Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zavřít

Behej se psem aneb závody v canicrossu

Behej se psem aneb závody v canicrossu
foto: archiv Františka Burdy

behej.com | 02.04.2007 | přečteno: 25450×

Psi a běh, téma na nekonečné diskuse, spory a hádky. V dnešním článku bych vás ale chtěl krátce seznámit s disciplínou, ve které psi volně nepobíhají a společně se svým páníčkem usilují o dosažení co nejlepšího sportovního výkonu. Jedná se o canicross.

Poprvé jsme se s tímto termínem, který k nám p?išel z Francie, setkali v roce 1994 v ?asopisu „Pes p?ítel ?lov?ka“, ve stejnojmenném ?lánku Radko Lou?ky. V té dob? se i u nás za?ínaly po?ádat závody typu „b?žec a pes“. Netrvalo dlouho a v roce 1996 se konalo i první mistrovství republiky a první ro?ník ?eského poháru v canicrossu. 

Dnes již canicross pat?í do kalendá?e závod? psích sp?ežení, stejn? jako další disciplíny, ve kterých je možno startovat pouze s jedním psem, nap?. skijöring, bikejöring nebo scooter. Hlavní sezóna závod? v canicrossu za?íná koncem srpna závody v Tel?i a kon?í za?átkem prosince v Sedlici.

V?tšinou jsou vypisovány kategorie muž? a žen, na n?kterých závodech i kategorie veterán?, a samoz?ejmostí se stávají i závody mládeže. Atraktivní jsou hromadné starty a pravidelnou sou?ástí n?kterých závod? bývají závody štafet. ?eská reprezentace pat?í k t?m nejúsp?šn?jším – v lo?ském roce p?ivezli naši canicrossa?i z mis­trovství sv?ta a Evropy šest mistrovských titul? a další ?ty?i umíst?ní na stupních vít?z?.

Canicross pat?í mezi malé sporty. Pro mnohé z b?žc? by mohl být tou sportovní disciplínou, ve které by si mohl splnit své sny a dosáhnout svého velkého ?i v?tšího životního sportovního cíle, stejn? jako v ostatních „individual mushing sports“. Ze známých b?žc?, kte?í si canicross vyzkoušeli (a n?kte?í z nich dosáhli i výrazných úsp?ch?) bych uvedl nap?. sestry Havlovy, kluky Pechkovi, Romana Baláže nebo Vaška Kubra, své by o canicrossu mohl vypráv?t i Pavel Faschingbauer.

Vybavení pro canicross (hlavn? opasek, š??ra, postroj) není cenov? náro?né. Ur?it? nejd?ležit?jší je však pes. Závod? se mohou zú?ast?ovat psi všech plemen, ti tahav?jší jsou samoz?ejm? výhodou. 

Tak neváhejte a canicross vyzkoušejte. B?hání se psem je rozhodn? zábavn?jší než poklusávat jen tak po lese a nechat se obt?žovat cizími psy. Rozhodnete-li se n?kterého závodu v canicrossu zú?astnit, po?i?te si základní vybavení pro canicross, prostudujte dostupné informace a rady zkušených, a hlavn? v praxi vyzkoušejte b?h se psem v záp?ahu.

V??ím, že s ?adou z vás se potkám na podzimních závodech sport? psích sp?ežení, na startu závod? v canicrossu.

Na internetových adresách www.mushing.cz a www.canicross.cz najdete ?adu ?lánk? o canicrossu (i dalších sportech psích sp?ežení), bohatou fotodokumentaci i odkazy na další zajímavé internetové stránky.

Mush go!

František Burda

Komentáře (Celkem 1)

Nalezené položky: 2 První Předchozí | 1 | Další Poslední
avatar

maraton: 2:55:43 (1987)

Bering muž 07.03.2008 07:24:25

Zajímá vás canicross? Seriál příspěvků najdete v rubrice „O canicrossu“ na stránkách:
http://www.bering.estrank … canicrossu
Pokud vás články zaujaly, nahlédněte i do dalších rubrik. Ať se vám dobře běží a závodí!

administrator 03.04.2010 13:32:23

Psi a běh, téma na nekonečné diskuse, spory a hádky. V dnešním článku bych vás ale chtěl krátce seznámit s disciplínou, ve které psi volně nepobíhají a společně se svým páníčkem usilují o dosažení co nejlepšího sportovního výkonu. Jedná se o canicross.


Odkaz na článek
Nalezené položky: 2 První Předchozí | 1 | Další Poslední
x

Hodnocení příspěvků

Pro hodnocení příspěvků se nejprve musíte přihlásit.

Pokud ještě registraci nemáte, můžete se zaregistrovat zde.

Pro přidání komentáře se musíte přihlásit nebo registrovat, pokud ještě registraci nemáte.