Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zavřít

BĚH PRO MANAŽERY: Jak zlomit předsudky o běhání

BĚH PRO MANAŽERY: Jak zlomit předsudky o běhání
foto: Hana Šlegrová

Radek Narovec | 15.10.2008 | přečteno: 12260×

V dnešním díle našeho dlouhodobého seriálu o běhání se podíváme na nejčastější argumenty neběhačů. Asi nikdo z manažerů nepochybuje o potřebě pohybu na zdravém vzduchu, proto zkuste odložit alespoň jednou zažité předsudky stranou a vyzkoušet finty a triky, které si dnes uvedeme.SERIÁL VZNIKÁ VE SPOLUPRÁCI S DENÍKEM E15

Na b?hání jsem už moc starý.

Nejste. V?tšina maratonc? za?íná b?hat delší trat? po t?icítce a i po padesátce m?žete vykazovat trvalé zlepšení kondice a zapisovat si nové a nové osobní rekordy. A i kdybyste se m?li rok od roku zhoršovat, ur?it? se nebude zhoršovat nálada, kterou kolem sebe p?i a po b?hání budete ší?it. A za to to rozhodn? stojí!

Neb?hám, protože je mi b?h nep?íjemný.

Kdo z nás by si nevybavil nechutné pocity z dob povinných dvanáctiminutovek na základních školách. Po startu úprk rychle vyst?ídaný zadýcháním se, zatuhnutím sval? nohou a následné protrápení se do záv?re?ného hvizdu t?locviká?e. Výsledkem nekvalifikovaného p?ístupu u?itel? je naprostý odpor k b?hu jako takovému, a to i mezi aktivními sportovci!

P?itom to cht?lo vyb?hnout pomalu, tak abyste si mohli v klidu povídat s kamarády, a postupn? p?idávat na tempu, jak vás pohlcuje adrenalinová droga a prom?ní vás v šelmu štvá?e, aniž byste m?li ony nep?íjemné pocity. Na záv?r správného b?hu se necítíte ztrháni, ale naopak zaplaveni euforií a pocitem vít?zství sám na sebou.

B?h je nezdravý sport, ni?í klouby.

Toto m?že platit, ale jen v p?ípad?, že tempo a po?et nab?haných kilometr? p?eženete a ješt? k tomu p?idáte nevhodnou obuv vzhledem k povrchu, po kterém b?háte, a s ohledem na vaši osobní hmotnosti. Pokud máte nadváhu a rozhodnete se ve staré sportovní obuvi natrénovat za dva m?síce na maraton, nem?žete skon?it dob?e. V?tšinou je efektem n?jaká zdravotní obtíž a vy dojdete k mylnému záv?ru, že b?h je nezdravý sport. P?itom sta?ilo více trp?livosti, volba postupných cíl? a trocha studia dostupných informací o správném výb?ru b?žecké obuvi. 

V?zte, že nejhorší je úsudek „k mému b?hání sta?í n?jaké levné boty“. Ne, nemusíte zrovna kupovat nejnov?jší a nejdražší model na trhu, ale pamatujte si, že dražší b?žecká obuv se od neb?žecké liší zejména tlumící vrstvou, která pohltí alespo? ?ást násobku vaší hmotnosti, kterou p?i každém dopadu svá chodidla zat?žujete. Pozd?ji se podíváme na výb?r bot blíže, protože to je vcelku chemie, zvlášt? pokud nepat?íte mezi ty š?astlivce, kte?í mají ideální došlap. 

Nemám kde b?hat.

Do p?írody to mám daleko a navíc se venku potm? bojím a na b?hacím pásu mne to nebaví. Pádné argumenty, ale dají se obejít. B?hat se dá v jakoukoliv denní dobu (nejp?sobiv?jší to je ale za rozb?esku!), b?hat se dá namísto ob?da (hlady neum?ete…), b?hat je zábavn?jší v part? (v Praze je n?kolik b?hacích part, které uzp?sobují tempo podle výkonnosti nejpomalejšího), nesty?te se ani popojet na vhodn?jší místo autem. Jen v hlavním m?st? je více než deset park?, kde v pohod? nab?háte dlouhé kilometry.

B?hat jen tak mne nebaví.

Není divu, ale pozor – jak zvládnete delší b?hy bez v?tšího úsilí, zjistíte, že b?h o samot? je jistým druhem meditace. Tedy zastavením mysli a zahloubáním se do sebe, jehož výsledkem je ?istá hlava, odplavené problémy a jasn?jší rozhodování. Co by cht?l manažer více… Do té doby si m?žete najít osobní motivaci. Kupte si n?jakou technickou hra?ku (nap?íklad sporttester), namixujte si fajnovou sm?s muziky do MP3 p?ehráva?e (a nevolte jen rázný rock, zkuste jednou i vážnou hudbu!), vyty?te si dlouhodobý cíl (deset kilometr? pod 45 minut, p?lmaraton, maraton…) a najd?te si par?áka, protože se vám bude v zim? v p?t ráno vstávat rozhodn? lépe, když víte že na vás n?kdo venku v chladu ?eká.

Na záv?r jedno varování – nikdy ne?íkejte, že b?hat vás nebaví. Z t?chto lidí se pravideln? stávají nejv?tší b?ha?i-závisláci, kte?í kon?í na ultramaratonských tratích, tedy zdolávají i mnohahodinové b?hy! A? vám to b?há, p?íšt? si povíme o nej?ast?jších chybách za?áte?ník?.


František ?ekal
managing director
Walmark Kft., Hungary

Pro? jste za?al b?hat?

Pot?ebuji sport k relaxaci, nemám p?íliš mnoho ?asu a má p?ítelkyn? polozávodn? b?há. Krom? toho v Budapešti jsou perfektní možnosti na b?hání.

Jak dlouho už b?háte?

Druhý m?síc.

Oblíbená trasa?

Na Margret Island v Budapešti je skv?lá trasa 5.3 km okolo ostrova, ?áste?n? upravená s tartanem. Každý ve?er tam b?há okolo stovky podobn? postižených lidí, takže se ?lov?k necití jako úplný šílenec.

Kolik m?sí?n? nab?háte?

P?ibližn? 120 km.

Máte sv?j ?as na b?hání?

Ve?er, je to dobrá cesta jak zahodit pracovní problémy do Dunaje.

Hobík nebo závo?ák?

Starší hobík s ambicemi závo?áka.

Sprinter nebo vytrvalec?

Vytrvalec je možná silné slovo, zatím nejdelší, co jsem ub?hl, je p?lmaraton.

B?háte s nebo bez sporttesteru?

Se sporttesterem, mám rád ?ísla.

Výkon, na který jste hrdý/á?

Výb?h na klášter Tibidabo u Barcelony. Z Avg. Pedralbes je to cca 7 km s p?evýšením okolo 400 m.

Tajný b?žecký cíl?

Zab?hnout si n?jaký etapový b?h v zajímavé zemi.

Oblíbená zna?ka b?žecké obuvi?

Nike.

Je b?h zdravý sport?

Pokud ?lov?k nemá p?íliš ambiciózní cíle, tak ano.

Pro? byste doporu?il/a b?h dalším manažer?m?

Je to ?asov? flexibilní sport s m??itelnými výsledky a spoustou možností, jak se srovnávat s ostatními. Má jen jednu nevýhodu, musí se p?i n?m b?hat :). 

Komentáře (Celkem 19)

Nalezené položky: 20 První Předchozí | 1 | Další Poslední
avatar

Celkem 6856 km
Minulý měsíc 0 km
10 km: 0:47:59 (2007)
půlmaraton: 1:46:39 (2010)
maraton: 3:53:44 (2012)

ipeterka muž 15.10.2008 09:03:45

Myslím, že běh nemůže u manažerů přebít (takysport) golf.

avatar

Česká Lípa

Celkem 299 km
Minulý měsíc 0 km

Komik1000 muž 15.10.2008 10:08:17

Manažer, zedník nebo uklízečka…není to jedno?
Rozdíl je jen ve vybavení, manažer si nakoupí hadry za tisíce a uklízečka bude běhat v teplákách od veitnamců. Bavit je to může uplně stejně, jenom ten manažer bude vypadat hrozně in.

avatar

_Marvin muž 15.10.2008 10:55:06

>> ipeterka, 15. 10. 2008 09:03:45

Povaha obou sportů je úplně jiná, mohou se vhodně doplňovat, tak proč ten konfontační pohled?

avatar

_Marvin muž 15.10.2008 10:56:02

>> Komik1000, 15. 10. 2008 10:08:17

Pro deník E15 to zřejmě jedno není. Uklízečky a zedníci ho běžně nečtou…

avatar

Celkem 6856 km
Minulý měsíc 0 km
10 km: 0:47:59 (2007)
půlmaraton: 1:46:39 (2010)
maraton: 3:53:44 (2012)

ipeterka muž 15.10.2008 13:36:39

>> _Marvin, 15. 10. 2008 10:55:06

No, asi proto, že mi vadí, když se golfu říká sport. Kde máte nějakou fyzickou zátěž / opravdový fyzický výkon? Stejně jako šachy jsou jen hra (i když velmi náročná), je i golf jen hra a slovo sport mi k tomu jednoduše nesedí a odmítám ho sportem nazývat. Patrně mám trochu zúžený pohled na to, co by mělo a nemělo být nazýváno sportem, ale měnit to nehodlám ;-).

avatar

Žďár nad Sázavou

duša muž 15.10.2008 19:39:08

tak ten rozhovor s tím „manažerem“ na konci mě dostal…

Kolik měsíčně naběháte?
Přibližně 120 km.

Jak dlouho už běháte?
Druhý měsíc.

Sprinter nebo vytrvalec?
Vytrvalec je možná silné slovo, zatím nejdelší, co jsem uběhl, je půlmaraton.

…takže za dva měsíce co naběhal 240km po večerech na oblíbené trati 5,7km kolem Dunaje už ale dokázal zaběhnout půlmaraton jako hobík s ambicemi závoďáka…hmm

avatar

apowell muž 15.10.2008 20:15:48

>> ipeterka, 15. 10. 2008 13:36:39

klidně si o golfu mysli, co chceš… nicméně, je fajn, když si jedinec sám vyzkouší sport, který nikdy neprovozoval a názor na něj „nehodlá měnit“ :-)

avatar

apowell muž 15.10.2008 20:22:00

>> duša, 15. 10. 2008 19:39:08

Co by ne? Pakliže v minulosti aktivně sportoval v odvětví, kde je základem pohyb nohou (třeba kopaná), pak je možné, že se mu povedlo po 2měsíčním tréningu zaběhnout pulmaraton. Nicméně, i na mne ten rozhovor působil jako neautentický literární počin autora příspěvku.

avatar

Sokolov

Celkem 13617 km
Minulý měsíc 0 km
10 km: 0:38:52 (2004)
půlmaraton: 1:31:48 (2004)
maraton: 3:37:28 (2004)

koyama muž 15.10.2008 22:08:02

>> ipeterka, 15. 10. 2008 13:36:39

„Sportem se rozumí všechny formy tělesné činnosti, které ať již prostřednictvím organizované účasti či nikoli, si kladou za cíl projevení či zdokonalení tělesné i psychické kondice, rozvoj společenských vztahů nebo dosažení výsledků v soutěžích na všech úrovních.“

nebo podle wikipedie: „Slovo sport je anglosaského původu a odvozuje se od slova disport. Znamená obveselení, rozptýlení, vlastně útěk od práce, od povinnosti k zábavě.

Pojmem sport je dnes obvykle označována pohybová (fyzická) aktivita provozovaná podle určitých pravidel a zvyklostí, jejíž výsledky jsou navíc měřitelné nebo porovnatelné s jinými provozovateli téhož sportovního odvětví.“

Motto: Kdo se odváží, zvítězí.
avatar

Celkem 6856 km
Minulý měsíc 0 km
10 km: 0:47:59 (2007)
půlmaraton: 1:46:39 (2010)
maraton: 3:53:44 (2012)

ipeterka muž 16.10.2008 11:02:59

>> apowell, 15. 10. 2008 20:15:48

Nejsem zase tolik malicherný jak to na první pohled vypadá. Jestli vám to přináší radost, tak vám přeji úspěšné snižování handicapů … 8-)

avatar

Celkem 5414 km
Minulý měsíc 0 km
10 km: 0:48:27 (2008)
půlmaraton: 1:44:14 (2009)
maraton: 4:55:57 (2007)

Jecminek.Maselnik muž 16.10.2008 14:06:35

>> duša, 15. 10. 2008 19:39:08

Dušo, co Ty děláš za business, že výkonný ředitel Walmartu Hungary je pro Tebe „manažer“?

avatar

Pardubice

10 km: 0:49:48 (2008)
půlmaraton: 1:58:16 (2009)
maraton: 4:25:03 (2009)

chupascz muž 16.10.2008 18:48:57

s tema nekvalifikovanejma ucitelema se teda clanek vyborne trefil. taky mi to naprosto znechutili na zakladce. a to se mnoho let venuji sportu, rocne pres 500hodin, ale behani jsem mel zafixovane jako ten OSKLIVEJ sport z detstvi. kdyz si vzpomenu na nase telocvikare/rky, povetsinou silne obezni ucitele, kteri si odskocili z matematiky/ces­tiny na hodiny telocviku :)

avatar

SABZO Praha

Celkem 1988,2 km
Minulý měsíc 0 km
10 km: 0:39:06 (1991)
maraton: 3:42:45 (1992)

Tomáš
Miřejovský
muž
17.10.2008 20:29:08

Dnes se mě zeptal můj šéf (soukromý patolog, 43 let, který má pod sebou asi 8 lékařů, 10 laborantek, 2 sekretářky a 2 techniky) zda jsem si byl včera zaběhat. Po mé odpovědi, že jsem tento týden utíkal 2 závody řekl, že je to ta největší blbost pod sluncem. Dále řekl, že on by závodil v běhu nebo chůzi jen tehdy, kdyby mu za to platili peníze. Přitom vím, že si rád zahraje tenis nebo zajezdí na lyžích, snowboardu a na čtyřkolce. Musel jsem se po odchodu z jeho kanceláře zasmát jeho zkostnatělosti a snobskému myšlení.

avatar

Praha 2

Celkem 9770 km
Minulý měsíc 0 km
10 km: 0:46:34 (2005)
půlmaraton: 1:41:54 (2005)
maraton: 3:45:56 (2005)

Serža muž 17.10.2008 22:53:13

>> ipeterka, 15. 10. 2008 13:36:39

s timhle pohledem by nebyl sport ani curling, šachy,střelba z pistole (zmáčknout na závodech párkrát spoušť přece není fyzická námaha)…

Motto: Per aspera ad astra
avatar

Praha 2

Celkem 9770 km
Minulý měsíc 0 km
10 km: 0:46:34 (2005)
půlmaraton: 1:41:54 (2005)
maraton: 3:45:56 (2005)

Serža muž 17.10.2008 22:58:47

>> chupascz, 16. 10. 2008 18:48:57

byl jsem na tom stejně. naše tělocvikářka ovšem byla taková ta agilní vyzáblá koza,„skorochlap“ :-)

Motto: Per aspera ad astra
avatar

Orin muž 18.10.2008 11:04:04

>> ipeterka, 15. 10. 2008 13:36:39

Představa, že hraní golfu není fyzicky náročné, je poměrně úsměvná. Možná není náročné v podání Bartošky, Ebena, Klause a spol. na karlovarském festivalu. Ale kdo ho provozuje seriozně, potvrdí, jaká dřina to je – jak tréninky, tak soutěže. Možná by ses divil, kolik času stráví špičkoví golfisté v posilovně.

avatar

Žďár nad Sázavou

duša muž 19.10.2008 11:15:41

>> Jecminek.Masel­nik, 16. 10. 2008 14:06:35

stále student… :-)

avatar

Celkem 6856 km
Minulý měsíc 0 km
10 km: 0:47:59 (2007)
půlmaraton: 1:46:39 (2010)
maraton: 3:53:44 (2012)

ipeterka muž 22.10.2008 09:12:13

>> Serža, 17. 10. 2008 22:53:13

Však taky šachy nepovažuji za sport. U curlingu aspoň musejí zuřivě zametat (i když to taky za sport moc neberu), u střelby vidím určitý silový výkon při udržení stability zbraně. Přitom fyzicky nejzajímavější sport, ve kterém se střelba vyskytuje, je jednoznačně biatlon … 8-)

avatar

Celkem 6856 km
Minulý měsíc 0 km
10 km: 0:47:59 (2007)
půlmaraton: 1:46:39 (2010)
maraton: 3:53:44 (2012)

ipeterka muž 22.10.2008 09:12:34

>> Orin, 18. 10. 2008 11:04:04

Přiznávám – divil bych se … ;-)

administrator 03.04.2010 13:32:37

V dnešním díle našeho dlouhodobého seriálu o běhání se podíváme na nejčastější argumenty neběhačů. Asi nikdo z manažerů nepochybuje o potřebě pohybu na zdravém vzduchu, proto zkuste odložit alespoň jednou zažité předsudky stranou a vyzkoušet finty a triky, které si dnes uvedeme.SERIÁL VZNIKÁ VE SPOLUPRÁCI S DENÍKEM E15


Odkaz na článek
Nalezené položky: 20 První Předchozí | 1 | Další Poslední
x

Hodnocení příspěvků

Pro hodnocení příspěvků se nejprve musíte přihlásit.

Pokud ještě registraci nemáte, můžete se zaregistrovat zde.

Pro přidání komentáře se musíte přihlásit nebo registrovat, pokud ještě registraci nemáte.