Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zavřít

Miřejovický půlmaraton míří letos o ligu výš

Miřejovický půlmaraton míří letos o ligu výš
foto: Jan Majer

Petr Kostovič | 26.07.2010 | přečteno: 5810×

Kdo se chystá v sobotu 31. července na Miřejovický půlmaraton, může se těšit na pěkný závod. Přesvědčeni jsou o tom pořadatelé z Maratonu klubu Miřejovice a spolupořádajícího Sokola Mělník. Poučili se z loňských chyb a organizačně posunuli závod o úroveň výš. Posuďte sami.

Kv?li nedostate?nému zna?ení trasy loni n?kolik b?žc? ztratilo orientaci a zabloudilo. Do cíle se nakonec dostali všichni, výsledky to ale ovlivnilo. Tato situace by se letos opakovat nem?la. "Letos budou sm?r b?hu ukazovat šipky na silnici. Na komplikovaných rozcestích budou stát po?adatelé a b?žce budou navigovat. Stejn? jako v lo?ském roce budou prvního muže a první ženu doprovázet cyklisté. Po?adatelé – cyklisté budou také uzavírat závod za posledním b?žcem, " ?íká Josef Burian z po?adatelského oddílu Maraton klub Mi?ejovice.

Další novinkou je oficiáln? zm??ená tra?, první ve St?edo?eském kraji. Certifikátem o p?esné délce trati se m?že u nás pochlubit jen málo závod?. Pavel Fr?ek, rozhod?í atletiky, který vlastní oprávn?ní pro m??ení závodních tratí a krom? jiných m??í i trasy pražských PIM závod?, se o Mi?ejovickém p?lmaratonu vyjad?oval pochvaln?: „Tra? je to vynikající, v p?ekrásnémm prost?edí, i ve všední den s minimálním provozem.“

„P?evýšení trat? je pouhých deset metr?. Start a cíl se nachází v nadmo?ské výšce 170 metr?, nejvyšším bodem je patnáctý kilometr s nadmo?skou výškou 180 metr?.“

P?estože období prázdnin je závodní okurkovou sezónou, o Mi?ejovický p?lmaraton je zájem. „Sou?asná kapacita závodu je 230 b?žc?. V sobotu 24. ?ervence jich bylo p?ihlášeno 112, o?ekáváme další p?ihlášky. Kdo chce závod b?žet se startovním ?íslem, nem?l by váhat. On-line registrace bude ukon?ena 27. ?ervence o p?lnoci a nem?žeme zaru?it, že nezaregistrovaní závodníci budou mít startovní ?íslo,“ ?íká Josef Burian.

„Máme zaregistrované b?žce i ze Slovenska, Itálie, Ukrajiny, Francie, USA a Polska. Zajímavostí je p?ijatá registrace Antonína Dvo?áka, možná potomka jeho slavného nelahozevského jmenovce,“ dopl?uje Josef Burian informace k dosud zaregistrovaným b?žc?m.

Na trati budou p?ipraveny t?i ob?erstvovací a dv? osv?žovací stanice. Rozhod?í a léka?skou službu zajiš?uje spolupo?ádající Sokol M?lník.

Vydáte-li se na závod z Prahy, výborné spojení je vlakem z Prahy Masarykova nádraží do stanice Nelahozeves a pak jen p?ibližn? 1,2 kilometru p?šky do Mi?ejovic.

V závod? muž? jsou vypsány v?kové kategorie od 18 do 49 let a nad 50 let, v závod? žen od 18 do 39 let a nad 40 let. Jsou p?ipraveny ceny za tra?ový rekord v obou kategoriích. Ustavující rekord vytvo?ili p?i lo?ském prvním ro?níku Petr Havelka ?asem 1:15,40 a Laura Matulová (1:38,03).

Nebude chyb?t ani lidový b?h. Startovné je v n?m dobrovolné a po závod? bude p?edáno Rodinnému centru Havránek z Veltrus. Pro prvních 100 ú?astník? nesout?žního lidového b?hu jsou p?ipraveny pam?tní medaile.

V programu je i ?ernohorský pivní p?lmaraton, kde je kapacita padesát b?žc?, zatím jich je zaregistrováno dvacet. O zábavu pro b?žce a jejich doprovod nebude nouze. P?ichystán je bohatý doprovodný program, tombola, sout?ž o tzv. Mi?ejovické p?lky a bude vyhlášena i jedna speciální cena. Jaká? Nechejte se p?ekvapit.

A ?ím ješt? závod láká? Možná i tím, že hlavní závod odstartuje maratonská legenda, šestnáctinásobný vít?z v maratonu, který je dosud držitelem maratonského tra?ového rekordu v Ostrav?. Stále ješt? netušíte, kdo by to mohl být? P?ije?te tedy v sobotu 31. ?ervence do Mi?ejovic, vísky na levém b?ehu Vltavy v sousedství Nelahozevsi. Stanete se sou?ástí b?žeckého svátku, p?i n?mž po?et p?lmaratonc? bude pravd?podobn? n?kolikanásobn? p?evyšovat po?et jejích 68 obyvatel. Jak ?íkají po?adatelé: „Jsme nejmenší obcí na b?žecké map?.“


Aktuální informace z 28.7.: "K dnešnímu dni máme zaregistrováno 159 b?žc?. On-line registrace byla již sice ukon?ena o p?lnoci 27.7., ale ješt? máme 64 volných startovních ?ísel, která budou k dispozici v sobotu na startu. Ta jsou volná takto:

  • v kategorii MA 18 – 49 let je 27 startovních ?ísel volných
  • v kategorii ZA 18 – 39 let – 12
  • v kategorii MB 50 let+ – 18
  • v kategorii ZB 40 let+ – 7

Josef Burian, Maraton klub Mi?ejovice


ÚDAJE O ZÁVOD? V TERMÍNOVCE NA BEHY.CZ

P?IHLÁŠKA K ZÁVODU

SEZNAM P?IHLÁŠENÝCH B?ŽC?

WEB ZÁVODU

PLAKÁT MI?EJOVICKÉHO P?LMARATONU

Komentáře (Celkem 4)

Nalezené položky: 5 První Předchozí | 1 | Další Poslední

PetrK muž 26.07.2010 00:02:06

Kdo se chystá v sobotu 31. července na Miřejovický půlmaraton, může se těšit na pěkný závod. Přesvědčeni jsou o tom pořadatelé z Maratonu klubu Miřejovice a spolupořádajícího Sokola Mělník. Poučili se z loňských chyb a organizačně posunuli závod o úroveň výš. Posuďte sami. ON-LINE REGISTRACE BUDE UKONČENA 27. ČERVENCE
Odkaz na článek

avatar

Kolín

Celkem 3588,8 km
Minulý měsíc 0 km
10 km: 0:45:09 (2011)
půlmaraton: 1:41:31 (2011)
maraton: 4:00:23 (2011)

Juran Juran muž 26.07.2010 23:02:09

Zdarec,

už se těším na závod. Od Olomouce jsem nikde nebyl. Jak se znám tak zabloudím i s vodorovným značením:-)

Motto: Přes vrchol:-)
avatar

Praha 4

Celkem 3885 km
Minulý měsíc 0 km
10 km: 0:39:28 (2016)
půlmaraton: 1:32:45 (2014)
maraton: 3:17:37 (2016)

datlos muž 27.07.2010 08:00:43

Nepodařilo se mi najít informaci, jak je dlouhý ten lidový běh. Ví to někdo?

Motto: Don´t panic!
avatar

Praha, Jičín

Celkem 3779 km
Minulý měsíc 0 km
10 km: 0:42:30 (2009)
půlmaraton: 1:34:41 (2011)
maraton: 3:32:34 (2009)

Sandera muž 27.07.2010 08:07:59

>> datlos, 27. 07. 2010 08:00:43

lidový běh: minipůlmaraton, 2,1098 km (to je uvedeno na tištěné přihlášce)

avatar

Jesenice

Celkem 2919 km
Minulý měsíc 0 km
10 km: 0:35:03 (2013)
půlmaraton: 1:15:01 (2014)
maraton: 3:00:07 (2011)

maxell muž 27.07.2010 13:34:12

Ahoj Všem,

nechystá se někdo běžet na čas 1:27 – 1:29?

Nalezené položky: 5 První Předchozí | 1 | Další Poslední
x

Hodnocení příspěvků

Pro hodnocení příspěvků se nejprve musíte přihlásit.

Pokud ještě registraci nemáte, můžete se zaregistrovat zde.

Pro přidání komentáře se musíte přihlásit nebo registrovat, pokud ještě registraci nemáte.