Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zavřít

Košice: historie nejstaršího maratonu v Evropě

Tomáš Rokos | 08.03.2007 | přečteno: 29468×

„Výstrel štartéra preťal chladný jesenný vzduch presne dvadsať minút po poludní a osmička maratónskych pionierov sa rozbehla v ústrety malému dobrodružstvu.“ Tak začal v roce 1924 první ročník nejstaršího maratonu v Evropě. Jak vypadala cesta k současné podobě s elitním obsazením?

foto: www.kosicemarathon.comNa stránkách Mezinárodního maratonu míru v Košicích je zcela dole k dispozici ke stažení kompletní publikace mapující roky 1924 až 1999. D?jiny maratonu jsou podány velmi p?ehledn?, využívají se hlavn? dobové fotografie a úryvky z novin. ?tená? má tedy pocit, že nahlíží do historie, a má možnost si ud?lat vlastní nezprost?edkovaný obrázek.

Je tak možno sledovat, jak se vyvíjela tra? nebo jak se m?nila organizace. Úsm?vná je nap?íklad fotka z t?etího ro?níku, kde závodníka na prvním míst? s velkým náskokem doprovází minimáln? deset cyklist?.

Zajímavostí a www.kosicemarathon.comdnes již v?cí nevídanou byl odd?lený start domácích a zahrani?ních ú?astník?, ke spojení startovního pole došlo až v roce 1930.

Úpln? na záv?r celé publikace jsou uvedena statistická data. Dá se tedy zjistit, že z p?vodních osmi ?eskoslovenských ú?astník? se maraton rozrostl na startovní pole ?ítající kolem tisícovky maratonc? z p?tadvaceti zemí sv?ta.

Jako další zajímavost mohu uvést, že i když ve statistice nenajdete léta 1938–1944, publikace se o nich zmi?uje. B?hem této doby se maraton b?žel p?tkrát, ale pod ma?arskou vlajkou, bez jediného zahrani?ního ú?astníka.

Pro ty, kte?í se cht?jí stát sou?ástí této historie, již jen dodám, že letos se b?ží 7. ?íjna.