Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zavřít

Martina Juda: Podruhé v cíli Spartathlonu

Martina Juda: Podruhé v cíli Spartathlonu

Jiří a Dagmar Hůrkovi | 26.10.2007 | přečteno: 18002×

Hodně lidí pohybujících se okolo běhu nejspíš zná naší momentálně nejlepší ultravytrvalkyni Míšu Dimitriadu. Méně známá už je Čechoitalka Martina Juda, druhá z tria bronzového týmu žen na ME v běhu na 24 hodin konaném v rakouském Wörschachu roku 2005. PŘEVZATO SE SOUHLASEM Z BLOGU KOYAMAS FAMILY

Martina loni dokázala zvít?zit v Dornbirnu na no?ní dvanáctihodinovce výkonem 116,930 km a vrátila se úsp?šn? i do Wörschachu na benefi?ní 24hodinovku, kde získala primát za výsledek 185,942 km. Objevila se také jako první žena ve 100 maraton klubu ?eské republiky, a to s výraznou p?evahou v po?tech b?h? delších, než je maraton. 

Letos v b?eznu se jí poda?ilo zab?hnout za 6 hodin 64,302 km a hlavn? v zá?í Martina již podruhé za sebou dokon?ila kultovní ultramaratonský závod z Atén do Sparty – Spartathlon.

 Kolik jsi nab?hala kilometr? v p?íprav? na Spartathlon?

B?hám zpravidla kolem 300–400 kilometr? m?sí?n?. Sv?j trénink jsem ani v p?íprav? na Spartathlonzleva: Dáša H?rková, Martina Juda, Míša Dimitriadu nem?nila.

Krom? Spartathlonu byl letos n?jaký d?ležitý závod, na který ses speciáln? p?ipravovala? 

V kv?tnu jsem b?žela „Nove colli running“ (Cesenatico-Itálie). To je závod 202 kilometr? dlouhý se sou?tem stoupání 4500 m. Závod jsem vyhrála v novém tra?ovém rekordu 25:04 hod. a absolutn? jsem skon?ila 7. Byla jsem moc spokojena.

Tvou srde?ní záležitostí je Ultratrail Mont Blanc. V roce 2004 jsi v tomto b?hu ?ítajícím vždy kolem 160km a dosahujícím sou?tu stoupání tém?? 9000 metr? skon?ila v nep?íznivém po?así na 2.míst? (32:31hod.). B?žela jsi tento závod i letos?

Mont Blanc ultratrail jsem letos op?t b?žela, tentokrát za 38:09 hod. Byla to dobrá p?íprava na Spartathlon.

Víme, že v zimní p?íprav? dost používáš b?žky. Tady v ?echách skoro žádná zima nebyla a my byli na b?žkách jednou. Ty jsi b?hala na lyžích?

Uplynulou sezónu jsem také byla jen velice málo na b?žkách, protože i u nás bylo málo sn?hu.

Takže nemá cenu se t? ani ptát, jestli jsi v uplynulé sezón? absolvovala Martina Judana b?žkách n?jaký závod? :o)

Nemá! :o) B?žn? pár závod? na b?žkách za zimní sezónu odb?hám. Uplynulou sezónu ale žádný.

Když porovnáš lo?ský Spartathlon, který jsi zvládla v ?ase 33:51:46, a letošní ro?ník Spartathlonu (35:43:08), jaký byl mezi nimi rozdíl? Který byl t?žší? 

Loni jsem m?la natrénováno trochu víc. Navíc jsem m?la letos v lét? úraz na kole. Nic moc vážného, ale p?ece jen jsem musela ud?lat pauzu, kterou jsem ztratila d?ležitý ?as pro trénink. Tento rok byl Spartathlon t?žší také proto, že bylo strašné vedro – v?tší než minulý rok.

M?la jsi letos obavy, že t? organizáto?i stáh­nou z trat? nebo jsi v?d?la, že b?žíš vyrovnaným tempem, které bude na p?ísné limity na jednotlivých kontrolních bodech sta?it? 

B?žela jsem celou dobu s malým ale jistým náskokem na ?asové limity, a nem?la jsem tak obavy, že m? po?adatelé stáhnou. P?kn? jsem si to naplánovala: kolik musím b?hat, kolik m?žu chodit a jak dlouhé m?žu d?lat p?estávky.

Chystáš se letos ješt? na n?jakou akci?

Tento rok už neplánuji nic velkého, možná n?jaký maratón.

Martina se ani nepochlubila tím, že mohla být v cíli o n?kolik desítek minut d?íve, kdyby pár kilometr? p?ed cílem nepomohla svému spolub?žci z N?mecka. Tak jak jsme Martinu poznali, je to fajn ?lov?k a v?bec nás její nezištná pomoc nep?ekvapila. K dokon?ení Spartathlonu jí gratulujeme a p?ejeme, a? jí to dál takhle skv?le b?há.

Dagmar a Ji?í H?rkovi 

http://koyamasfamily.bloguje.cz/

Komentáře (Celkem 0)

Nalezené položky: 1 První Předchozí | 1 | Další Poslední

jdhurkovi 27.07.2016 20:13:52

Hodně lidí pohybujících se okolo běhu nejspíš zná naší momentálně nejlepší ultravytrvalkyni Míšu Dimitriadu. Méně známá už je Čechoitalka Martina Juda, druhá z tria bronzového týmu žen na ME v běhu na 24 hodin konaném v rakouském Wörschachu roku 2005. PŘEVZATO SE SOUHLASEM Z BLOGU KOYAMAS FAMILY


Odkaz na článek
Nalezené položky: 1 První Předchozí | 1 | Další Poslední
x

Hodnocení příspěvků

Pro hodnocení příspěvků se nejprve musíte přihlásit.

Pokud ještě registraci nemáte, můžete se zaregistrovat zde.

Pro přidání komentáře se musíte přihlásit nebo registrovat, pokud ještě registraci nemáte.