Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zavřít

O vítězích poháru Behej.com rozhodnuto

behej.com | 09.11.2006 | přečteno: 5984×

Pohár Behej.com má před sebou ještě poslední závod (pražský Běh 17.listopadu), o vítězích je však již rozhodnuto. Slovák Miroslav Vanko (TJ Obal Servis Košice) již nemůže být předstižen bývalým krajanem Róbertem Štefkem, který se do Prahy nechystá.

Mezi ženami již také m?žeme gratulovat (a po skon?ení poháru i p?edat ceny od sponzora, firmy Term CZ, která je výhradním zástupcem Mizuno) Jan? Klimešové z USK Praha k celkovému prvenství. Petra Kamínková má sice ješt? šanci p?ipsat si t?etí vít?zství v letošním seriálu, nicmén? pražská závodnice má na svém kont? ?ty?i prvenství již nyní.

Po?adí

Závod?

Pr?m?r

Závodník

Ro?ník

1

3

100,0

Vanko Miroslav

1973

2

3

 99,5

Štefko Róbert

1968

3

2

 98,8

Soukup Radomír

1968

Po?adí

Závod?

Pr?m?r

Závodnice

Ro?ník

1

3

100,0

Klimešová Jana

1970

2

2

100,0

Kamínková Petra

1973

3

3

 98,5

Všete?ková Lenka

1984

foto: Hana Šlegrová„Mám velkou radost, letošní rok mi rozhodn? nevycházel podle p?edstav,“ ?ekla Behej.com Jana Klimešová. „Letos mám ješt? dva zahrani?ní závody a tím sezona kon?í.“

„Nevím, jak dlouho ješt? budu závodit. S d?tmi už má ?lov?k jiné starosti a taky s v?kem je stále t?žší držet si výkonnost,“ uvedla vít?zka poháru.

P?ipomínáme, že v?cné ceny jsou p?ipraveny pro první t?i v obou kategoriích a jednoho muže a jednu ženu náhodn? vybrané ze zbytku startovního pole (spl?ujících podmínku t?í start?).

Kompletní tabulky poháru jsou zde

Na konci léta, kdy jsme nultý ro?ník poháru vyhlásili, jsme vás požádali o shovívavost p?i posuzování této sout?že, kterou bychom cht?li podpo?it organizátory závod? v jejich p?et?žké práci a sou?asn? zpopularizovat d?ní na domácí b?žecké scén?.Miroslav Vanko

P?estože jsme s?ítání výsledk? (hodiny práce!!!) v?novali maximální pozornost, m?že se stát, že n?jaká ta chybka unikla. Prosíme vás proto o upozorn?ní na jakoukoliv nesrovnalost v po?tu start? ap. 

Nyní, když se pohár chýlí ke svému záv?ru, je naopak ?as k bilancování a pou?ení se z chyb. Proto bychom vás rádi vyzvali k reakcím. Hodno?te a ptejte se v komentá?ích na cokoliv, budeme reagovat na jakýkoliv podn?t.

Sv?j postoj m?žete vyjád?it i v anket? v pravém sloupci. Ud?lejte si první ro?ník podle svých p?edstav! Žádná podobná sout?ž v této zemi není!