Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zavřít

ROZHOVOR: Běhu navždy propadlý Ivo Domanský

ROZHOVOR: Běhu navždy propadlý Ivo Domanský

behy.cz | 16.01.2008 | přečteno: 15626×

Je stále pln elánu, sleduje běhy, běžce, běžkyně, radí, chválí i kritizuje, polemizuje, hodnotí, pomáhá. Nevím, jestli si vede evidenci závodů, kterých se zúčastnil; jednou se prý vyslovil, že chce objet všechny akce v tehdejším Československu. Běžec, chodec, trenér, rozhodčí, pořadatel, šéfredaktor, knihovník, dopisovatel a novinář – Ivo Domanský.

PŘEVZATO SE SVOLENÍM ZE STRÁNEK TJ SOKOL UNHOŠŤ

Ivo, za?nu trochu statisticky – prosím, uve? nám n?co z tvých výkon?.

Když statistika, tak statistika. První závod 17. dubna 1957 na Strahov? 3000 m na dráze v rámci p?ebor? Karlovy univerzity. Od té doby cca 3500 start? (p?evážn? b?hy, ale i v jiných sportech). N?kolik let to bylo i p?es 100 start? ro?n?.

Osobní nejlepší výkony: 3000 m dráha 9:36,0; 10000 m dráha 34:59,4; maraton 2:44:09,2 a 100 km 7:41:33. V ch?zi 50 km na silnici 4:46:07,8; 24 hodin na dráze 121 mil 164 yard? (n?co p?es 193 km, myslím).

Byl jsi jedním z t?ch, kterým se poda?ilo turisticky a b?žecky rozhýbat ?eskoslovensko. Tv?j dálkový pochod „Za Kladno štíhlejší“ se snad šel o n?co d?íve, než „Pr?ice“, ?asopis „Maratón – B?hy mimo dráhu“, který stále vedeš, se stal oblíbenou ?etbou stovek b?hajících. Máš za sebou bohaté a plodné sportovní období. Dokázal bys vyslovit, co t? na sportu lákalo, co ti p?inášel, anebo i odnesl?

Víc mi toho dal, než vzal. Díky sportu jsem na vojn? t?i týdny po nástupu zase mohl chodit z kasáren na závody, dal mi ur?itou fyzickou odolnost (v zam?stnání jsem nem?l ani den pracovní neschopnosti) a sílu lépe p?ekonávat r?zné životní strázn?. Naopak mi vzIvo Domanský (foto: behej.com, Hana Šlegrová)al spoustu ?asu a asi i trvalé rodinné zázemí. Ale nelituji, stejn? by to nebylo nic platné. 

P?i sportovních toulkách jsi navštívil hodn? zemí. Který kontinent ti chybí, a na co z ciziny vzpomínáš nejvíce? Kolika ?e?mi ses domluvil?

V Evrop? jsem nebyl v B?lorusku, na Islandu a v San Marinu, z kontinent? v Austrálii a v Antarktid?, n?kdo k nim po?ítá i Jižní Ameriku, takže tam jsem taky nebyl. Celkem jsem spat?il asi 60 zemí, nejvzdálen?jší Nový Zéland, nejvíc m? fascinoval Omán, nejzvláštn?jší zem? byly KLDR a Saúdská Arábie. 

Na svých cestách jsem vysta?il s pom?rn? dobrou znalostí ruštiny a o n?co horší angli?tiny, jinak láman? se domluvím n?mecky a o b?hání také v pár dalších ?e?ech.

V dob? tvé nejv?tší závodní ?innosti nebyly v?bec k mání r?zné energetické nápoje, speciální ty?inky apod. Na co (jídlo a pití) jsi b?hal (chodil) nejrad?ji?

Obliba energetických nápoj? p?išla ve chvíli, kdy jsem s výkonnostním b?hem již kon?il. Pili jsme, co d?m a hospoda daly, s jídlem to bylo stejné. P?ed závody jsem jedl hodn? sladkého, ale ne žádnou Saltinovu dietu, jsem natolik neukázn?ný, že bych to nevydržel. P?ed chodeckými závody na 50 km jsem se lehce najedl i 30 minut p?ed startem, bez problém?. Je to ale individuální schopnost, žádný recept.

Co ty a Kladno?

V Kladn? jsem žil v letech 1962–1974, a to je dost velký krajíc ze života. Prožil jsem tam rok 1968 a nikdy nezapomenu na noc ze 20. na 21. srpna, kdy mne probudila sov?tská letadla, p?istávající na Ruzyni. 

V lapáckých lesích jsem nab?hal a nachodil tisíce tréninkových kilometr?, zorganizoval prvních 15. ro?ník? uvád?ného dálkového pochodu Za Kladno štíhlejší a s dalšími ?leny oddílu ch?ze tehdejší Lokomotivy Kladno po?ádal „Kožovku“ od 3. ro?níku, když z jednoty odešli házenká?i, kte?í tento závod vymysleli a po?ádali na pon?kud jiné trati.

Takže ke Kladnu mám trvalý vztah a m?l jsem tam i jiné vztahy, které odvanul ?as.

Jsem moc rád, že jsi mi jednou na Lokomotiv? – práv? v cíli dálkového pochodu „Za Kladno štíhlejší“ – ?ekl „p?ij? zas p?íšt? a ur?it? to ub?hneš“, že jsi mne „zau?il“ do taj? b?žeckých i po?adatelských. 

Ivo, p?eju ti, aby sis to krásné jubileum, které t? v letošním roce o?ekává, užil ve zdraví, sv?žesti a stále v plné síle.

rozmlouval Zden?k Ku?era z TJ Sokol Unhoš?

Komentáře (Celkem 9)

Nalezené položky: 10 První Předchozí | 1 | Další Poslední
avatar

Hořovice

Celkem 32023 km
Minulý měsíc 0 km
10 km: 0:46:04 (2011)
půlmaraton: 1:39:38 (2011)
maraton: 3:42:11 (2008)

pavli žena 16.01.2008 06:10:06

Ivo, taky připojuji svůj dík. Vždy, když tě potkám někde na závodech, tak je to milé setkání, které potěší a povzbudí.
Pavlína Procházková

avatar

Ústí nad Labem

Celkem 4502,42 km
Minulý měsíc 0 km
10 km: 0:45:53 (2008)
půlmaraton: 1:42:24 (2008)
maraton: 3:54:51 (2004)

PetrK muž 16.01.2008 16:07:23

Ivo, přeju hodně zdraví do dalších běžeckých let. O elán se nebojím, máš ho tolik, že bys mohl rozdávat o generace mladším.
Petr Kostovič

avatar

Praha 4- Písnice

Celkem 167471,18 km
Minulý měsíc 0 km
10 km: 0:32:53 (1983)
půlmaraton: 1:14:34 (1986)
maraton: 2:33:20 (1984)

cernyvac muž 16.01.2008 18:55:31

Nevím, jestli se někdy najde větší obětavec než je Ivo, já se s ním setkávám na závodech i při jiných záležitostech (SABZO) od roku 1977..
Vždy to byla příjemná setkání. Takovou chodící encyklopedii jako je Ivo jsem prostě neviděl.. Klobouk dolů… Závody bez Iva prostě nejsou to pravé.. Takže Ivo velké díky..
Vašek Černý /cernyvac

avatar

Sokolov

Celkem 13617 km
Minulý měsíc 0 km
10 km: 0:38:52 (2004)
půlmaraton: 1:31:48 (2004)
maraton: 3:37:28 (2004)

koyama muž 16.01.2008 19:42:21

Taky obdivujeme Ivovu schopnost rozdávat neuvěřitelné množství pozitivní energie a zároveň tu nekonečnou paměť na všechno a všechny okolo běhu. Přejeme jen to nejlepší.
Jirka a Dáša Hůrkovi

Motto: Kdo se odváží, zvítězí.
avatar

Kladno 4

Hauken muž 16.01.2008 21:22:55

Rád při této příležitosti Iva zdravím a neodpustím si rozšířit výčet shora uvedených přídomků a uvést, že je pro mě také filosofem a literárně kvalitním glosátorem doby a lidí kolem nás. Vždycky když se s Ivem potkám či když na něho jen přijde řeč, tak mě na mysli podvědomě naskočí jeden výraz : entuziasmus.
A jistě se nenajde moc z vás, kteří se mnou nebudou souhlasit, když řeknu, že bez Iva by běžecké dění u nás nebylo takové jaké je.
A sotva jsem toto napsal, tak je mi nějak " pozitivně veseleji".
Miloš Kmuníček

Motto: Běh není droga, je úplně neškodný, dokud jej nevysadíte.
avatar

Kladno

Celkem 937 km
Minulý měsíc 0 km
maraton: 3:19:34 (1994)

Alice Prochy žena 17.01.2008 00:30:01

Když si připomenu své běžecké začátky, vybaví se mi legenda běžeckého hnutí u nás – Ivo Domanský. Právě jemu vděčím za to, že se běhání stalo součástí mého života. Ivo dík a přeji Ti pevné zdraví do dalších let.
Alice Procházková

Motto: Normálnost je cesta, která nikam nevede
avatar

Sedlčany, Praha 3 - Vinohrady

Celkem 8264 km
Minulý měsíc 0 km
10 km: 0:36:09 (2009)
půlmaraton: 1:26:09 (2008)

Oslík muž 18.01.2008 18:05:36

Iva znám prakticky od svých běžecký začátků. Překvapilo mě, když jsem ho před asi třemi léty jednou na závodě oslovil, že bych chtěl odebírat BMD-M. Ivo se se mnou začal domlouvat a jen tak mimoděk mě oslovil jménem – to mě docela překvapilo. Od té doby jsem s Ivem mluvil nesčetněkrát – nikdy mě neodmítl a pokud to bylo v jeho silách, vždy mi nabídl pomoc. Je to také jeden z mála lidí okolo běhu, kterým dosud vykám – tolik jej uznávám…
Přeji také vše nejlepší – hlavně pevné zdraví – do dalších let.
Martin Singr

Motto: Už nemůžeš? Tak musíš!
avatar

Jihlava

půlmaraton: 1:30:42 (2004)
maraton: 3:23:05 (2005)

darala žena 14.02.2008 09:46:35

Gratuluji a z celého srdce přeji to nejhlavnější.­....pevné zdraví!!!

Ať z Vás nikdy nevyprchá to množství pozitivní energie,kterým doslova překypujete:-))))
Hana Havlíková

avatar

České Budějovice

Celkem 2975 km
Minulý měsíc 0 km
10 km: 0:41:12 (1995)
půlmaraton: 1:52:35 (2010)
maraton: 4:31:08 (2011)

KLIII muž 10.02.2010 20:50:41

I já se připojuji a přeji hlavně hodně zdravíčka.

administrator 03.04.2010 13:32:20

Je stále pln elánu, sleduje běhy, běžce, běžkyně, radí, chválí i kritizuje, polemizuje, hodnotí, pomáhá. Nevím, jestli si vede evidenci závodů, kterých se zúčastnil; jednou se prý vyslovil, že chce objet všechny akce v tehdejším Československu. Běžec, chodec, trenér, rozhodčí, pořadatel, šéfredaktor, knihovník, dopisovatel a novinář – Ivo Domanský.

PŘEVZATO SE SVOLENÍM ZE STRÁNEK TJ SOKOL UNHOŠŤ


Odkaz na článek
Nalezené položky: 10 První Předchozí | 1 | Další Poslední
x

Hodnocení příspěvků

Pro hodnocení příspěvků se nejprve musíte přihlásit.

Pokud ještě registraci nemáte, můžete se zaregistrovat zde.

Pro přidání komentáře se musíte přihlásit nebo registrovat, pokud ještě registraci nemáte.