Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zavřít

Maratonci na jihu Čech chystají běžecký pohár

Maratonci na jihu Čech chystají běžecký pohár
foto: archív Jihočeského klubu maratonců

Miroslav Šimek | 12.01.2011 | přečteno: 6165×

Na jihu Čech se loni událo několik změn. Tou největší je rozhodnutí o uspořádání pravidelné běžecké soutěže pod názvem Jihočeský běžecký pohár. Prvním jeho závodem je 22. ledna „garážový“ maraton v Českých Budějovicích.

Seriál závod? by m?l pokrýt celé území Jiho?eského kraje a umožnit b?hat po celý rok, od ledna do prosince. Pro ú?astníky závodu jsou p?ipraveny r?zné b?žecké distance, od té nejdelší, maratonu, p?es 25 km a p?lmaraton až po kratší vzdálenosti, vhodné pro všechny zájemce o b?hání. Klub nehodlá po?ádat nové závody, ale naopak na základ? domluvy s tradi?ními organizátory b?žeckých závod? vybral ty nejkvalitn?jší, zpravidla s mnohaletou tradicí. Výsledkem výb?ru je seriál 16 závod? a dvou bonifika?ních akcí.

Pohár odstartuje 22. ledna prvním závodem, a to Mercury Indoor Marathonem v podzemních garážích nákupního centra. Ti, kdo se rozhodnou poháru zú?astnit, nemusí absolvovat všechny závody. Do celkového bodování jim bude zapo?teno nejlepších osm závod?. Od celoro?ního zápolení po?adatelé o?ekávají nejen ur?ení nejlepších jiho?eských b?žc? a b?žky? v celkovém po?adí i v jednotlivých kategoriích, a to v?etn? superveteránských, ale i v?tší zapojení zájemc? z ?ad ve?ejnosti do b?hání. Za tímto ú?elem stanovili opravdu symbolické zápisné do celého poháru, které ?iní 100 korun. Pro nejlepší b?žce je naopak p?ipraveno k rozd?lení na finan?ních prémiích 40 000 korun a v?cné odm?ny. Celý pohár bude organiza?n? zajišt?n ?leny klubu, bez nároku na odm?ny.

Regionální sportovní klub, který pod názvem Klub maratonc? ?eských Bud?jovic a okolí fungoval n?kolik let, se p?etransformoval na Jiho?eský klub maratonc? a v souladu s novým názvem sdružuje všechny jiho?eské maratonce na jednoduchém principu ?lenství. ?lenem Klubu se stává každý, kdo v p?íslušném roce ub?hne maraton, v?etn? maratonu v rámci dlouhého triatlonu, a má bydlišt? v Jiho?eském kraji nebo b?há za jiho?eský klub. ?lenství v klubu však není trvalé a je nutno jej v dalším roce op?tovn? obnovit ub?hnutím dalšího maratonu.

Na po?átku prosince lo?ského roku se uskute?nilo již tradi?ní setkání všech maratonc? v místní restauraci, p?i kterém ?lenové bilancovali rok 2010 a rozhodli také o další zm?n? stanov. Klub p?iznal doživotní, trvalé a ?ádné ?lenství Zde?kovi Kopeckému z týmu Budvar ?eské Bud?jovice, který v 73 letech stále b?há maratony, a to velmi kvalitn?. V roce 2010 jich má ub?hnuto sedm a absolvoval také dvanáctihodinový b?h, p?i n?mž zvládl ub?hnout 82 km. Jako jediný ?eský sedmdesátník dokázal letos ub?hnout maraton pod ?ty?i hodiny a ?asem 3:59:30 mu pat?í první místo v maratonských tabulkách.

P?evzatý text Jiho?eského klubu maratonc?


TERMÍNOVKA JIHO?ESKÉHO B?ŽECKÉHO POHÁRU

PRAVIDLA JIHO?ESKÉHO B?ŽECKÉHO POHÁRU

Komentáře (Celkem 0)

Nalezené položky: 1 První Předchozí | 1 | Další Poslední

Mirek Šimek muž 13.01.2011 00:14:48

Na jihu Čech se loni událo několik změn. Tou největší je rozhodnutí o uspořádání pravidelné běžecké soutěže pod názvem Jihočeský běžecký pohár. Prvním jeho závodem je 22. ledna „garážový“ maraton v Českých Budějovicích.
Odkaz na článek

Nalezené položky: 1 První Předchozí | 1 | Další Poslední
x

Hodnocení příspěvků

Pro hodnocení příspěvků se nejprve musíte přihlásit.

Pokud ještě registraci nemáte, můžete se zaregistrovat zde.

Pro přidání komentáře se musíte přihlásit nebo registrovat, pokud ještě registraci nemáte.