Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zavřít

ROZHOVOR s vítězem Garmin RUN-UP Olomouc

Radek Leszczynski | 24.09.2007 | přečteno: 12359×

V hanácké metropoli Olomouci se v polovině září uskutečnil vyjímečný běžecký závod „GARMIN RUN-UP Olomouc 2007“. Úkolem bylo vyběhnout cca 500 schodů, tedy 18 pater výškové budovy Regionálního centra Olomouc v co nejkratším čase. Vítěz, Slovák Tomáš Čelko (23), se ochotně podělil o dojmy. 

Tomáši, odkud jsi na tento závod p?ijel?

Jsem ze Žiliny, ale už 5. rokem studuji v Olomouci na FTK UP.

Využil jsi tedy možnosti zajít si do olomoucké výškové budovy na trénink?

Jasn?, byl jsem tu t?ikrát, naposledy p?t dní p?ed závodem. Vždy jsem výb?hy spojil s mým tréninkem. B?hám 800 a 400 m p?ekážek za AK Krom??íž v extralize.

Zkoušel jsi b?hat na pravém i levém schodišti? 

Vybíhal jsem nahoru r?zn?, tak jak bylo volné schodišt?. Bylo mn? to jedno. Šlo jen o to, využít co nejlíp i sílu rukou. To hrálo velkou roli. Ale poslední t?i patra už jsem ruce nevyužíval, byl jsem rád, že se n?jak dostanu do cíle.

Jakých jiných vít?zství si krom? RUN-UP ceníš? 

Jsem mistr Slovenska v seniorské kategorii a momentáln? druhý nejlepší v b?hu na 400 Tomáš ?elko (foto: behej.com, Radek Leszczynski)m p?ekážek a díky tomu jsem v „A“ teamu slovenské reprezentace.

Zkoušíš si ob?as alespo? tady na Morav? zab?hnout nap?. i cross nebo silnici?

V podstat? ne. Specializuji se jen na dráhu. Hlavn? 400, 800 a n?kdy i 110 m p?ekážek.

Takže tento závod byl pro tebe asi hodn? blízký? 

Ano, hodn? se to podobá b?hu 400 m p?es p?ekážky. Mám rád silov? vytrvalostní b?hy.

Popíšeš nám, jak probíhal tv?j b?h?

V kvalifikaci jsem hrozn? moc p?epálil úvodní 80metrový b?h a první patra. Už v 6. pat?e jsem pocítil velkou krizi, a od 10. patra už to byl vyložen? laktát. Bylo to prost? na v?li. Kdyby na m? v 16. pat?e nevolal divák, že mám už jen dv? patra, tak bych to asi už šel. Bylo to hodn? t?žké. Pak jsem se snažil se p?ed finálovým beh?m uvolnit, tak jsme zašli do m?sta na ob?d, na nákupy a také do kostela. Na finále už jsem m?l v hlav? trošku jinou taktiku. Za?al jsem voln?ji a krize p?išla až asi od 15. patra.

B?hem celého dne byly problémy s ?asomírou a dokonce se dlouho ?ekalo i na výsledky. Nemrzelo t?, že vyhlášení díky tomu ani neprob?hlo klasicky na bedn? a se vší parádou?

Jasn?, trochu mn? to vadilo. Ale objevily se i protesty od závodník? a vyhlašování se dostalo trochu jinam než všichni cht?li. P?esto jsem cenu dostal. Bylo to Porsche 911 Carrera k zap?j?ení na t?i dny a naviga?ní systém GPS od hlavního sponzora a ješt? n?jaké další drobnosti.

A poslední otázka. Sleduješ server behej.com nebo hledáš tam alespo? n?jaké informace?

Tento server samoz?ejm? znám, naposledy jsem tam byl asi p?ed m?sícem, kdy jsem hledal podrobnosti k MIZUNO Running Cup. Je tam jist? hodn? zajímavých rad pro b?žce, ale já mám svého trenéra tady i doma v Žilin?, takže si nechávám poradit od nich.

Tomáši, díky za rozhovor a p?ejeme hodn? dalších vít?zství!