Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zavřít

Největší běžecký veletrh láká na slevy

Největší běžecký veletrh láká na slevy
foto: Prague International Marathon

behej.com | 05.05.2010 | přečteno: 5394×

Maratonské Expo se za poslední roky stalo největší nákupní příležitostí pro běžce. To letošní otevřelo brány ve čtvrtek a nechybí na něm žádná z běžeckých značek, které myslí přítomnost na českém trhu vážně. Prezentují se i zahraniční maratony, firmy z oblastí výživy, zdravého životního stylu a zábavy. PŘIJĎTĚ SI PRO DÁRKY NA STÁNEK BEHEJ.COM!

Zeptali jsme se vystavovatel?, co si pro b?žce p?ichystali. Nap?íklad Puma, která bude b?hem Expa nabízet slevu 20%, chystá testování b?žeckých bot a tréninkové konzultace za ú?asti trenér? Balance clubu Brumlovka. Na jejím stánku by se mohly objevit i známé osobnosti, nap?íklad šéftrenér atlet? Tomáš Dvo?ák nebo sprinter Petr Svoboda.

Na stánku firmy Craft naopak m?žete výhodn? zakoupit balí?ek funk?ního trika a ponožek. Na stejném míst? po?ídíte o 20% výhodn?ji i krosové boty zna?ky Inov-8. Rovn?ž Hervis láká na slevy – výrobky adidas zde koupíte dokonce o 30% levn?ji.

Mizuno dá b?žc?m možnost analýzy nášlapu hned na ?ty?ech p?ístrojích Mizuno Precision Fit, dále si budou moci vyzkoušet diagnostiku v pohybu p?es kameru umíst?nou na b?žeckém pásu a otestovat tak r?zné typy obuvi p?ímo na míst? a nakoupit s výhodnou maratonskou slevou. Pokud máte rádi trailové b?hání, nezapome?te navštívit stánek Salomon, kde dostanete informace i o sporttesterech Suunto.

Pokud si vaši p?íze? získaly funk?ní b?žecké ponožky behej.com, v?zte, že jejich výrobce – t?ebí?ská firma Moose – p?edstaví na své expozici zcela novou ucelenou ?adu, v?etn? kompresních podkolenek.

Celému Expu svými rozm?ry vévodí prezentace zna?ky Nike. Ta do svého „dómu“ láká sloganem „B?ž jako o život“ a možností navrhnout si vlastní design b?žeckých bot.

To je jen krátký vý?et obchodních lákadel, na Expo se chystá p?es 60 vystavovatel?!

P?ipraven je i doprovodný program, tentokrát se sportovní ?ástí, na níž se p?ímo podílíme. T?šit se m?žete na vystoupení fyzioterapeutky Martiny Vystr?ilové a specialisty na výživu Libora Vítka (www.sportvital.cz), s jejichž texty se setkáváte na stránkách ?asopisu B?hej a zde na webu.

Martina se vás pokusí ve ?tvrtek odpoledne p?esv?d?it o d?ležitosti protahovacích cvi?ení. Na míst? budete mít možnost si je prakticky vyzkoušet. Sobotní vystoupení Libora Vítka bude zam??eno na sportovní výživu a doping. Trenér týmu Eurofoam Josef Smetana má p?ipraveny dv? p?ednášky, v pátek o dlouhodobé p?íprav? na maraton, v sobotu o vylad?ní formy na závody o délce od 10 km po maraton, ale zeptat se jej m?žete i na zkušenosti z náro?né sout?že Dolomitenmann.

V pátek se také m?žete zú?astnit tlumo?ené besedy a výb?hu s elitními etiopskými b?žci, kte?í budou o dva dny pozd?ji bojovat o nejvyšší maratonské p?í?ky. Lákavou snad bude i sobotní beseda s extrémní b?žkyní Ivanou Pila?ovou, která letos absolvovala maratony na obou pólech Zem?. Povídat si s ní bude Evžen Ge, populární vodi? vrány Sáry.

Nezapomn?li jsme ani na sout?že. Po celý sobotní den bude probíhat sout?ž ve vesla?sko-cyklistickém duatlonu a na záv?r je pro znalce maratonu p?ipraven maratonský kvíz o ceny. Zlatým h?ebem by pak m?la být ?eská premiéra filmu Spirit of the Marathon amerického režiséra Jona Dunhama.

Nejen pro po?adatele b?žeckých závod? je na sobotní odpoledne p?ichystán zvláštní seminá? pod patronací Sdružení organizátor? b?žeckých závod? (SOBZ). Akce se zú?astní i zástupci ?eského atletického svazu, Pavel Fr?ek popíše pr?b?h oficiálního m??ení tratí a bude možné rovn?ž získat informace o ?asom??i?ských službách.

Maratonské Expo na pražském Výstavišti je otev?eno od ?tvrte?ního poledne do sobotního ve?era. Bližší informace naleznete na stránkách spole?nosti Incheba.


DOPROVODNÝ PROGRAM MARATONSKÉHO EXPA

FOTOGRAFIE Z EXPA

?T?TE VÍCE O VOLKSWAGEN MARATONU PRAHA

Anketa

Navštívíte kromě Marathon Sport Expa i další doprovodné akce Volkswagen Maratonu Praha?

 
56 hl.
 
41 hl.
Celkem hlasovalo 149 uživatelů.

Komentáře (Celkem 0)

Nalezené položky: 1 První Předchozí | 1 | Další Poslední

behej.com 04.05.2010 19:58:35

Maratonské Expo se za poslední roky stalo největší nákupní příležitostí pro běžce. To letošní startuje ve čtvrtek v poledne a nebude chybět žádná z běžeckých značek, které myslí přítomnost na českém trhu vážně. Prezentovat se budou i zahraniční maratony, firmy z oblastí výživy, zdravého životního stylu a zábavy.
Odkaz na článek

Nalezené položky: 1 První Předchozí | 1 | Další Poslední
x

Hodnocení příspěvků

Pro hodnocení příspěvků se nejprve musíte přihlásit.

Pokud ještě registraci nemáte, můžete se zaregistrovat zde.

Pro přidání komentáře se musíte přihlásit nebo registrovat, pokud ještě registraci nemáte.