Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zavřít

PRAŽSKÝ MARATON: Proč chci dát maraton

PRAŽSKÝ MARATON: Proč chci dát maraton

Zdenek Buldok, Miloš Škorpil | 24.04.2008 | přečteno: 7982×

„Nemožné je jen silné slovo, které kolem sebe rozhazují malí lidé, kteří si myslí, že je snadnější žít ve světě, kde budou jen dostávat, místo toho, aby objevovali sílu, která to dokáže změnit. Nemožné není fakt. Je to postoj. Nemožné není tvrzení. Je to výzva. Nemožné je nevyužitá síla. Nemožné je dočasný stav. Nemožné neexistuje. I vy můžete překonat své nemožné…“ To je citace z knihy „Jak uběhnout maraton za 100 dní“.

N?kolikrát jsem byl vyzýván, a? ve svých ?láncích popíšu, jak se k mé p?íprav? staví mí nejbližší. Myslím, že nejlepší bude, když má partnerka sv?j názor napíše sama. Tady tedy je:

Cíl ub?hnout maraton po t?žkém úraze je možná nerozumný, ale myslím, že ne nemožný. A za ten pokus, zda lze p?ekonat své nemožné, to Buldokovi stojí a je ochotný být nerozumný.

A že Buldok hazarduje p?ípravou na PIM se svým zdravím? Já to tak nevidím. 

Buldok nechce jít poškození zdraví naproti, proto svou práci i start na maratonu konzultoval s léka?i a nikdo z nich nebyl proti. Zlomené obratle srostly jako každá jiná zlomenina, trvalé následky nemá žádné, omezení také ne a je tedy po zdravotní stránce schopen maraton ub?hnout, bez toho, aby to jeho zád?m uškodilo. M?l ochablé zádové svalstvo z toho, jak po?ád ležel, ale to už je taky v po?ádku, svalstvo rozcvi?il rehabilitací a taky t?žkou prací, kterou d?lá. Dle sd?lení léka?? jsou záda 100% v po?ádku a kdyby cht?l, m?že i rubat uhlí v dole :)

Jeho nevýhody jsou jeho „t?žká váha“ (dle mého názoru b?há jako slon, našt?stí má speciální vložky do bot, které jeho náraz tlumí, ale p?esto…) a krátký ?as na p?ípravu, který po vylé?ení má a nezvládne tak maraton v n?jakém lepším ?ase.

Kdyby si všichni správn? uv?domili, pro? chce Buldok maraton b?žet, nekritizovali by jej t?eba tolik. Proto p?ipomínám:

1. Sázka – sázka, že i po t?žkém úraze a t?ím?sí?ní p?íprav? se dá maraton zvládnout. POZOR!!! zvládnout ve smyslu dát jej, t?eba i v horším ?ase, ale dát a nevzdát.

2. Podpora Centra Paraple – rozhodl se stát jedním z jejich vyslanc? a pomoci tak lidem s poran?nou míchou. Sám m?l k tomuto zran?ní tak blízko. Nevidím to jako „páchání dobra“, jak psal n?kdo ve svém komentá?i. Myslím, že spolupráce Centra Paraple s PIM je skv?lá myšlenka a Buldok se rád jedním z vyslanc? stal.

Popis jeho p?ípravy je p?íb?h oby?ejného ?lov?ka, jednoho z davu na konci pelotonu, který se rozhodl, že maraton zvládne, aby dokázal sám sob? a dalším, že maraton lze zvládnout i po t?žkém úraze a po krátké p?íprav?. Ale i takoví na tra? maratonu pat?í.

Není to p?íb?h disciplinovaného b?žce s cílem zab?hnout výborný ?as, což si možná n?kte?í z vás pletou. 

Buldok?v cíl je jasný – zvládnout tra? maratonu a b?žet jej za sebe a za sv?j Buldok-tým.

Nevzdát se p?ed závodem ani b?hem n?j. V rámci svých možností v?nuje p?íprav? co nejvíc, tak, aby závod dotáhl do konce. Ze za?átku si myln? myslel na ?as kolem 4:30, te? už má respekt z t?žké trati a ví, že jeho ?as bude horší, ale jeho cíl je maraton dát až do konce a donést tak sv?j Buldok-tým do vysn?né cílové rovinky. A dokázat t?eba i mn?, že maraton i po t?žkém úraze a s krátkou p?ípravou zvládnul a nevzdal jej. Protože to je v jeho p?ípad? vít?zství, myslím, že v?tší, než kdyby celý rok trénoval a šel jen za tím, aby m?l co nejlepší ?as. 

Já osobn? s jeho rozhodnutím absolvovat maraton od za?átku nesouhlasím, myslím, že je to v jeho p?ípad? bláznovství (brzo po úraze, krátká, ne zrovna 100% p?íprava a také jeho váha), ale nezakazuji mu to a neodsuzuji jej. Je to jeho svobodné rozhodnutí. Ví, že mu p?ípadné rány foukat nebudu. A on bude chtít dokázat mn? i všem ostatním pochybova??m, že p?ekoná své nemožné, a že tím cílem prob?hne. 

No, uvidíme…

Jana


D?kuji své Ja?ule, a te? pár ?ádk? ode mne…

Jsem vd??ný Milošovi, že do toho se mnou šel, i když m? od za?átku odhadl na to, že to se mnou bude mít t?žké, že ne vždy ud?lám to, co je v plánu a budu mít svou buldo?í hlavu. 

Jsem š?astný, že se rozhodl mi pomoci a trochu mou buldo?í hlavu krotit. Miloši díky, moc díky. Do svého odhodlání bych totiž šel i bez n?j a dnes vím, že m?j trénink by sebedestrukcí byl a zni?il bych se d?ív, než bych se na start maratonu v?bec postavil. Pod jeho vedením v??ím, že maraton zvládnu a tou cílovou rovinkou prob?hnu.

P?iznávám, ne vždy se mi da?í plnit jeho dob?e mín?né rady. Snažím se, ale n?kdy to opravdu nejde. Nestuduji ani nesedím celé dny v kancelá?i u po?í­ta?e, kdy po takové práci je ur?it? b?hání parádi?ka a uvoln?ní od n?kolikahodinového sezení. Já pracuji tvrd?, na stavb?. 

Ráno už jsem v 7 hodin v práci, kde celý den tvrd? fyzicky makám, nave?er p?ijedu dom? zni?ený z práce a místo odpo?inku jdu za svým cílem a b?hám a b?hám… Každý den po práci (krom? týdne, kdy jsem byl nemocný), ne vždy se mi chce, ale jdu za svým odhodláním, za svým cílem a nevzdávám se. B?h dopl?uji regenerací, která je velice d?ležitá – p?edevším plavání, pobyt v saun? a ve whirlpoolce. Nezapomínám ani na stre?ink, který je velice d?ležitý. 

D?kuji všem, kte?í m? podporují a v??í mi, moc si toho cením.

D?kuji ale i t?m, kte?í s mým rozhodnutím nesouhlasí a mé rozhodnutí kritizují, paradoxn? mi dodávají sílu a energii dokázat všem, že maraton i p?es jejich pochybnosti ve zdraví zvládnu :)

Pokud se chcete p?idat do mého Buldok-týmu, p?ipomínám ?.ú?tu Centra Paraple 10006–18831021/0100 a do poznámky prosím „Buldok-tým“. Dovolím si rovn?ž upozornit na další možnost, jak pomoci Centru Paraple: B?h Dráž?any – Praha.

A? to všem b?há

Buldok
www.buldok-tym.estranky.cz


V?tšina t?ch, kte?í za?ínali v roce 2005 b?hat s Lidovými novinami a po ?ty?ech m?sících ub?hli maraton, za?ínali s otázkou: „Myslíš, že jsem schopný ub?hnout maraton?“

Tehdy jsem odpovídal: „Ano, pokud absolvuješ náš tréninkový plán a dodržíš rady, které zde uvádíme!“

Dnes již ?ada z tehdejších b?žeckých elév? b?há i ultramaratony, b?h se pro n? stal pevnou sou?ástí života. Dnes už se mnozí z nich neptají: Jsem schopný ub?hnout tu ?i onu vzdálenost?“ Ale „Za kolik si myslíš, že bych to mohl ub?hnout?“ Jak vidno, vše je velmi relativní, i naše vlastní nazírání na nás samé.

Miloš Škorpil


Buldok Tým tvo?í: Zdenek Buldok, Porcelan delux, Rostislav Tomeš, Blanka Živná, Lenka Lasková, So?a Otavová, Zora Hackerová, Behej.com sro, Peter Kovalík, Ivo Peterka, Hana Taslerová, Kate?ina Gališová, Tomáš Vorlí?ek, Vladimír Novák, Mapo, Miroslav Otava, Petr Skleni?ka, Dana Cihak, Štefan Kr?, Kate?ina Marcišinová, Jan Dvo?ák, Martina Jaleková.

Celkem vybráno: 19250 K?


Miloš Škorpil je jedním z trenér? behej.com, kte?í nabízejí osobní trénink v rámci nabídky placených služeb.


Na seriálu o p?íprav? Buldoka na maraton se podílejí:

Sportsclinic

Porcelán delux

ST?ECHY Bohá? & Marek

 


Komentáře (Celkem 8)

Nalezené položky: 9 První Předchozí | 1 | Další Poslední
avatar

Bergond muž 24.04.2008 10:09:51

mně je třetí pád Jano :)

avatar

Praha

Celkem 1448 km
Minulý měsíc 0 km
10 km: 0:41:46 (2008)
půlmaraton: 1:33:03 (2008)
maraton: 3:23:09 (2008)

Halesh muž 24.04.2008 10:45:41

V roce 1999 jsem měl celkem těžký úraz: dva zlomené bederní obratle (jeden tříštivá zlom.), komplexní zlomenina pánve, otevřené tříštivé fraktury obou bérců, předloktí. Od toho, stát se také „Parapletem“ mě zachránila náhoda a lékaři ve FNKV. Během svého léčení jsem potkal mnoho lidí, kteří prostě neměli tolik štěstí jako já a po podobném úrazu už nikdy nebudou chodit. Natož běhat.
Když jsem začal v roce 2006 běhat já, potýkal jsem se se spoustou začátečnictkých problémů, které řeší Buldok a asi kdekdo. Moc mi pomohla stránka behej.com, její fórum a poradna M.Š. (i když to tehdy byla co do profesionality úplně jiná liga než dnes). Běžel jsem dosud dva maratóny, osobák mám 3:28:07 z Berlína, na PIMu se chci dostat pod 3:15.
K běhání mě nemotivovala tak altruistická myšlenka jako Buldoka, i když i u mě v rozhodnutí maratón uběhnout sehrálo roli to, že chci svému zranění a jeho následkům navzdory něco dokázat.
Obdivuju Buldoka za jeho odvahu a za to, že jako většina ostatních nenechává věci „jen tak plynout“ okolo, ale snaží se svět měnit k lepšímu. Takhle já chápu celý projekt s funícím a trápícím se těžkotonážním Buldokem na jedné straně, a vybranými penězi pro Centrum Paraple na druhé straně. Trápení v tréninku a v závodě dává Buldokovu projektu ještě větší hodnotu.
Všichni ti zakyslíci, kteří se mu vysmívají anebo ho z pozice elitních běžců nadřazeně kritizují, by si měli položit otázku, co pro druhé dělají oni. Myslím, že ve většině případů to nebude nic moc.
Buldokova úsilí a jeho iniciativy pro Centrum Paraple si velmi cením a posílám na účet svůj příspěvek. Fyzický hendikep je často jen věcí náhody. Všem přeju, aby se jim něco takového vyhlo, ale uvědomte si to a přidejte se k dobré věci.
Buldoku, lots of respect a hodně zdaru v závodě!

avatar

Liberec

Celkem 2180 km
Minulý měsíc 0 km
10 km: 0:54:32 (2009)
půlmaraton: 1:55:58 (2009)
maraton: 4:15:31 (2009)

megatraged žena 24.04.2008 13:50:54

>> Halesh, 24. 4. 2008 10:45:41

Souhlasím !A taky držím palce.Už se to BLÍŽÍÍÍ !!

avatar

maraton: 2:55:43 (1987)

Bering muž 24.04.2008 16:24:22

Vím, že to v den „D“ nebude mít Buldok snadné. A bude trpět, a bude ho to i bolet. Ale věřím mu a budu-li do štafet na podporu Buldoka zařazen, rád jeho snažení podpořím přímo v akci.
Měl jsem v minulosti v porovnání s Buldokem „drobný“ úraz.
http://www.bering.estrank … ie/boli-to
Není snadné se z podobných situací vrátit zpět a dostat se co nejdříve třeba jenom na stejnou výkonností úroveň. Natož uběhnout svůj první maraton.
Na Běhu Kerteamu jsme spolu mluvili. Několik vět stačilo, aby mě přesvědčil, že to myslí vážně. A pokud by se mu podařilo ještě trochu shodit …
Drž se!

avatar

Brno

Celkem 26381 km
Minulý měsíc 0 km
10 km: 0:40:29 (2009)
půlmaraton: 1:33:05 (2008)
maraton: 3:23:02 (2012)

running-observer muž 24.04.2008 17:45:04

>> Bergond, 24. 4. 2008 10:09:51

Korektor již opravil :-)

avatar

Praha

Buldok muž 25.04.2008 23:12:54

>> Halesh, 24. 4. 2008 10:45:41

Ahojky,
moc děkuji za tvůj super komentář i za příspěvek pro Paraple. Také gratuluji k osobáku z maratonu, u mě to bohužel vypadá, že si budu muset na svůj první maraton ještě počkat.
 Buldok

avatar

Praha

Buldok muž 25.04.2008 23:23:08

>> Bering, 24. 4. 2008 16:24:22

Také moc děkuji za podporu, i když dnes je všechno jinak. Děkuji, že ses přidal do štafety Buldok-týmu a těším se na tebe na startu maratonu, kde určitě chybět nebudu :-)
 Buldok

avatar

Praha

Celkem 1448 km
Minulý měsíc 0 km
10 km: 0:41:46 (2008)
půlmaraton: 1:33:03 (2008)
maraton: 3:23:09 (2008)

Halesh muž 26.04.2008 13:08:51

>> Buldok, 25. 4. 2008 23:12:54

Jojo, vím, četl jsem Škorpilův článek. Nedá se nic dělat, dáš to příště, přijď aspoň fandit!

administrator 03.04.2010 13:32:27

„Nemožné je jen silné slovo, které kolem sebe rozhazují malí lidé, kteří si myslí, že je snadnější žít ve světě, kde budou jen dostávat, místo toho, aby objevovali sílu, která to dokáže změnit. Nemožné není fakt. Je to postoj. Nemožné není tvrzení. Je to výzva. Nemožné je nevyužitá síla. Nemožné je dočasný stav. Nemožné neexistuje. I vy můžete překonat své nemožné…“ To je citace z knihy „Jak uběhnout maraton za 100 dní“.


Odkaz na článek
Nalezené položky: 9 První Předchozí | 1 | Další Poslední
x

Hodnocení příspěvků

Pro hodnocení příspěvků se nejprve musíte přihlásit.

Pokud ještě registraci nemáte, můžete se zaregistrovat zde.

Pro přidání komentáře se musíte přihlásit nebo registrovat, pokud ještě registraci nemáte.