Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zavřít

Mercury Indoor maraton: Orálkův garážový hattrick

Mercury Indoor maraton: Orálkův garážový hattrick
foto: Josef Šochman

Ivo Domanský | 23.01.2011 | přečteno: 12181×

V sobotu se v Českých Budějovicích v podzemních garážích tamního obchodního centra běžel maraton a pro vítězství si už potřetí v řadě doběhl v čase 2:35:47 Dan Orálek z Moravské Slávie Brno. Na stupně vítězů Orálka doprovodili další zástupci Moravy. Druhý byl Milan Adamec a třetí Roman Baláž, oba z Ostravy. I prvenství v kategorii žen putuje do Ostravy, časem 3:16:46 jej získala Adéla Esentierová.

Stejn? jako v p?edchozích t?ech ro?nících, i letos byl ?eskobud?jovický Mercury Indoor maraton dlouho p?ed dnem D zcela „vyprodán“ a není bez zajímavosti, že mnozí z vytrvalc?, kte?í si poprvé zajeli do ?eských Bud?jovic spíš ze zv?davosti, se sem už jako sta?í známí vracejí. To dokazuje, že z p?vodn? trochu problematického sportovního podniku se stala regulérní a navíc oblíbená akce.

Mezi t?mi, kdo si „garážák“ oblíbili, je také jeden z nejlepších a nejpopulárn?jších maratonc? Daniel Orálek (Moravská Slavia Brno). Svou t?etí ú?ast ozdobil v sobotu t?etím vít?zstvím v ?ad?. Zatímco z jeho lo?ského souboje s Mulugetou Serbessou vznikl tra?ový rekord 2:32:41,7, letos mu k vít?zství sta?il ?as o t?i minuty horší. Danovi evidentn? chyb?l na startu stejn? kvalitní soupe?, jakým byl loni „Mire?ek“. A to platí, p?estože druhý v cíli Milan Adamec (MKS Ostrava) a t?etí Roman Baláž (Baláž Extreme-Team Ostrava) pat?í rovn?ž do maratonské „klasy“.

Orálek vyhrál letošní maraton bez komplikací a jako obvykle se po dob?hu v?noval fotografování. „Jediné, co mi na zdejším podzemním maratonu trochu pije krev, jsou ty zdejší zatá?ky. Vzhledem k tomu, že jsem první opravdu kvalitní trénink v novém roce absolvoval až v?era, jsem velmi spokojen. T?ch dnešních 42 kilometr? se mi náramn? hodilo do celkového objemu kilometráže,“ ?ekl nep?íliš unavený vít?z po dob?hu.

Jestliže závod muž? m?l od startu do cíle jediného favorita, o to dramati?t?jší byl pr?b?h závodu žen. St?etly se zde dv? prakticky vyrovnané soupe?ky: proti osmat?icetileté lo?ské vít?zce Radce Zbíralové (loni zde b?žela 3:22:53) nastoupila o generaci mladší Adéla Esentierová (Baláž Extreme-Team Ostrava). Osobní rekord hovo?il spíše pro moravskou závodnici, problematicky se mohl jevit druhý maratonský start Esentierové v osmi dnech (Adéla vyhrála p?ed týdnem ostravský Memoriál Jardy Dubni?ky v dobrém ?ase 3:15:40). Shodou okolností jsou ob? tyto závodnice na druhém a t?etím míst? výkonnostního žeb?í?ku serveru behy.cz.

Esentierová zahájila závod ve velkém stylu, šla okamžit? do ?ela, na desátém kilometru m?la již k dobru tém?? dv? minuty! Maraton ovšem nem??í deset, nýbrž více než 42 kilometr?. Zatímco druhou ?tvrtinu závodu prob?hly ob? nejrychlejší ženy prakticky v totožném ?ase, p?ed 25. kilometrem postihla Esentierovou viditelná krize, které takticky b?žící Zbíralová využila k rychlému snížení náskoku až na 15–20 vte?in. Po p?ekonání krize se sice vzdálenost mezi první a druhou ženou znovu „natáhla“ na tém?? 50 vte?in, ale Esentierová m?la velké potíže s udržením nasazeného tempa.

Ukázala se však jako skute?ná bojovnice, která v rozhodujících chvílích dokáže b?žet „na krev“. A?koliv poslední stovku metr? b?žela jako v transu a v cíli ležela hezkou chvilku na zemi zcela vy?erpána, t?sné vít?zství dokázala uhájit. Odm?nou je jí nový tra?ový rekord Mercury Indoor maratonu (3:16:46), druhá Zbíralová byla o pouhých 16 vte?in pomalejší a z lo?ského ?asu ukrojila tém?? šest minut. Škoda, že tento málokdy vídaný souboj byl díky nep?íliš zasv?cenému komentá?i divák?m utajen skoro dv? hodiny!

Maraton byl prvním závodem úvodního ro?níku Jiho?eského b?žeckého poháru, který obsahuje dvacítku b?žeckých závod? na silnici a v terénu v jiho?eském regionu a má za cíl zvýšit zájem o b?h v kraji. Mezi aktivními závodníky byli n?kte?í ?lenové vedení Jiho?eského klubu maratonc? (Mirek Šimek, Martin Gazda, Ji?í Trnka), jako po?adatelé se zapojili jeho další funkcioná?i Zden?k J­ašarov a Václav Klíma.

Zdá se, že o svou budoucnost se Mercury Indoor maraton obávat nemusí. Zájem o konání dalších ro?ník? ve?ejn? deklarovali jak zástupce obchodního centra, tak také hlavní po?adatel Petr Mach, jenž p?evzal loni organizátorské ot?že od otce zakladatele tohoto b?hu Jardy „Kolob?žky“ Nováka. Snahou po?adatel? je, aby každým rokem p?išli s n??ím novým. Letos to byl lidový b?h na 3 000 metr? s vít?zi Janem Kolesem a Anetou Grabmüllerovou a závody školní mládeže za ú?asti n?kolika desítek d?tí.

Po?et 90 startujících, kte?í se dostavili z p?vodn? 110 p?ijatých p?ihlášek, je asi mezní hranicí, aby maraton ješt? z?stal pln? regulérní. I když na v?tší ?ásti podzemní trati lze p?edbíhat vcelku bez problém?, v zatá?kách (a t?ch Jarda Bohdal na 63 okruzích sv?domit? napo?ítal více než t?i stovky!) a v zúžené cílové rovince museli rychlejší maratonci tém?? kli?kovat mezi pomalejšími soupe?i. I když v?tšina z t?ch pomalejších se snažila uhýbat, neplatilo to zdaleka o všech. Možná by pomohla výzva po?adatel?, aby pomalejší b?žci využívali pravé poloviny trati a tu levou nechali volnou pro ty rychlé, podobn? jako je tomu na dálnici.


VÝSLEDKY ZÁVODU

WEB ZÁVODU

FOTOGALERIE ZE ZÁVODU

TISKOVÁ ZPRÁVA PO?ADATELE

Anketa

Hodnoťte Mercury Indoor Marathon 2011 známkami jako ve škole

1
 
17 hl.
2
 
5 hl.
3
 
2 hl.
4
 
0 hl.
5
 
0 hl.
Celkem hlasovalo 24 uživatelů.

Komentáře (Celkem 54)

Nalezené položky: 55 První Předchozí | 1 | 2 | Další Poslední
avatar

Praha

Celkem 53203 km
Minulý měsíc 100 km
10 km: 0:47:15 (2010)
půlmaraton: 1:46:26 (2010)
maraton: 3:46:35 (2012)

mapo žena 24.01.2011 11:42:53

Gratuluju všem, každopádně jsem se se všemi ráda viděla. Je fajn, že se indoor maraton v lednu udržel a že tradice pokračuje-velké díky všem (Petrovi Machovi a vedení obchodního centra). Jako pamětnice všech ročníků jen konstatuju, že nejlepší byly ty 2 první, co organizoval ještě Jarda koloběžka a spol. Co se týče komentátora, nevnímala jsem ho vůbec (možná i úmyslně), co se týče tabule, tak jsem jen tak občas mrkla okem kolikáté mám kolo, abych měla přehled. Myslím, že by bylo pro příště lepší nějak zabezpečit hlídání věcí, aby se nestala ta nepříjemnost, že zmizí celý pytel, ostatně, proč tam ty pytle vůbec byly, když šatny nebyly hlídané a ani se ty pytle nikam neodnášely?

Motto: ------------------ vytrvale jako smrt
avatar

Praha

Celkem 53203 km
Minulý měsíc 100 km
10 km: 0:47:15 (2010)
půlmaraton: 1:46:26 (2010)
maraton: 3:46:35 (2012)

mapo žena 24.01.2011 11:47:20

Šaňo (Alexander Simon) je bojovník, ze začátku měl dost velký problém s nohou, zdálo se mně, že kulhá, pak jsem ho dlouho neregistrovala, až jsem si myslela, že to snad zabalil… a pak najednou běhal jako na klíček, asi tu potvoru nohu „roztáhnul“. Pár kol jsem s ním běžela, ale pak mně ufujazdil :-))

Motto: ------------------ vytrvale jako smrt
avatar

Hluboká nad Vltavou

Celkem 24 km
Minulý měsíc 0 km

Petr-Mach muž 24.01.2011 12:09:12

>> mapo, 24. 01. 2011 11:42:53

ahoj, komentátor se uplně nepovedl, ale při těch problémech jsem rád, že nakonec alespon nějaký byl… Šatny hlídané byli a opravdu se tam nikdo cizí nedostal, ztráta pytle 105 je doufám doopravdy nějaký omyl jiného závodníka a nebyl to umýsl. Postižený závodník zrovna ten den slavil narozeniny a nebyl to pro něj moc příjemný dárek. U žen to nebylo tak patrné, ale v mužské šatně obsazené 80 závodníky by bez pytlů určitě bylo mnoho prohozených svršků…

avatar

Praha

Celkem 53203 km
Minulý měsíc 100 km
10 km: 0:47:15 (2010)
půlmaraton: 1:46:26 (2010)
maraton: 3:46:35 (2012)

mapo žena 24.01.2011 12:15:44

>> Petr-Mach, 24. 01. 2011 12:09:12

OK, dík za odpověď Petře.

Motto: ------------------ vytrvale jako smrt
avatar

Praha

Celkem 52442,8 km
Minulý měsíc 0 km
10 km: 0:43:42 (2006)
půlmaraton: 1:36:28 (2006)
maraton: 3:39:37 (2006)

Štefan muž 24.01.2011 12:48:02

>> running-observer, 24. 01. 2011 11:22:26

Napřed bych chtěl říct, že je super, když je možnost zaběhnout si maratón v lednu v takovýchto skvělých podmínkách. Po dvou měsících běhání po zledovatelém sněhu jsem měl možnost na kvalitní přípravu. Velký dík Petrovi a všem organizátorům. Přidat čas na kolo by bylo super. Pořád jsem se ho snažil spočítat, ale často si mi to právě kvůli problikávání nepovedlo. Jinak si myslím, že to bylo – až na tu ztrátu toho pytle -velmi dobré. Komentátora jsem moc nevnímal, vlastně to co říkal nebylo pro mne zajímavé. Škoda, že se víc nesoustředil na dění na okruhu. Bylo by fajn, kdyby hlásil pruběžně ubehnuté km, např. po 10-ti a taky poslední kolo. Ke konci jsem si nebyl jistý, ve kterém jsem kole. Poslední kolo mi nehlásil, ale to jsem si pohlídal, i za cenu zpomalení u tabule.

Motto: Dnešní den s úsměvem. When troubles attack you, just smile them away.
avatar

Celkem 23481 km
Minulý měsíc 104,1 km
10 km: 0:46:42 (2014)
půlmaraton: 1:47:30 (2011)
maraton: 3:53:37 (2014)

ex64 muž 24.01.2011 16:05:09

Já osobně při výběru závodů upřednostňuji ty, o kterých dopředu vím, že na nich bude přítomen Ivo Domanský. Alespoň pro mne má takový závod hned o stupeň vyšší úroveň. Minimálně stejně kvalitní je i pravidelný moderátor srpnové Žebrácké pětadvacítky.

avatar

Hluboká nad Vltavou

Celkem 24 km
Minulý měsíc 0 km

Petr-Mach muž 24.01.2011 16:59:20

Pokud vše půjde, tak příští roku bude Ivo Domanský přítomen nejen jako divák, ale i jako komentátor. Mám už od něho předběžný příslib a moc mu děkuji.

avatar

Celkem 4094 km
Minulý měsíc 0 km
10 km: 0:48:08 (2011)
půlmaraton: 1:56:26 (2011)
maraton: 4:34:37 (2011)

asdfgh žena 24.01.2011 16:59:57

Ahoj, já se tedy byla na maratonu jenom koukat, tím spíš jsem však měla možnost poslouchat moderátora. Mluvil dost, ale je pravda, že ne moc konkrétně ,,k trati". Což bylo dost znát právě na konci, když už závodníci dobíhali do cíle, bylo vidět, že je jich hodně zmatených, kolik že kol mají ještě běžet, protože moderátor sice hlásil že ten a ten vbíhá do posledního kola, zdaleka však nejmenoval všechny, a některé závodníky nejmenoval vůbec, ani když doběhli do cíle. Jinak se mi tam však- i jako divákovi- moc líbilo, myslím, že se to povedlo a navíc mě to i ,,běžecky nakoplo" :-D Klobouk dolu všem co to uběhli, mně by asi dřív hráblo, než bych v garáži ten maraton uběhla :-D

avatar

Prachatice

Celkem 0 km
Minulý měsíc 0 km
půlmaraton: 1:41:01 (2011)

wagi muž 24.01.2011 17:18:51

Já bych nekritizoval moc komentátora dělal to podle svého a je to.Snad sem nezabrousí ať tu kritiku nemusí číst nemněl by z toho asi nejlepší pocit nemyslíte?

avatar

10 km: 0:41:11 (2010)
maraton: 3:07:35 (2008)

Jarda
(koloběžka)
muž
24.01.2011 17:45:25

>> ozogan, 23. 01. 2011 21:32:52

Ozogan: „Na obrazovce ukazující průběžné výsledky by se kromě aktuálního kola mohlo ukazovat, kolik kilometrů má běžec již za sebou. No a kdyby se tam snad ukazovalo ještě navíc něco jako průměrná rychlost (protože GPS mi to tam samozřejmě neukazovala), bylo by to výborný…“

Petře, na plátně se přeci promítal údaj např. 24/63, tzn. že běžec má za sebou 24 kol z celkem 63. A k té průměrné rychlosti. Časem asi přijdeš na to, že běžci většinou nehrají na km/h, ale na údaj tempa, tedy minuty/km. Když si na to takhle zvykneš, snadno si pak přepočteš plánované tempo na jakoukoliv okruhovou trať a na hlídání tempa ti pak stačí všehovšudy časomíra. Gratuluji ti k osobáku!

avatar

10 km: 0:41:11 (2010)
maraton: 3:07:35 (2008)

Jarda
(koloběžka)
muž
24.01.2011 18:03:10

>> sklenicepudingu, 24. 01. 2011 16:59:57

Ale nehráblo :-) Ty zatáčky se střídají pravá – levá a před spoustou z nich musíš náběh nějak zkorigovat, páč nebežíš sama. Hlava se tím zaměstná a ono to celkem odsejpá. I když jsi neběžela, díky za všechny za diváckou kulisu.

avatar

Liberec

Celkem 3461 km
Minulý měsíc 0 km
maraton: 4:01:31 (2012)

ozogan muž 24.01.2011 18:45:53

>> Jarda (koloběžka), 24. 01. 2011 17:45:25

Já mám dojem, že v tomhle ohledu tam hrabalo nejenom mě, že jsem nebyl schopen si cokoliv v hlavě spočítat. Proto jak už jsem napsal, nemusel by tam být na té tabuli třeba údaj o roku narození běžce, ale místo toho třeba ten údaj o tom kolik kilometrů jsem už uběhl, nebo třeba i něco jiného. Například jak už tu napsali running-observer a Štefan, hodilo by se třeba zobrazování času posledního kola. Já to opravdu při tom běhu nebyl schopen cokoliv spočítat, i když jsem věděl, že tři kola mají být dva kilometry. Mozek byl prostě vypnutý, nepočítal. A to jsem absolvoval víc, než jen povinnou školní docházku :-D

Motto: Moje běhání (ZMĚNA): http://www.1600km.cz/
avatar

Praha

Celkem 53203 km
Minulý měsíc 100 km
10 km: 0:47:15 (2010)
půlmaraton: 1:46:26 (2010)
maraton: 3:46:35 (2012)

mapo žena 24.01.2011 19:05:31

>> ozogan, 24. 01. 2011 18:45:53

Nejlepší by bylo, kdyby se zobrazoval mmj. čas posledního kola (takhle to třeba bylo na 48 H v hale v Brně-250 m okruh). Většinou se tyhle krátké okruhy běhají v určitém nastaveném tempu tj. minuty, vteřiny na kolo, každý si může dopředu spočítat kolik potřebuje, aby se do toho vešel…pak koukne a vidí-sakra pomalé kolo-musím přidat a nemusí odečitat z časomíry. Existují různé systémy měření, od různých firem, taky asi za různé peníze, takže je to na pořadatelích. Jde o to, jak by se to třeba promítlo do výše startovného.

Motto: ------------------ vytrvale jako smrt
avatar

Tišnov

Celkem 0 km
Minulý měsíc 0 km

Dda muž 24.01.2011 21:05:16

Předem upozorňuju, že mi je jasný, že všechny zatáčky o 180° musely být stejné, ale mě ta poslední před koncem kola (tzn. předposlední zatáčka kolem zaparkovaných aut – ta úplně poslední byla „jen“ 90°) připadala horší než všechny ostatní. Jsem sám nebo to má někdo podobně? Jinak k tomu co tu zaznělo: jsem upřímně rád, že je někdo ochotný pro moji (naši) zábavu zorganizovat závod, takže moc děkuji všem, kteří se na tom podíleli. Je jasný, že se dá vždycky něco vylepšit, ale já byl spokojený a vůbec nelituju toho, že jsem si to jedno kolečko navíc zaběhl – stal se tím ze mě ultramaratonec :-)/utramaraton je trať delší než maraton/ Jasně, vždycky je blbý, když se něco ztratí, ale možná nápad pro příště: kdyby mě neznámý běžec požádal, jestli si může nechat věci zamknuté u mě v autě, bez rozmýšlení mu vyhovím (podobně to bude mít i naprostá většina ostatních – nebo se mýlím?).

avatar

Praha

Celkem 52442,8 km
Minulý měsíc 0 km
10 km: 0:43:42 (2006)
půlmaraton: 1:36:28 (2006)
maraton: 3:39:37 (2006)

Štefan muž 24.01.2011 21:35:13

>> Dda, 24. 01. 2011 21:05:16

Vítej v klubu :-)

Motto: Dnešní den s úsměvem. When troubles attack you, just smile them away.
avatar

Liberec

Celkem 3461 km
Minulý měsíc 0 km
maraton: 4:01:31 (2012)

ozogan muž 24.01.2011 21:43:45

>> Dda, 24. 01. 2011 21:05:16

Taky máš kolečko navíc? Tak to jsme teda dva co to dali 64×. Opravuji, asi jsme už tři. Ale taky mi to nevadí, pro mě to bylo takové skoro až čestné kolečko navíc, s radostí že jsem to tak dobře zvládnul. Stále z toho mám výborný pocit, že jsem dokázal i po dvouměsíčním výpadku běhání podat na sebe tak dobrý výkon. Navíc cítím, že se i dále můžu zlepšovat. Určitě budu každému tenhle maratón doporučovat.

Ještě k té výsledkové tabuli, je mi jasné že ta firma co to zajišťuje má prostě nějaký daný modul zobrazování a není snadné to změnit (jsem programátor). Proto jsem to psal jen jako námět na případné další zlepšení. Nebyla to rozhodně výtka že je tam bylo něco blbě.

Motto: Moje běhání (ZMĚNA): http://www.1600km.cz/
avatar

Sloviensko

rudo muž 24.01.2011 23:46:00

mam taky navrh na displej – zobrazovanie udajov. kedze nie je dost casu na citanie a prepocty robia problemy, podla mna najjednoduchis sposob by bolo zobrazovanie len 1 udaju :

cielovy cas maratonu

z udaju poctu koleciek a z udaju medzicasu, system vypocita doterajsiu celkovu rychlost a z toho vypocita lienarnou extrapolaciou vysledny cas maratonu.

Z atkto zobrazeneho udaju bezec jednak vie ze ako doteraz bezi, ake je celkove tempo na vysledny cas a tiez vie ze ako dlho este musi bezat kolko este zostava, hoci to nie je v pocte koleciek ci km.

napriklad mi pri prebehu ukaze : 3:34 (staci v minutach, sekundy netreba displej bude prehladnejsi) a od startu je len 1:30, tak viem ze kde asi som, az bude cas od startu 1:47, tak viem ze mam prave polmaraton. ked ukaze 3:34 a na hodinkach alebo velkej casomiere je 3:32, tak viem ze idem do posledneho kola.

zaroven komentator vidi presne ze kto ide do posledneho kola.

ak bezim za niekym a jemu naskoci vysledny cas na tabuli tak vidim ci chcem s nim bezat take tempo alebo nie.

Motto: you can't stop, what is coming !
avatar

Brno

Celkem 34782 km
Minulý měsíc 178 km
10 km: 0:39:02 (2015)
půlmaraton: 1:23:18 (2011)
maraton: 2:58:43 (2012)

Pavlis muž 25.01.2011 08:37:41

A taky by tabule mohla ukazovat čas východu a západu slunce, aktuální teplotu iontového nápoje na občerstvovačce, počet návštěvníků nákupního centra…

Fotilo tam dost lidí, máte někdo někde fotky? Zatím jsem viděl jen od Dana a od organizátorů.

avatar

Celkem 2966 km
Minulý měsíc 0 km

ta_co_tancisvlky žena 25.01.2011 08:48:23

>> Pavlis, 25. 01. 2011 08:37:41

:-D :-D :-D
avatar

Praha

Celkem 52442,8 km
Minulý měsíc 0 km
10 km: 0:43:42 (2006)
půlmaraton: 1:36:28 (2006)
maraton: 3:39:37 (2006)

Štefan muž 25.01.2011 08:53:54

>> Pavlis, 25. 01. 2011 08:37:41

Pro mne by vlastne tabule vůbec nemusela být. Na jiných maratónech taky nemám takovýto servis. Udělal jsem chybu, že jsem si nevzal obyčejné stopky, abych nebyl závislý na satelitu nebo na výsledkové tabuli. Jak už psala Martinka, měřící zařízení jsou různé, jde o to, aby to nebylo zbytečně drahé,. I když za takové měření, jako bylo v Brně bych si klidně stovku k startovímu připlatil. Na Ivův komentář se už teď těším. Ještě jednou velký dík organizátorům za možnost zaběhat si v lednu v takových to podmínkách.

Motto: Dnešní den s úsměvem. When troubles attack you, just smile them away.
avatar

Brno

Celkem 80953,24 km
Minulý měsíc 526 km
10 km: 0:37:39 (2014)
půlmaraton: 1:22:19 (2014)
maraton: 2:54:22 (2014)

Petr Kaňovský muž 25.01.2011 09:10:27

>> Štefan, 25. 01. 2011 08:53:54

Rozdíl mezi ostatními maratony a závody na okruhy je v tom, že zatímco na klasickém maratonu vím, zda už jsem v cíli, tak na okruhovém maratonu to vědět vůbec nemusím a samozřejmě ani netuším, jaké je mé aktuální pořadí a zda běžci, kteří jsou aktuálně v dohledu, jsou mí bezprostřední soupeři pro změnu pořadí, nebo zda mají o několik kol méně nebo více. Proto je potřebné aspoň to, aby pořadatelé pečlivě hlásili aspoň poslední kolo a doběh do cíle.

Já nicméně problémy neměl, protože jsem si jednotlivá kola pečlivě odmačkával na Garminu.

Motto: Jestliže poběžíš, neklopýtneš. :-)
avatar

Hluboká nad Vltavou

Celkem 24 km
Minulý měsíc 0 km

Petr-Mach muž 25.01.2011 21:04:33

Moc všem děkuju za pozitivní i negativní komentáře, jsou pro mě motivací do dalšího ročníku. Určitě bude co vylepšovat ;-)

avatar

Brno

Celkem 39675 km
Minulý měsíc 0 km
10 km: 0:29:52 (1994)
půlmaraton: 1:04:33 (1994)
maraton: 2:26:58 (2011)

dao muž 26.01.2011 00:33:12

Dalších pár fotek z Mercury maratonu: http://www.rajce.net/a4430599

avatar

Celkem 24761,5 km
Minulý měsíc 71 km
10 km: 0:40:59 (2010)
půlmaraton: 1:33:02 (2011)
maraton: 3:28:30 (2011)

Filip muž 26.01.2011 02:48:37

Skvělý Dane, díky za fotky! Dle časových údajů u jednotlivých fotografií (nutné odpočítat cca 1h14min) se dá zjistit, v jaké fázi závodu je obrázek pořízený…

avatar

Praha

Celkem 53203 km
Minulý měsíc 100 km
10 km: 0:47:15 (2010)
půlmaraton: 1:46:26 (2010)
maraton: 3:46:35 (2012)

mapo žena 26.01.2011 20:47:17

Pěkný fotky-díky všem fotografům :-D

Motto: ------------------ vytrvale jako smrt
Nalezené položky: 55 První Předchozí | 1 | 2 | Další Poslední
x

Hodnocení příspěvků

Pro hodnocení příspěvků se nejprve musíte přihlásit.

Pokud ještě registraci nemáte, můžete se zaregistrovat zde.

Pro přidání komentáře se musíte přihlásit nebo registrovat, pokud ještě registraci nemáte.