Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zavřít

PRAŽSKÝ MARATON: Překážka nejtěžší

PRAŽSKÝ MARATON: Překážka nejtěžší

Zdenek Buldok, Miloš Škorpil | 01.05.2008 | přečteno: 13278×

V minulém týdnu jsem se každý den po práci vrátil do běžecké přípravy na maraton. Do středy šlo vše podle plánu. Po práci hodinka a půl běhu v Modřanské rokli, strečink a v úterý navíc bazén a sauna. Prostě pohoda. Smůla ale přišla ve čtvrtek…

Zam?nil jsem b?h s plaváním. Šel jsem tedy po práci na bazén, kde jsem strávil p?íjemné dv? hodiny. Cítil jsem se tak dob?e, že jsem cestou dom? odbo?il k Vltav? a ?ekl si, že se ješt? trochu prob?hnu. Byl teplý ve?er, nikde nikdo. Auto jsem nechal u Mod?anského kina a vydal se sm?r Braník. 

B?želo se mi výborn?, od ?eky byl p?íjemný vzdoušek a cítil jsem se skv?le. Po 3 km jsem se u golfového h?išt? oto?il a cht?l b?žet zp?t. P?i sbíhání z kopce a následné otá?ce jsem ale neš?astn? našlápl, k?uplo mi v kotníku a já let?l k zemi jako pytel brambor. Prvních 10 minut jsem se nemohl ani postavit, držel si kotník a vzduchem let?la všechna sprostá slova, které snad existují. Nakonec jsem se zvedl a cestu zp?t k autu jsem odskákal na jedné noze st?ídav? se „šmajdáním“. 

Než jsem se takto dostal k autu, ub?hla hodina. Moje chyba, nem?l jsem nechat doma mobil. Když jsem k n?mu dorazil a usedl za volant, nemohl jsem sešlápnout spojku a cesta dom? autem, která jinak trvá 5 minut, mi trvala p?l hodiny. Bolest byla šílená. Doma jsem si dal na nohu led, zabalil ji, padl do postele a usnul.

Vzbudil jsem se v 7 hodin ráno. Kotník celý nateklý, modrý a já v?d?l, že je maraton v pytli. O berlích jsem se dobelhal na Mod?anskou polikliniku, našt?stí na chirurgii jsem ne?ekal dlouho. Rentgenem se zjistilo, že kotník zlomený není, ale mám natržené kotníkové vazy a spoustu krve v kotníku, protože praskla žíla. Mám p?ijít v pond?lí, až opadne otok a nohu mi dají do sádry. 

O berlích se tedy dobelhám op?t dom?, píšu Milošovi, ten volá zp?t a já mu oznamuji, že pokud nesedí, a? si radši sedne. Popisuji mu mou p?íhodu s kotníkem a konstatuji, že je maraton v pytli. Na mé cest? do Dráž?an to ale nic nem?ní, zran?ný kotník je našt?stí levý, je dob?e zafixovaný a jako doprovod – ?idi? ur?it? pojedu. Domlouváme se na sobotní ráno na výjezd do N?mecka, celý pátek odpo?ívám a snažím se mít nohu v klidu.

V sobotu ráno dorazím v?as na domluvené místo. Když m? kulhajícího vidí Miloš, konstatuje, že maraton není ohrožen, ale p?ímo v háji. Cesta do Dráž?an byla v pohod?, tam usedám za volant a Miloš, Petr a Jirka mi zamávají a vyráží po svých sm?r Praha. O tomto b?hu pro dobrou v?c si p?e?t?te blogy Miloše a Wittyho. Oba blogy stojí za to, jsou moc hezky psány.

B?hem jízdy v Milošovo ko?kolapu m? kotník p?estal bolet a já si užíval sportovní jízdu (jakby ne, když pod kapotou bylo víc jak 170 koní), akorát Miloš protá?el o?i, když slyšel zvuk svého drá?ka a ?íkal, že za n?j plá?e. Všem b?žc?m a cyklist?m, kte?í se zú?astnili tohoto b?hu, moc gratuluji ke skv?lému výkonu. Byla to navíc super parta.

V pond?lí jsem šel op?t na chirurgii. Š?astný, že kotník jsem rozhýbal a bolí ?ím dál mí?. T?šil se, že nedostanu slibovanou sádru. Ovšem paní doktorka to vid?la jinak. Konstatovala, že vazy sice nejsou natržené, ale jen natáhlé, ale p?esto je sádra nutná a doba lé?ení bude 6–8 týdn?. No to se zbláznila. ?ekl jsem jí, že p?íští týden pob?žím maraton, ona proto?ila o?i a ?ekla, že naraženina musí strašn? bolet. Bolí, ale záda bolela mnohem víc. 

Sádru jsem nep?ipustil a odešel dom?. Chystám se ješt? ke sportovnímu léka?i panu Maškovi a ten vy?kne poslední ortel. Budu se ?ídit jeho radami, jak s maratonem naložit. Zatím je vše otev?ené. Na start se ur?it? postavím a 11. kv?tna se uvidí. Každopádn? celý maraton pob?ží štafeta Buldok-týmu a tímto všem jejím ú?astník?m moc a moc d?kuji.

Pokud se chcete p?idat do Buldok–týmu p?isp?ním jakékoliv ?ástky na konto Centra Paraple, p?ipomínám ?. ú?tu 10006– 18831021/0100 a do poznámky napsat „Buldok-tým“.

Všem moc d?kuji
Buldok
www.buldok-tym.estranky.cz


Zran?ní se nevyhnou nikomu. Bez ohledu na to, jestli Buldok nastoupí na start letošního Pražského maratonu ?i ne, bude pro mne velkým zážitkem, že mi vstoupil do života.

Když jsem ho vid?l poprvé a mluvili jsme o jeho p?íprav? na maraton, ?ekli jsme si, co jej k rozhodnutí dát maraton vede a co tomuto rozhodnutí p?edcházelo, pomyslel jsem si: „Ten kluk, je ješt? v?tší cvok než já!“

O víkendu, kdy nám d?lal doprovod p?i b?hu z Dráž?an do Prahy, a hlavn? pak v?era, kdy jsme spolu jeli z Prahy do Ostravy a zp?t a m?li možnost si n?kolik dlouhých hodin povídat o život?, jsem ho mohl poznat více jako ?lov?ka. 

Co prožil, to je na román. Vážím si toho, co mi všechno o sob? ?ekl. Nem?l to snadné a mnohé s podobným osudem jako on život zlomil. Jeho vše, co prožil, posílilo. 

M?žeme se na n?j koukat jako na cvoka, ale jedno je jasné: Buldok je vnit?n? velmi silný ?lov?k. Dost ?asto nedokáže odhadnout své schopnosti a to vedlo a vede k jeho nes?etným zran?ním. Nikdy však svoje nezdary nesvaluje na jiné. Ne vždy se dokáže ze svých chyb pou?it, každopádn? je to ale ?lov?k, s nímž bych se bez problém? vydal do hor. 

Je to velký svéráz, naložil si nep?edstavitelnou porci. Na maratonskou p?ípravu m?l všehovšudy 60 dní, p?esto v??ím, že p?íští ned?li spole?n? s ním i štafetami, které jej budou provázet, a zcela jist? i dalšími jeho p?ívrženci prob?hneme cílem na Starom?stském nám?stí s rukama nad hlavou. 

Co to bude znamenat, je jasné – Buldok dovede svou vyslaneckou pou? pro Centrum Paraple vít?zn? do cíle.

Miloš Škorpil


Buldok Tým tvo?í: Zdenek Buldok, Porcelan delux, Rostislav Tomeš, Blanka Živná, Lenka Lasková, So?a Otavová, Zora Hackerová, Behej.com sro, Peter Kovalík, Ivo Peterka, Hana Taslerová, Kate?ina Gališová, Tomáš Vorlí?ek, Vladimír Novák, Mapo, Miroslav Otava, Petr Skleni?ka, Dana Cihak, Štefan Kr?, Kate?ina Marcišinová, Jan Dvo?ák, Martina Jaleková a Vladimír Cimler.

Celkem vybráno: 20250 K?


Miloš Škorpil je jedním z trenér? behej.com, kte?í nabízejí osobní trénink v rámci nabídky placených služeb.


Na seriálu o p?íprav? Buldoka na maraton se podílejí:

Sportsclinic

Porcelán delux

ST?ECHY Bohá? & Marek

 


Komentáře (Celkem 21)

Nalezené položky: 22 První Předchozí | 1 | Další Poslední
avatar

Manětín

Celkem 4583 km
Minulý měsíc 0 km
10 km: 0:47:00 (1998)
půlmaraton: 1:53:36 (2007)
maraton: 4:24:25 (2007)

Kydy muž 01.05.2008 00:44:25

Blbě se člověk smiřuje s tím, že nemůže běžet PŘESNĚ ten závod, který by chtěl běžet, znám to. Ale Ty jsi už jeden ze svých hlavních závodů vyhrál… chodíš a běháš. A jestli na Tvém prvním ročníku maratonu bude na konci osmička či devítka… no sám uznej, že to je fuk. Jsi super kluk:-)

Motto: Běhání je krásný... hlavně to pívo potom :-) Vidíš-li někoho běžet, nepřemýšlej o něm, ale o sobě...
avatar

Kosice

Celkem 240 km
Minulý měsíc 0 km

DDS žena 01.05.2008 08:07:44

Buldoku nevzdavaj to, pozri sem:
http://www.kosicemarathon … e00046.htm
si velkym povzbudenim aj pre mna…tiez po operacii chrbtice po uraze…drzim ti palce!

avatar

Praha, Jičín

Celkem 3779 km
Minulý měsíc 0 km
10 km: 0:42:30 (2009)
půlmaraton: 1:34:41 (2011)
maraton: 3:32:34 (2009)

Sandera muž 01.05.2008 08:29:08

Buldoku, bylo by skvělý vidět Tě, jak 11. května dobíháš do cíle. Ale z vlastní zkušenosti vím, že natažené či natržené vazy nelze podcenit. Chce to minimálně měsíc v klidu. Otřepané, leč pravdivé: „I cesta může být cíl“, platí v každém snažení pro dobrou věc. Věřím, že letos maraton úspěšně absolvuješ a že do budoucna nezůstaneš jen u jednoho.

avatar

Nymburk

Celkem 2830 km
Minulý měsíc 0 km
10 km: 0:41:42 (2009)
půlmaraton: 1:35:37 (2009)
maraton: 3:47:55 (2008)

dan67 muž 01.05.2008 10:10:44

Ahoj Zdeňku.
S tím kotníkem to je smůla. V Brandýse jsem zaslechl zvěsti, že nepoběžíš, že máš něco s kotníkem. Tak je to pravda.

Každopádně bych v tuto chvíli nasadil klid, kotník šetřit, sádru bych klidně bral. Radši teď měsíc klidu, než později při KAŽDÉM šlápnutí na nějaký hrbolek mít znova kotník natažený. Tři týdny je na zahojení málo, možná bys ten maraton i dal, však jsi Buldok, ale co potom. Kotník by byl v pr…

Držím palce na uzdravení a na příští maraton.

Motto: http://dan1967.blogspot.com/
avatar

Praha

Celkem 17405 km
Minulý měsíc 0 km
10 km: 0:40:54 (2007)
půlmaraton: 1:29:59 (2007)
maraton: 3:16:40 (2007)

PetrS muž 01.05.2008 10:13:09

Zdeňku, tfuj tfuj tfuj, hodně štěstí! Moc díky za všechno, cos pro nás udělal. Na blog ještě dopíšu Tvou příhodu s banány :D

avatar

Praha 12 - Modřany

Celkem 155815,78 km
Minulý měsíc 799 km
10 km: 0:40:21 (2006)
půlmaraton: 1:26:59 (2008)
maraton: 3:15:43 (2004)

Mirek Kostlivý muž 01.05.2008 14:43:04

Je to smůla, ale však ty se z toho dostaneš! Držím palce.

Motto: Běhat bez ohledu na věk a okolí !
avatar

Celkem 5414 km
Minulý měsíc 0 km
10 km: 0:48:27 (2008)
půlmaraton: 1:44:14 (2009)
maraton: 4:55:57 (2007)

Jecminek.Maselnik muž 01.05.2008 19:32:06

>> Mirek Kostlivý, 1. 5. 2008 14:43:04

Zdeňku, sežeň si film Run fatboy run. Minimálně Tě před PIMem pobaví.

avatar

Praha

Buldok muž 01.05.2008 20:08:14

>> Jecminek.Masel­nik, 1. 5. 2008 19:32:06

Díky za tip, zkusím ho sehnat.
Buldok

avatar

Praha

Buldok muž 01.05.2008 20:09:51

Všem moc děkuji za podporu, na start maratonu se 100% postavím !!!
 Buldok

avatar

Praha

Celkem 67 km
Minulý měsíc 0 km
10 km: 0:42:17 (2008)
půlmaraton: 1:29:03 (2007)
maraton: 3:32:20 (2004)

kavalir muž 02.05.2008 21:57:15

>> Buldok, 1. 5. 2008 20:09:51

Ahoj Zdenku,

jeste svou ucast na PIM zvaz, mas velke srdce a bojovnost, to vime vsichni, ale nemusis se kvuli tomu znicit. Budou i dalsi maratony :-)

Dej se brzy do kupy :-)

avatar

půlmaraton: 2:00:05 (2007)

PetKo muž 03.05.2008 09:44:30

Buldoku, nedelej to !!!
Som na tom podobne ako ty. Tiez som sa na PIM pripravoval, bol by to pre mna 2. maraton. Vcera som sa citil mizerne, dnes u mna naplno prepukol zapal priedusiek, viem ze by som ho do nedele vyliecil, ale maraton nepobezim. Stve ma to, velmi ma to stve. Nestoji to za to aby som o X rokov pocitil nasledky. Rovnako Centru Paraple neprospeje ak si na PIMe znicis kotnik natrvalo. Takze mrkni rovnako ao ja na terminovku, najdi maraton o mesiac neskor…

avatar

Brno/Havířov

Celkem 0 km
Minulý měsíc 0 km
10 km: 0:37:27 (2010)
půlmaraton: 1:26:57 (2010)
maraton: 3:14:26 (2007)

forest muž 03.05.2008 10:02:11

>> Buldok, 1. 5. 2008 20:09:51

Tě právě netuším, jak to Buldok myslí. Jestli: a) myslí, že se postaví na start letošního PIMu s cílem doběhnout až do cíle b) symbolicky se postavit na start letošního PIMu c) postavit se na start jiného maratonu, kdy už kotník bude OK

Pokud se jedná o „áčko“, tak netřeba dalšího komentáře…

Motto: Vítěz by se v cíli neměl tak radovat, protože vlastně zvítězil nad slabšími.
avatar

Brno/Havířov

Celkem 0 km
Minulý měsíc 0 km
10 km: 0:37:27 (2010)
půlmaraton: 1:26:57 (2010)
maraton: 3:14:26 (2007)

forest muž 03.05.2008 10:02:20

>> Buldok, 1. 5. 2008 20:09:51

Teď právě netuším, jak to Buldok myslí. Jestli: a) myslí, že se postaví na start letošního PIMu s cílem doběhnout až do cíle b) symbolicky se postavit na start letošního PIMu c) postavit se na start jiného maratonu, kdy už kotník bude OK

Pokud se jedná o „áčko“, tak netřeba dalšího komentáře…

Motto: Vítěz by se v cíli neměl tak radovat, protože vlastně zvítězil nad slabšími.
avatar

Pardubice

Celkem 2586 km
Minulý měsíc 0 km
10 km: 0:51:18 (2008)
půlmaraton: 1:57:52 (2008)
maraton: 4:34:01 (2008)

Tomas_Pce muž 03.05.2008 20:39:14

Ahoj Buldoku Ty vole dej noze klid, přijď povzbudit „své“ dvě štafety a s jednou klidně dobelhej do cíle a třeba jen 100 metrů a vezmi transparent Centra paraple a vezmi sebou syna a Janičku a uděláš pro sebe a pro propagaci běhu a dobrých činů o hodně víc než běžet část maratonu a potom odpadnout. Je chlapské přiznat, že odkládáš svůj cíl a Jana s tou sázkou určitě počká, že jo Jani???

avatar

Pardubice

Celkem 2586 km
Minulý měsíc 0 km
10 km: 0:51:18 (2008)
půlmaraton: 1:57:52 (2008)
maraton: 4:34:01 (2008)

Tomas_Pce muž 03.05.2008 20:39:16

Ahoj Buldoku Ty vole dej noze klid, přijď povzbudit „své“ dvě štafety a s jednou klidně dobelhej do cíle a třeba jen 100 metrů a vezmi transparent Centra paraple a vezmi sebou syna a Janičku a uděláš pro sebe a pro propagaci běhu a dobrých činů o hodně víc než běžet část maratonu a potom odpadnout. Je chlapské přiznat, že odkládáš svůj cíl a Jana s tou sázkou určitě počká, že jo Jani???

avatar

JanaKl žena 03.05.2008 21:11:01

>> Tomas_Pce, 3. 5. 2008 20:39:16

To víš, že se sázkou počkám na nějaký další maraton. A ráda.

avatar

Honza So. muž 05.05.2008 00:00:02

Zdravím Tě Buldoku a přeji brzké uzdravení. Šetři zdraví, ať si něco neurveš a můžeš dál běhat. Přidal jsem se k Buldok Týmu a jestli se neurazíš, dám letošní PIM pro Paraple i za Tebe spolu s dalšími Tvými příznivci. Po loňském neúspěšném pokusu to bude můj první dokončený maraton…

avatar

Praha 5 - Barrandov

Celkem 51673,4 km
Minulý měsíc 132 km
půlmaraton: 1:26:06 (2007)
maraton: 2:58:14 (2008)

Rosťa muž 05.05.2008 08:29:58

Já jsem musel vzdát PIM v roce 2005, měl jsem střevní chřipku, nešlo to, ale doběhl jsem až na 15km, než jsem pochopil, že bez tekutin a minerálů tělíčko nemůže běžet tak dlouho. Potom jsem 2 týdny odpočíval a pak jel na Jirkovský crossmarathon, jiný maraton se u nás po PIMu neběžel. Přijel jsem do Chomutova den předem, a při fotbálku na firemní akci jsem si natáhl vazy v koleni. Jasně, že jsem neměl běžet, ale běžel jsem. Pak z toho byla 10denní pauza, než vazy přestaly bolet, ale maraton jsem přeci MUSEL uběhnout:-)

avatar

Brno

Celkem 3821 km
Minulý měsíc 0 km
10 km: 0:46:56 (2012)
půlmaraton: 1:44:34 (2012)
maraton: 3:43:58 (2012)

reprok žena 05.05.2008 12:23:09

Ahoj Zdeňku, jsem na tom taky blbě. Za poslední 3 měsíce se mi 2× zopakovala hnisavá angína (2× 10dní klid), pak jsem si zranila šlachu na plosce nohy (14 dní klid), pak přišel absces a další antibiotika(10 dní klid)a teď nemohu pro změnu došlápnout na koleno. Zkrátka překážka za překážkou. Nevěřím ale na náhody a tak jsem maraton ač nerada, pro tentokrát vzdala. Vím, že cítíš zodpovědnost, ale zdraví ti pak nikdo nevrátí. Drž se ať se rozhodneš jakkoliv! Renča

Motto: http://bezimzivotem.blogspot.com/
avatar

Celkem 6856 km
Minulý měsíc 0 km
10 km: 0:47:59 (2007)
půlmaraton: 1:46:39 (2010)
maraton: 3:53:44 (2012)

ipeterka muž 05.05.2008 23:56:49

Nehroť to, dej tomu kotníku odpočinek, jaký potřebuje. Měl by ti sloužit ještě nějakých 40–50 let, tak si ho kvůli jednomu závodu nenič.

avatar

Sedlčany, Praha 3 - Vinohrady

Celkem 8264 km
Minulý měsíc 0 km
10 km: 0:36:09 (2009)
půlmaraton: 1:26:09 (2008)

Oslík muž 07.05.2008 09:24:20

Buldoku, odlož to na podzim, určitě bys PIM dal, ale „vyšší moc“ zasáhla a asi bys neměl pokoušet zdraví…

Motto: Už nemůžeš? Tak musíš!

administrator 03.04.2010 13:32:27

V minulém týdnu jsem se každý den po práci vrátil do běžecké přípravy na maraton. Do středy šlo vše podle plánu. Po práci hodinka a půl běhu v Modřanské rokli, strečink a v úterý navíc bazén a sauna. Prostě pohoda. Smůla ale přišla ve čtvrtek…


Odkaz na článek
Nalezené položky: 22 První Předchozí | 1 | Další Poslední
x

Hodnocení příspěvků

Pro hodnocení příspěvků se nejprve musíte přihlásit.

Pokud ještě registraci nemáte, můžete se zaregistrovat zde.

Pro přidání komentáře se musíte přihlásit nebo registrovat, pokud ještě registraci nemáte.