Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zavřít

Zase jednou vlakem do Pardubic na Český běžecký pohár

Zase jednou vlakem do Pardubic na Český běžecký pohár
foto: Petr Kostovič

Josef Hlusička | 30.10.2009 | přečteno: 5466×

Do vlaku jsem nesedl dobrých 15 let – s výjimkou japonských šinkanzenů – ale to je o něčem jiném. Před třemi týdny mi operovali oko, tak je šetřím a na vyhlašování vítězů 14. ročníku Českého běžeckého poháru jsem vyrazil vlakem.

Vlak byl ?istý, poloprázdný, a p?estože se mi celou cestu zdálo, že jede pomalu, do Pardubic to stihl rychleji než já autem. Na rozdíl od šinkanzen? nedodržel jízdní ?ád, v Pardubicích byl o dv? minuty d?ív. Ale do Pardubic jsem nejel testovat vlak, ale na vyhlášení vít?z? 14. ro?níku ?eského b?žeckého poháru.

Vyhlašuje se vít?z každé desetileté v?kové kategorie, v hlavních kategoriích muž? a žen prvních 5 muž? a 3 ženy. Celkem tedy, kdyby p?išli všichni, 12 b?žc? (Štefko a Smr?ka bodovali v kategorii i celkov?), ovšem n?kolik se jich omluvilo.

V p?kném prost?edí pardubického hotelu Zlatá štika, majitel Old?ich Bujnoch nejen b?há, ale i št?d?e podporuje b?žce, tedy siln? p?evažoval po?et po?adatel?, noviná??, sponzor? ?eského b?žeckého poháru a ?estných host?. Musím jmenovat alespo? Danu Zátopkovou, bývalého vynikajícího desetiboja?e a nyní reprezenta?ního šéftrenéra Tomáše Dvo?áka, p?edsedu poslanecké sn?movny Miloslava Vl?ka, z noviná?? pak nestárnoucího Jirku Soukupa a Ivo Domanského. Slavnostní vyhlášení moderoval Honza Rýdlo. Kolorit dotvá?ely povedené karikatury Míry Alexy.

Každému vít?zi zvláš? zahrála (sice z playbacku, ale s živým kapelníkem) skupina Rangers. Pozoruhodné bylo, že prvním b?žcem v kategorii nad 40 let i v hlavní mužské kategorii byl jeden b?žec. Vysv?tlení je prosté, jmenuje se Róbert Štefko. Mezi ženami nemohl zvít?zit nikdo jiný než stálice ?eské vytrvalecké scény Petra Kamínková.

14. ro?ník ?eského b?žeckého poháru je minulostí, p?íprava na ten p?íští za?íná již dnes. Prvním finan?ním vkladem do n?j bylo vydražení láhve kvalitního vína s podpisem prezidenta republiky a p?áním všeho nejlepšího do dalších ro?ník?.

Ješt? se sluší p?ipomenout jména všech vít?z?:

Celkové po?adí 14. ro?níku ?BP 2009 :

Muži:
1. Robert Štefko – 116 bod?, 2. Jan Kreisinger – 66, 3. Serbessa Mulugeta – 52, 4. Miloš Smr?ka – 44 (veterán nad 50 let!!!), 5. Petr Pechek – 42, 6. Milan Kocourek – 37, 7. Martin Frei + Jan Havlí?ek + Tomáš Blaha – 30. Bodovalo 58 b?žc?.

Ženy:
1. Petra Kamínková – 84 bod?, 2. Ivana Sekyrová – 28, 3. Tá?a Metelková 19, 4. Lucie Sekanová + Ivana Martincová + Irena Šádková – 15. Bodovalo 32 žen.

Juniorky:
1. Martina Ba?inová – 38, 2. Kate?ina Beroušková – 30 bod?, 3. Petra Ku?íková – 15. Bodovalo 10 juniorek.

Junio?i:
1. Ji?í Homolá? – 43 bod?, 2. Jakub Bajza – 40, 3. Jakub Živec – 15. Bodovalo 10 junior?.

Veteráni nad 40 let:
1. Róbert Štefko – 32, 2. Vlastimil Šroubek 13, 3. Václav Ožana – 11. Bodovalo 21 b?žc?.

Veteráni nad 50 let:
1. Miloš Smr?ka – 53, 2. František Pechek 11, 3. Josef Siegel – 10. Bodovalo 19 b?žc?.

Veteráni nad 60 let:
1. Ji?í Jav?rek – 24, 2. Miroslav Krsek + Jaroslav Málek 16. Bodovalo 20 b?žc?.

Veteráni nad 70 let:
1. Josef Hlusi?ka – 19, 2. Stanislav Doležal – 18, 3. Jaroslav Gaman + Tomáš Kohout – 13. Bodovalo 12 b?žc?.


PROPOZICE UPLYNULÉHO RO?NÍKU

TISKOVÁ ZPRÁVA K 14. RO?NÍKU ?BP