt, že nyní si zvyká ješt? na pracovní zatížení a b?h by se nem?l pro jeho t?lo stát dalším stresovým faktorem. Když denn? ub?hne 60–90 minut a o sobotách to prodlouží (na svatby snad nebude zván jako celebrita každý týden), jsem p?esv?d?en, že maraton zvládne. Ne lehce, ne bez potíží, ale jeho zdraví by to ohrozit nem?lo.

Miloš Škorpil


Buldok Tým tvo?í: Zdenek Buldok, Porcelan delux, Rostislav Tomeš, Blanka Živná, Lenka Lasková, So?a Otavová, Zora Hackerová, Behej.com sro, Peter Kovalík, Ivo Peterka, Hana Taslerová, Kate?ina Gališová, Tomáš Vorlí?ek, Vladimír Novák, Mapo, Miroslav Otava, Petr Skleni?ka, Dana Cihak a neznámý dárce.

Celkem vybráno: 18250 K?


Miloš Škorpil je jedním z trenér? behej.com, kte?í nabízejí osobní trénink v rámci nabídky placených služeb.


Na seriálu o p?íprav? Buldoka na maraton se podílejí:

Sportsclinic

Porcelán delux

ST?ECHY Bohá? & Marek

 


Komentáře (Celkem 2)

Nalezené položky: 3 První Předchozí | 1 | Další Poslední
avatar

Praha

Celkem 3117 km
Minulý měsíc 0 km
10 km: 0:39:41 (2008)
půlmaraton: 1:41:25 (2007)
maraton: 3:21:56 (2007)

phusick muž 10.04.2008 02:12:19

5 – 6 litrov vody? To „zitam“! Mimo prilisneho zatazenia obliciek, to moze viest az k tzv. mnichovskehu srdcu, teda javu podobnemu ako pri atletickom srdci avsak patologickeho charakteru. Nehovoriac o naruseni mineralnej rovnovahy organizmu, kde v krajnom pripade moze prist az k hyponatremii (t.j. s explozii cervenych krviniek sposobenej osmotickym tlakom). Pokial teda nepijes vodu s mineralnym zlozenim blizsku fyziologickemu roztoku (napr. Evian alebo Bonaqua).

Oblicky prilisne zatazuje i tvoja dieta, najma denna konzumacia masa, a teda bielkovin. Tvojim hlavnym cielom by malo byt znizovanie hmotnosti i za cenu straty svalovej hmoty (0,7 – 1g bielkovin na kg hmotnosti), iba tak si schopny v kratkej dobe zvysit svoj aerobny vykon.

Aby si maraton stihol v limite navrhujem znizovanie hmotnosti spolu so suplementaciou zelezom, kyselinou listovou a B12 (napr. aktiferin compositum + B12).

Kazdopadne vela zdaru.

Motto: Life Is Now.
avatar

Brno

Celkem 26381 km
Minulý měsíc 0 km
10 km: 0:40:29 (2009)
půlmaraton: 1:33:05 (2008)
maraton: 3:23:02 (2012)

running-observer muž 10.04.2008 10:46:10

Sdílím výše uvedené zděšení z objemu vypité čisté vody. Opravdu může poškodit zdraví. Kolik toho vypiješ, až bude horko?

Klidně můžeš jít na polovinu či třetinu objemu vypité vody (tekutiny).

Nemusíme se v objemu vypité tekutiny poměřovat s pivními skauty.

administrator 03.04.2010 13:32:26

Půlmaraton je za námi a já se vrhám na další týden přípravy na Pražský maraton 2008. Teď už vím, že nejdůležitější je ladění formy, poslouchat trenéra a běhat jen tak v klídku. Tak, abych trénink „nepřepálil“ a nemasakroval tělo, jako jsem to dělal v prvních týdnech přípravy, především v tom druhém… 


Odkaz na článek
Nalezené položky: 3 První Předchozí | 1 | Další Poslední
x

Hodnocení příspěvků

Pro hodnocení příspěvků se nejprve musíte přihlásit.

Pokud ještě registraci nemáte, můžete se zaregistrovat zde.

Pro přidání komentáře se musíte přihlásit nebo registrovat, pokud ještě registraci nemáte.