Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zavřít

PRAŽSKÝ MARATON: Hurá na něj!

PRAŽSKÝ MARATON: Hurá na něj!

Zdenek Buldok, Miloš Škorpil | 08.05.2008 | přečteno: 7446×

Buldok a jeho tým je připraven poprat se s 42 kilometry Pražského maratonu pro dobrou věc. Věříme a budeme rádi, když nás v neděli 11. května 2008 přijdete povzbudit a podpořit v co největším počtu. Budeme to všichni potřebovat. A předem děkujeme.

Suma sumárum: Ve chvíli, kdy jsem za?al trénovat na  Pražský maraton po mém úraze zad,  zbývalo do startu 83 dní. To byla doba, za kterou jsem se m?l na tento t?žký závod p?ipravit.

Bohužel osud tomu cht?l trochu jinak, a tak mi z této už tak krátké doby ubral další dny. Virózu jsem lé?il 10 dní. Do toho p?išel neš?astný kotník 16 dn? p?ed startovním výst?elem. Má p?íprava na maraton tedy trvala necelých 60 dní.

I když kotník po?ád bolí, jsem pevn? rozhodnutý, že vyb?hnu nap?í? Prahou a poperu se s trasou maratonu i p?es m?j handicap. Kotník jsem relativn? rozhýbal. Chodím normáln?, ale p?i b?hu se ozývá pichlavá bolest, která není dvakrát p?íjemná. Každopádn? se na start postavím a kolik toho ub?hnu, bude záležet na tom, jak si s tím kotník poradí. 

Každopádn? se krom? m? a dalších tisíc? lidí na start postaví i osm lidi?ek „Buldok-týmu“, kte?í pob?ží se mnou jako štafeta, a to je skv?lé. Jsou to Radek Narovec, Lenka Balíková, Tomáš Velecký, Katka J?zová, Katka Mariš?inová, René Kujan, Franta Burda a Karel Wanke. Buldok-tým ur?it? do cíle dob?hne a pom?žeme tak lidem využívajícím pomoc Centra Paraple.

Já jsem se rozhodl sv?j b?h zasv?tit Centru Paraple a startem na PIMu to nekon?í. T?ším se na další závody i maratony a jsem zv?dav, jak se budu postupn? zlepšovat. A taky, o kolik se budou navyšovat penízky pro Centrum Paraple. 


Buldok srde?n? zve všechny p?íznivce b?hu na pomaratonskou hospodu v ned?li od 15:00 v Praze na Žižkov?. P?tina útraty poputuje na konto Centra Paraple.


Ur?it? bych rád pozval všechny b?žce a jejich rodiny na skv?lou akci, která se bude konat 6. ?ervna 2008 v Praze na Výstavišti. Tam provedeme s Milošem n?jaký zajímavý b?h pro dobrou v?c, ale o tom se ur?it? do?tete v n?jakém dalším ?lánku na behej.com.

Rád bych pod?koval všem skv?lým lidi?kám, kte?í p?isp?li jakoukoliv ?ástkou pro Centrum Paraple, a tak mi pomohli vybrat moc zajímavou ?ástku, která pom?že tam, kde je to pot?eba, a to je skv?lé. Ješt? jednou díky!!!

Na záv?r bych pozval všechny ?leny Buldok-týmu, ale nejen je, do restaurace Olše, kde je p?ipravená pomaratonská after-party. Budu se na vás t?šit nejen já, ale plno skv?lých lidi?ek, kte?í se b?hem zabývají.

P?ipomínám, že penízky pro Centrum Paraple m?žete po?ád zasílat na ?íslo ú?tu 10006– 18831021/0100. A za své jméno napište „Buldok-tým“
D?kujeme!!!

Tak v ned?li

Buldok
www.buldok-tym.estranky.cz


Že Buldok odvedl skv?lou práci, to je prostý fakt. Za tímto faktem se skrývá i to, že Buldok za t?ch pár týdn?, co se rozhodl svým b?hem podpo?it centrum Paraple, velmi vysp?l i jako ?lov?k.

Pokud se vám to nezdá, zkuste si znovu p?e?íst jeho ?lánky od za?átku až po tento poslední. P?ál bych mu, aby se dostal po svých od startu Volkswagen Maratonu Praha až do jeho cíle. S nejv?tší pravd?podobností se mu to nezda?í, ale jsem si jistý, že za rok bude stát na startu znovu a že pak už nebude ?ešit otázku, zda to za t?ch šest hodin zvládne.

Bude b?žec pln? p?ipravený, pln? koncentrovaný na výkon a pln? si v?dom toho, co to vše obnáší.

Je skv?lé, že se Tomáši Veleckému poda?ilo dát dohromady dv? štafety, které Buldoka podpo?í, p?ípadn?, nebude-li on dále moci, donesou jeho vyslanectví pro Paraple do cíle sami. 

Rozhodn?, jak už Buldok nazna?uje, maratonem nekon?í naše podpora Centra Paraple. Tím „naše“ myslím jak Buldoka, tak hlavn? behej.com. 6. ?ervna 2008 se na Výstavišti v Praze – Holešovicích uskute?ní tradi?ní charitativní akce B?h pro Paraple, zatrhn?te si v kalendá?i tento den a p?ij?te si dát s kamarády svých 100 metr?, vsadit se, kdo vyhraje, a výhru v?novat Centru Paraple. 

Ur?it? se dob?e pobavíte, minimáln? stejn? jako v ned?li na trati maratonu.

Abych nezapomn?l: sraz vodi??, t?ch, kte?í s nimi cht?jí b?žet, tragéd? a štafet Buldok tým? je v ned?li v 8:00 p?ed Prašnou branou.

Tak dobré a klidné spaní a v ned?li na shledanou.

Miloš Škorpil


Buldok Tým tvo?í: Zdenek Buldok, Porcelan delux, Rostislav Tomeš, Blanka Živná, Lenka Lasková, So?a Otavová, Zora Hackerová, Behej.com sro, Peter Kovalík, Ivo Peterka, Hana Taslerová, Kate?ina Gališová, Tomáš Vorlí?ek, Vladimír Novák, Mapo, Miroslav Otava, Petr Skleni?ka, Dana Cihak, Štefan Kr?, Kate?ina Marcišinová, Jan Dvo?ák, Martina Jaleková, Vladimír Cimler, František Burda, Ivo P?lucha, Miroslav Kostlivý, Jan Sova, Tomáš Velecký, Hana a Martin Šanderovi, Aleš Hanek, Kate?ina J?zová, Jana Preclíková, Petr Erben, Ji?í Strnad, Vlastík Vrba, Marie a Michal Uhlovi.

Celkem vybráno: 28800 K?


Miloš Škorpil je jedním z trenér? behej.com, kte?í nabízejí osobní trénink v rámci nabídky placených služeb.


Na seriálu o p?íprav? Buldoka na maraton se podílejí:

Sportsclinic

Porcelán delux

ST?ECHY Bohá? & Marek

 


Komentáře (Celkem 4)

Nalezené položky: 5 První Předchozí | 1 | Další Poslední
avatar

Praha 5 - Barrandov

Celkem 51673,4 km
Minulý měsíc 132 km
půlmaraton: 1:26:06 (2007)
maraton: 2:58:14 (2008)

Rosťa muž 08.05.2008 06:28:21

.. a fotografové, fotografové taky v neděli v 8:00 před Prašnou bránou:-)

avatar

Pardubice

Celkem 2586 km
Minulý měsíc 0 km
10 km: 0:51:18 (2008)
půlmaraton: 1:57:52 (2008)
maraton: 4:34:01 (2008)

Tomas_Pce muž 08.05.2008 18:29:25

Jasně Rosťo moje Lenka a Radek N. také asi nebude bez Jitky s foťákem, těším se T.

avatar

Pardubice

Celkem 2586 km
Minulý měsíc 0 km
10 km: 0:51:18 (2008)
půlmaraton: 1:57:52 (2008)
maraton: 4:34:01 (2008)

Tomas_Pce muž 08.05.2008 18:34:38

Dával jsem včera členům Buldokových štafet hádanku: kolik lidiček běží ve dvou štafetách, myslíte že to je jednoduchá otázka? no to jo, ale u nás je to jiné, řeknu Vám tajemství, jedna Katka z jedné z našich štafet mi včera napsala:
„Od neděle už jsem v pohodě, takže naplno trénuju, tak snad neudělám ostudu:-) Navíc jsem se v pondělí dozvěděla, že poběžíme dva, tak to by bylo, aby nebylo:-)))“
TAKŽE SPRÁVNÁ ODPOVĚĎ JE 9 :-)
Doufám, že jsem neprozradil nějaké tajemství.

avatar

Praha 2

Celkem 9770 km
Minulý měsíc 0 km
10 km: 0:46:34 (2005)
půlmaraton: 1:41:54 (2005)
maraton: 3:45:56 (2005)

Serža muž 10.05.2008 02:04:26

Držím Buldokovi palce, i když kvůli tomu kotníku to nevidím moc růžově. Ale jestli odběhne 1/2maraton aspoň za 2:30, měl by se do 6h vejít i když zbytek půjde (rychlost chůze cca 6km/h).

Motto: Per aspera ad astra

administrator 03.04.2010 13:32:27

Buldok a jeho tým je připraven poprat se s 42 kilometry Pražského maratonu pro dobrou věc. Věříme a budeme rádi, když nás v neděli 11. května 2008 přijdete povzbudit a podpořit v co největším počtu. Budeme to všichni potřebovat. A předem děkujeme.


Odkaz na článek
Nalezené položky: 5 První Předchozí | 1 | Další Poslední
x

Hodnocení příspěvků

Pro hodnocení příspěvků se nejprve musíte přihlásit.

Pokud ještě registraci nemáte, můžete se zaregistrovat zde.

Pro přidání komentáře se musíte přihlásit nebo registrovat, pokud ještě registraci nemáte.