Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zavřít

ROZHOVOR: Peter Tichý - nejrychlejší chodec mezi běžci

Radek Narovec | 30.01.2008 | přečteno: 11186×

Bude mu skoro čtyřicet a přitom pravidelně končí na bedně. Kromě skvělých výsledků v běhu přidává ještě větší třpyt v chůzi. Skromně opravuje faktickou nepřesnost v úvodu rozhovoru a jeho názory svědčí o vyzrálé osobnosti. Možná nejprominentnější slovenský návštěvník a velký fanda našich stránek. Peter Tichý.

Stal ses Atletem roku 2007 na Slovensku. Blahop?ejeme, tím spíše, že v ?eské republice je b?h spíše popelkou mezi atletickými disciplínami a skv?lé sv?tové výkony Anny Pichrtové jí nevynesly ani do první p?tky. ?ím myslíš jsi hlasující letos nejvíce p?esv?d?il a jakých výsledk? si ty osobn? vážíš nejvíce?

V prvom rade musím upresnit, že atlétom roka 2007 som sa stal vo veteránskej kategórii (nad 35 r.) a to hlavne za výsledky na ME veteránov na ceste – v chôdzi na 10 km a 30 km, kde som získal dve strieborné medaily, a na MS veteránov v atletike v Riccione, kde som okrem titulu MS v chôdzi na 20 km získal druhé a tretie miesto na 10 km a 5000 m na dráhe.

O tom, že sa v rámci ankety atlét roka SR vyhlasuje aj najlepší veterán, som sa dozvedel pár dní pred samotným slávnostným vyhlásením. Pôvodne som dostal pozvánku na vyhlasovanie k príležitosti 15. výro?ia samostatného vystupovania slovenských atlétov na vrcholných svetových a európskych podujatiach.

Osobne si v roku 2007 cením osobný rekord v bežeckej hodinovke (18010 m), ktorý je zárove? (a to nie je moc potešujúce) najlepším výkonom v slovenských tabu?kách roku.

Potešilo ma kone?ne po štyroch druhých miestach aj ví?azstvo na „domácom“ Kysuckom maratóne, ale aj výkon na tejto trati z TBC maratónu v Bratislave (2:30:37), ktorý som bežal len týžde? po chodeckej Dudinskej 50tke.

Pamatuješ doby federální atletiky, závodil jsi i s Robertem Zm?líkem. Kam se po rozd?lení ?eskoslovenska ubíral slovenský b?h? Jsi stále v kontaktu s ?eskými sportovci?

Po rozdelení republík som samozrejme v kontakte s ?eskými športovcami ostal, ve? na vrcholných atletických svetových podujatiach, ale aj na sústredeniach, hlavne v Tatrách sme sa na?alej stretávali. 

Samozrejme ako chodec som mal najbližšie práve k nim, ale pochopite?ne aj k bežcom.

S federálnych ?ias si ešte dobre spomínam napr. na Milana Pešavu, ktorí mi raz pred odchodom na Družbu do Havany (1987) hovoril o svojom mladšom bratovi, že je o mnoho vä?ší talent ako on. Vtedy bežal Jan ako žiak na Strahovskom štadióne 3000 m. Milan tuším vtedy na Družbe získal medailu na 5000 m. Spomienky mám napr. aj na Pavla Hujera (800 m), samozrejme Roba Zm?líka, ale aj ?alších neskôr už len ?eských atlétov.

Rozdiel výkonnostnej úrovne behu na Slovensku a ?echách nebol až tak ve?ký, dlhé roky boli jasnými vytrvaleckými lídrami Robo Štefko a Miro Vanko. Za nimi vä?šia výkonnostná medzera, potom širší stred.

Ani ?eští ani slovenští vytrvalci v poslední dob? do sv?tové špi?ky nepromlouvají, ?ím to je? 

Toto je otázka asi skôr pre nikoho iného, môj názor je taký, že jedným z dôvodov je aj samotný prístup k športu. Bežci sa skoro orientujú na cestné behy za vidinou zárobkov, skoro opúš?ajú dráhu. Tým, že omnoho viac pretekajú, nemajú ?as na systematický a kvalitný tréning.

Je to aj o motivácii a trpezlivosti. Za ve?kou drinou a odriekaním nie je nikdy istotBoj o titul veteránského mistra sv?ta v Riccione 2007 (foto: archív Petera Tichého)a výsledného efektu. Nechcem rozobera? podmienky, lekársku starostlivos?, podporné prostriedky, to je na inú tému.

Raz mi môj tréner povedal: Najhoršie je, ke? tréner chce viac, ako zverenec. Vidí v ?om perspektívu, ale nemôže s tým ni? robi?… Vtedy som to možno nechápal, teraz už viem, o ?om hovoril.

Krom? b?hu dosahuješ špi?kových výsledk? i v ch?zi. Cítíš se nyní více b?žec nebo chodec?

No, o špi?kových výkonoch v behu by som radšej poml?al, tie som  donedávna dosahoval skôr v chôdzi. Tie bežecké sú už len zotrva?nos?ou chodeckej výkonnosti, kde som 15 rokov naozaj drel. O tréningu pred vrcholnými svojimi výkonmi mám toho dos? aj u seba na webe. 

Momentálne sa za?ínam cíti? už ?ím ?alej viac bežcom, tam ešte rezervy, a teda aj motiváciu, vidím – hlavne v maratóne. Kapitolu chôdze už pomaly uzatváram. Hoci s chutí si ob?as ešte zachodi? ur?ite pôjdem.

Jak „starý“ ?i „mladý“ se na za?átku letošního roku cítíš? P?ibliž nám své cíle a sny pro letošní rok.

No, teraz som v takom (ak sa máme bavi? o výkonoch) – ako som kdesi po?ul „najhoršom bežeckom“ veku. Mám rok pred 40tkou, a teda ešte sa musím nahá?a? s mladíkmi, ale už mám blízko k veteránom.

Neberiem to však tak, cítim sa tak, ako po?asie, niekedy 20ro?ný mladík v pohode, plný energie – hlavne na dobrom plese… :-), niekedy ako „spráskaný pes“, ktorého aj vlasy bolia. 

Momentálne si už ve?ké výkonnostné ciele nedávam, hlavne si želám by? zdravý, pohodu v rodine, rados? s detí, a aby mi ostala chu? k pohybu. Ak si udržím ešte aj slušnú bežeckú úrove?, budem len rád. Maratón okolo 2:30 hod ma celkom uspokojí.

Objevíš se letos na n?kterém ze závod? v ?eské republice?

Nevylu?ujem, je možné že budem hos?ova? za jeden klub v niektorej nižšej lige, kde je záujem o moje chodecké, ale aj bežecké výkony. Možno absolvujem nejaké bežecké preteky na Ostravsku, teda niekde blízko hraníc, kde to mám z Kysúc pár km.

Jsi jeden z mála špi?kových sportovc?, kte?í si sami spravují vlastní stránky. Je to t?žké pracovat sám na vlastní propagaci? P?ivítal bys zastoupení mediální agenturou, jak je to b?žné v jiných sportech?

Pôvodne mala by? moja web stránka len jednoduchou vizitkou, vytvoril som ju na podnet jedného z mojich sponzorov, ke? som uvažoval o príprave na OH v Pekingu. Za?iatok bol pre m?a náro?ný, lebo som nemal žiadnu skúsenos? s vytváraním web stránok.

Postupne som sa s tým oboznámil, za?al som sa s tým hra?, a ?oraz viac pridáva? aj materiálu. O aktualitách som pôvodne ani neuvažoval, nie to ešte o knihe návštev, ?i tréningoch… Aj v?aka behej.com a vašou konštruktívnou kritikou ?i návrhmi som dostal stránku do podoby, aká je dnes. Tie za?iatky boli ozaj zaujímavé. 

?o sa týka zastupovania nejakou mediá?nou agentúrou, myslím, že to už mám za sebou, možno pred pár rokmi, ke? som športu dával naozaj všetko, a šlo mi o presadenie sa vo svetovej konkurencii, považoval by som to za ve?mi prospešné. 

Robi? na vlastnej propagácii nie je naozaj jednoduché, lebo netýka sa to len vlastnej web stránky, ale aj rôznych iných aktivít. Ja svoju web stránku beriem ?oraz viac skôr ako moje hobby, kde je však v kocke prakticky celá moja športová kariéra.

Víme o tob?, že pravideln? navšt?vuješ stránky behej.com a nov? i behy.cz, kde si pe?liv? zapisuješ své nab?hané kilometry (a suverén? vedeš :). Jak by sis p?edstavoval kvalitní b?žecké stránky na konci letošního roku? 

Myslím, že behej.com poskytuje naozaj široký záber informácií, kde si môže každý nájs?, ?o potrebuje. Trošku mi síce trvalo, kým som si zvykol na nový dizajn a orientáciu, ale to nieje problém.

Nakoniec, ja som už taký lenivý, že tréningovým denníkom v sú?asnosti mi je už len hitparáda na behej.com. Zakaždým, ke? si sadnem za comp, dopíšem si tam, ?o som odbehal a „mám klid“. Takže verím, že web behej.com má pred sebou budúcnos?, ur?ite dlhšiu, ako ja budem ešte beha?…

A to sa chystám ešte dos? dlho :). Momentálne ma nenapadá, ?o by som na ?om menil, avšak každý dobrý nápad privítam.

Poslední otázka z?stává otev?ená – na co jsem se nezeptal a co by m?lo být zodpov?zeno?

Ak máme osta? pri behaní, tak asi to, že si vážim každého, kto je ochotný nenarieka? na prírodu, gény a proporcie, ale vedie? si nájs? cestu k zdravému spôsobu života, bez oh?adu na to, akú má výkonnos?, pre nás bežcov tú bežeckú.

D?kuji za rozhovor a nech? ješt? dlouho ukazuješ záda mladším závodník?m!

Radek Narovec


 

OSOBNÍ STRÁNKY PETERA TICHÉHO


 

PETER TICHÝ

Narozen 12. b?ezna 1969 v Žiline, žije v Kysuckém Novém Mest?. Ženatý, dv? d?ti. Sportovní krédo: prehráva ten, kto sa vzdáva. Více z jeho stránek:

„?ahkej atletike sa venujem od 10tich rokov, od r.1983 športovej chôdzi. Štartoval jsom na dvoch OH – v r. 1996 v Atlante a 2000 v Sydney. Najvä?ší úspech sa mi podarilo dosiahnu? v roku 2002 na SP v Turíne, ke? 8.miesto v chôdzi na 50km je doteraz najlepším umiestnením slovenského chodca v histórii SP. V tom istom roku  som vytvoril aktuálny slovenský rekord v chôdzi na 100 km – 9:02:00 hod. Od r. 2003 sa venujem aj maratónskemu behu, v ktorom som sa stal v r. 2004 majstrom SR v os. rekorde 2:27:53 hod.“

Komentáře (Celkem 4)

Nalezené položky: 5 První Předchozí | 1 | Další Poslední
avatar

Praha

Celkem 52657 km
Minulý měsíc 44 km
10 km: 0:47:15 (2010)
půlmaraton: 1:46:26 (2010)
maraton: 3:46:35 (2012)

mapo žena 31.01.2008 18:50:57

Gratuluju a přeju hodně úspěchů, držím palce. Jsem ráda, že Pefo přispívá do fóra i vede hitparádu :-))

Motto: ------------------ vytrvale jako smrt
avatar

Praha

Celkem 52657 km
Minulý měsíc 44 km
10 km: 0:47:15 (2010)
půlmaraton: 1:46:26 (2010)
maraton: 3:46:35 (2012)

mapo žena 31.01.2008 19:59:24

>> mapo, 31. 1. 2008 18:50:57

A ještě se přiznám-už od gymplu bych to chtěla umět, myslím „sportovně chodit“…v hlavě mi zůstal Jožka Pribilinec nebo z poslední doby Barborka Dibelková, Petra T. jsem poznala až díky jeho webovým stránkám a příspěvkům na fóru. No jo, ale já od 8.třídy nemohla cvičit, takže žádný sport, až teď na skoro stará kolena se trochu snažím.
Možna by bylo prima napsat nějaký článek o chůzi, třeba v porovnání s během. Jako laikovi mi přijde, že je to náročnější, na techniku možná i spotřebu energie…

Motto: ------------------ vytrvale jako smrt
avatar

Praha

Celkem 52657 km
Minulý měsíc 44 km
10 km: 0:47:15 (2010)
půlmaraton: 1:46:26 (2010)
maraton: 3:46:35 (2012)

mapo žena 01.02.2008 08:37:38

>> Pefo, 31. 1. 2008 22:47:13

Děkuju za komentář, je to pro mne zajímavé téma :-) Učím se spíš očima, tak snad se někdy v reálu k chůzi dostanu a pořádně to okouknu. Občas to zkouším, ale nevím, jestli to dělám technicky správně. Jinak obyčejné chození mi taky baví, jen mít víc času poznávat ten náš svět. Přeju Ti Pefo ještě jednou hodně úspěchů a hlavně zdraví.

Motto: ------------------ vytrvale jako smrt
avatar

Žilina

Celkem 145600 km
Minulý měsíc 0 km
10 km: 0:31:27 (1993)
půlmaraton: 1:11:58 (2004)
maraton: 2:27:53 (2004)

Pefo muž 01.02.2008 09:47:46

>> mapo, 1. 2. 2008 08:37:38

mapo,tak pokiaľ to vyzkousiš nekdy v reále,tak to okoukni zatial aspoň očima takto – http://www.philsport.com/ … rez08a.gif .Netreba sa báť,pred rozhodcami chodiť hneď nemusíš.:-)Uvidíš,že keď zapojíš ruky,natiahneš krok a zrýchliš,že sa po pár km aj fajn zadýchaš a spotíš.Hlavne aby si mala z toho dobrý pocit,o to predsa ide.Ďakujem za prianie,takisto aj ja Ti prajem všetko dobré.

Motto: Prehráva ten, kto sa vzdáva

administrator 03.04.2010 13:32:21

Bude mu skoro čtyřicet a přitom pravidelně končí na bedně. Kromě skvělých výsledků v běhu přidává ještě větší třpyt v chůzi. Skromně opravuje faktickou nepřesnost v úvodu rozhovoru a jeho názory svědčí o vyzrálé osobnosti. Možná nejprominentnější slovenský návštěvník a velký fanda našich stránek. Peter Tichý.


Odkaz na článek
Nalezené položky: 5 První Předchozí | 1 | Další Poslední
x

Hodnocení příspěvků

Pro hodnocení příspěvků se nejprve musíte přihlásit.

Pokud ještě registraci nemáte, můžete se zaregistrovat zde.

Pro přidání komentáře se musíte přihlásit nebo registrovat, pokud ještě registraci nemáte.