Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zavřít

Jozef Rajchl: Ultraběh pro charitu

Jozef Rajchl: Ultraběh pro charitu

Miloš Škorpil | 11.01.2008 | přečteno: 12119×

Šestadvacetiletý svérázný slovenský ultraběžec Jozef Rajchl. Ultraběžec, kterého jedni oslavují, jiní zatracují. Nezúčastňuje se příliš závodů, organizuje své vlastní projekty. 11. ledna startuje charitativní běh na běhacím pásu, který je pokusem o zápis do Guinnessovy knihy rekordů. Zároveň je přípravou na ještě odvážnější projekt. Více v rozhovoru s Milošem Škorpilem.

Jozífku, d?ív než ti položím otázku, cht?l bych ti pop?át do celé akce lehký krok, dob?e b?žící pás a hlavn? úsp?šné dosažení tvého cíle, nejmén? 900 km za sedm dní. Protože mám pár zkušeností s podobnými šílenostmi, tak se budu snažit klást otázky, které z t?chto zkušeností vycházejí a budu se ptát na v?ci, na n?ž se laik neptá. 

Jak t? v?bec napadlo, že pob?žíš sedm dní a vlastn? se nehneš z místa? 

Kde bolo tam bolo… bol to taký brainstorming. Sedeli sme v štvrtej cenovej nad Prazdrojom, a plánoval som si bežeckú expedíciu do ?íny. To bolo tak zhruba pred rokom. A povedal som si, že by bolo fajn vyskúša? aj takéto šialenosti ako je behacia mašinka v rámci prípravy na „tohtoro?ný výlet“ a spoji? to hne? s tým. Spropagujeme šport a pomôžeme tým, ktorí to fakt potrebujú. 

Jak máš p?i celé akci vymyšlenu vým?nu vzduchu? 

Hmmm… vzduch, taká malá podstatná nevidite?ná vec. No, vyberal som si obcho?ák s ?o najvyšším stropom kvôli cirkulácií vzduchu a podarila sa mi geniálna vec. Zhodou okolností som si vybavil flek ved?a zimného klziska, takže sviežos? bude zaru?ená. A po ruke nejaký ten ventilátor. 

Bereš v úvahu, že se budeš daleko více potit než venku a úbytek solí bude enormní? 

Áno. Teoreticky. Osobne som neskúsil, neviem, ale budem sa snaži? nie?o dop??a? klasickou morskou jód. so?ou a iontovými nápojmi. 

Jak máš vymyšlen pitný a stravovací režim? Já si vždy n?co p?ipravím a po n?kolikaJozef Rajchl (foto: www.xtremerun.com) hodinách nebo dnech zjistím, že na to, co jsem si sebou vzal, vlastn? nemám v?bec chu? a naopak to, co bych si dal, je nedostupné. 

Ooo, to áno, tie naše chute, to poznám. Naposledy som si dal taký 60 km beh a celú dobu som mal chu? na „tatarák“, ale behal som v lese. Všade sneh, tak z toho nebolo ni?, ale aspo? motivácia sa ponáh?a? domov. No, ke?že mam malý žalúdok, musím dop??a? stravu priebežne. To znamená po?as behu každú pól hodinu. A potom pitie pod?a pocitu, ale mam super okolie, tak oni do m?a naš?astie nalejú tu tekutinu nech sa mi žalúdok nezastaví. 

Jakým zp?sobem mohou lidé podpo?it charitativní ?ást tvé akce? Existuje n?jaký ú?et, na n?jž lze posílat peníze? Jak bude zve?ejn?no, kolik se b?hem akce vybralo, p?ípadn? co za to bude po?ízeno? 

Charita. Otvorene som sa tomu bránil, lebo som si vä?šinou myslel, že peniaze idú priamo na “môj ú?et“, ale nie. Urobili sme to úplne priamo tak, že ja aj návštevníci, športoví priatelia, si môžu kedyko?vek zabeha? od 08.00 –22.00 na ved?ajšom páse ?ubovo?nú vzdialenos? a na konci týžd?a sa spo?ítajú oba bežiace pásy a vynásobia sa 30,– SK za kilometer. Na toto prispel hlavný sponzor akcie. A tieto peniažky sa formou symbolického šeku prevedú priamo na ú?et detského hospicu PLAMIENOK. K dispozícií budú aj poštové poukážky pre tých, ?o chcú priamo podpori? detský hospic. Jednoduchá rovnica. 

Kdo bude dohlížet na vlastní rekord? V ?R dohlíží na regulérnost rekordních pokus? agentura Dobrý den z Pelh?imova. Je n?jaká podobná agentura i na Slovensku? 

Na rekord musia dohliada? minimálne dvaja zapisovatelia, ktorí nie sú v príbuzenskom vz?ahu a musí by? vedená foto a video dokumentácia po?as celého podujatia (tj. 168 hodín videa, brrr.. nuda). U nás dohliada na podobné akcie Slovenská Kniha rekordov. Ke?že ide o ?asovo náro?nú akciu, budú pomáha? zapisovate?ovi zo Slovenskej Knihy rekordov, pod?a pravidiel a formulárov aj osoby staršie ako 18 rokov, mali by sa pohybova? v bežeckej profesií, nesmú by? rodina, musia by? minimálne dvaja. Dvojica nesmie rozhodova? dlhšie ako štyri hodiny za sebou. Potom podpisujú ?estné vyhlásenie a musia vyplni? formulár, a musia by? nahrávaný na video záznam. Potom sa to všetko zdokumentované zbalí a pošle Slovenskej Knihe rekordov, The Book of Alternative Records, a The Guinness World Records. Proste papierova?ka. 

Mohl bys ?tená??m behy.cz ve zkratce ?íci, co už máš na poli takovýchto extrémních b?h? za sebou, p?ípadn? se pod?lit o n?jaký zážitek z t?chto akcí, který se ti nesmazateln? vryl do pam?ti? 

No za?al som s behom neskoro a skoro som sa dal na dlhšie trate. ?o bol problém u niektorých kolegov aj u môjho trénera, s ktorým som sa rozišiel behom jedného roka. 

Rekrea?ne behám od 18tých; to je osem rokov a stove?ky a viacd?ové od roku 2004, kedy sa mi podaril prvý slovenský rekord prebehnutím Slovenska z východu na západ za necelých 6 dní (575 km). V roku 2005 som si zabehol Helsinky (Finsko) – Tarifa (Španielsko). Naprie? Európou v po?te 5239 km za 59 dní 21 hodín a 50 minút. V rokoch 2006 a 2007 som sa venoval skúšaniu rôznej zá?aže; dve nedobehnuté krajiny Rakúsko a ?esko (viac na webe). 

Historiek je habadej ale tak posledná sa mi stala pri behu u Vás v krásnom meste?ku na severe v Lounách, kde som si dal zdravotnú prestávku vypýtal som si bublinkový nápoj a dostal som aj nie?o naviac. V zavretej f?aške mi plávala plesnivá pali?ka z nanuku a sle?na ma za?ala presvied?a?, že som jej ju tam schoval do zavretej sklenenej f?ašky (foto na webe). 

Jak t? budou moci podpo?it p?ípadní další zájemci v tvém výkonu? M?žou s tebou b?žet na vedlejších pásech, mohou ti posílat sms nebo e-mailové zprávy? 

Jo, jasne. Každý, komu sa podarí pricestova?, ma pripravený pás a ob?erstvenie, každý de?. Notebook bude 24 hod zapnutý, takže budem jak na mailu, tak na SMS. A možno sa mi kone?ne podarí vybavi? aj live prenos, ak nie, každé 4 hod. budú aktuálne km a foto na webe. 

Jak tvé pokusy vnímá laická, respektive sportovní ve?ejnost na Slovensku? P?evažují spíše pozitivní, nebo negativní reakce? 

No zatia? je to také, že moc ?udí mi neverí, ale na to som si už zvykol. 

Kdy budeš spát?

Spánok bude od 01.00–07.00 na lavi?ke pri bežiacich pásoch a pri klzisku… brr proste sviežo. 

Je tento b?h p?ípravou na další tvou akci, b?h z Bratislavy do d?jišt? OH v Pekingu? 

Áno, áno, je to príprava na transkontinentálny beh Bratislava – Peking, ktorý štartujem 8. marca 2008. 

Mohl bys tu Pekingskou akci blíže vysv?tlit? 

Proste výlet. A idiot, ktorému stále všetci hovoria, že sú aj iné hodnoty. Kto behá v prírode a miluje beh, vie, že je to viac ako len fu?anie, potenie sa, bojovanie s boles?ou. Je to náš život. Tento beh je pojítkom medzi Aténami a Pekingom. Je to najrýchlejšie prebehnutie vzdialenosti 11722 km za 151 dní. Spoznávaní seba samého a aj života v iných kútoch sveta. Viac o cie?och možno na budúce. Zatia?…do skorého videnia. 

Jozefa Rajchla se ptal Miloš Škorpil 

VÍCE O JOZEFU RAJCHLOVI NALEZNETE NA STRÁNKÁCH XTREMERUN


Komentáře (Celkem 1)

Nalezené položky: 2 První Předchozí | 1 | Další Poslední
avatar

Praha

Celkem 53203 km
Minulý měsíc 100 km
10 km: 0:47:15 (2010)
půlmaraton: 1:46:26 (2010)
maraton: 3:46:35 (2012)

mapo žena 18.01.2008 14:08:59

Skvělý…velká gratulace. To si vůbec neumím představit a mám celkem dobrou představivost.

Motto: ------------------ vytrvale jako smrt

administrator 03.04.2010 13:32:20

Šestadvacetiletý svérázný slovenský ultraběžec Jozef Rajchl. Ultraběžec, kterého jedni oslavují, jiní zatracují. Nezúčastňuje se příliš závodů, organizuje své vlastní projekty. 11. ledna startuje charitativní běh na běhacím pásu, který je pokusem o zápis do Guinnessovy knihy rekordů. Zároveň je přípravou na ještě odvážnější projekt. Více v rozhovoru s Milošem Škorpilem.


Odkaz na článek
Nalezené položky: 2 První Předchozí | 1 | Další Poslední
x

Hodnocení příspěvků

Pro hodnocení příspěvků se nejprve musíte přihlásit.

Pokud ještě registraci nemáte, můžete se zaregistrovat zde.

Pro přidání komentáře se musíte přihlásit nebo registrovat, pokud ještě registraci nemáte.