Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zavřít

Pražský půlmaraton letos ve znamení změn

Pražský půlmaraton letos ve znamení změn

Petr Kostovič | 25.03.2008 | přečteno: 11637×

Chystáte se na letošní Pražský půlmaraton? Jste již zkušení matadoři PIM závodů a přijíždíte s tím, že vás již nic nemůže zaskočit? Každým rokem přicházejí pořadatelé s nějakou změnou. Ani letos tomu není jinak. Změn bude hned několik. Přidány informace z tiskové konference a tip trenéra na tempo půlmaratonu

1. P?lmaratonské Expo 

P?lmaratonské Expo je letos na rozdíl od lo?ska umíst?no na pravém b?ehu Vltavy na Nám?stí Jana Palacha. Nejlépe se k n?mu dostanete metrem, od stanice Starom?stská je to pak p?ibližn? 50 metr? ch?ze sm?rem k Vltav?. Regis­trace k závodu a vyzvedávání startovních ?ísel bude probíhat ve dnech 27. 3. a 28. 3. od 10 – 20 hodin, v den závodu je možné si vyzvednout startovní ?íslo mezi 8 – 9 hodinou, registrace již možná není. P?lmaratonské Expo je letos v?tších rozm?r? než tomu bývalo p?i p?lamratonech v minulosti, nem?lo by tedy dojít k v?tším tla?enicím p?i registraci, p?esto pro vás máme dva tipy. 

Tipy behy.cz:

Schéma zázemí

Chcete-li se vyhnout p?edstartovnímu stresu, nenechávejte letos registraci na poslední chvíli. „Zájem o start je veliký, k dnešnímu dni (?tvrtek 27. 3.) máme 5380 potvrzených p?ihlášek. V?etn? Firmeního p?lmaratonu o?ekáváme 6000 p?ihlášených závodník?,“ ?íká Carlo Capalbo, p?edseda organiza?ního výboru. „Loni b?želo 126 firemních štafet, letos jich je p?ihlášeno 196,“ dodává další údaje dva dny p?ed závodem.

Sou?ástí startovní tašky, kterou obdržíte p?i registraci, bude funk?ní triko adidas. Chcete-li triko vaší velikosti, zaregistrujte se rad?ji d?íve, co se velikostí tri?ek tý?e, v pátek ve?er a v sobotu již nebývá p?íliš na výb?r.

2. Startovní ?ísla a ?ipy

Na rozdíl od p?edchozích let budou letos ?ipy sou?ástí startovního ?ísla, již tedy žádné ?emínky kolem kotník?. Startovní ?íslo s ?ipem upevn?te viditeln? na hru?, ?ip není možné ze startovního ?ísla snímat. Záloha na ?ipy ?iní 400 K? a zaplatíte ji p?i p?evzetí startovního ?ísla v P?lmaratonském Expu. P?i vrácení startovního ?ísla ihned po dob?hu bude b?žc?m vrácena zp?t.

3. Tra? závodu

Mapa trati závodu

Jde o nejpodstan?jší zm?nu letošního ro?níku Pražského p?lmaratonu.  Start se p?esouvá z Karlova mostu z d?vodu jeho rekonstrukce do ulice 17. listopadu u Rudolfina. V ulici 17. listopadu sm?rem od nám. Curieových bude i se?adišt?. B?žci budou vybíhat sm?rem na Mánes?v most a pob?ží po náb?ežích prot?jšího b?ehu Vltavy až k Libe?skému mostu. Po Libe?ském mostu se vrátí na pravý b?eh a budou se vracet do centra.

Další zm?nou oproti lo?sku je ?ást trasy kolem desátého kilometru. Trasa se tam letos vyhýbá ulici Na P?íkop? a povede ulicemi Celetná, Ovocný trh, Rytí?ská, Uhelný trh, Perlová na Národní t?ídu. Dále již stejn? jako loni. K cíli se dostanou závodníci p?es most Legií, pak po Smetanov? náb?eží a K?ížovnickou ulicí do cíle v ulici 17. listopadu.

Protil trati

Výhodou t?chto zm?n zdá se být fakt, že všechna d?ležitá místa jako P?lmaratonské Expo, šatny, se?adišt?, místo startu a cíle jsou umíst?na ve vzájemném dosahu.

Jen vzdálenost od startu do cíle z?stává nem?nná. Redakce behy.cz p?eje všem ú?astník?m sobotního závodu 21 097,5 m­etru b?žecké pohody, k níž snad p?isp?je i o?ekávané oteplení. 

Tip trenéra behej.com a behy.cz na p?lmaratonské tempo: V?tšina závodník? má již zab?hnuto n?kolik desetikilometrových závod?. Je t?eba však po?ítat s tím, že ?as na p?lmaraton je o cca 8 – 10 minut delší než ?as p?i závodní desítce b?žené s maximálním úsilím. Ub?hnete-li tedy nap?íklad 10 km za 40:00 a teoreticky tedy p?lmaraton za 1:24:00, bude váš pravd?podobný cí­lový ?as na p?lmaraton 1:32:00. Tempo p?i p?lmaratonu volte tedy o 23 – 28 sekund na 1 kilometr pomalejší než p?i závodní desítce b?žené s maximálním úsilím. Individuální výjimky jsou samoz?ejm? možné.


 

Oficiální web závodu

Propozice závodu v termínovce

Fotogalerie z lo?ského roku

Diskuse k závodu na fóru

Diskuse k vodi??m na fóru

Záznam ?eské televize z lo?ského ro?níku

Komentáře (Celkem 5)

Nalezené položky: 6 První Předchozí | 1 | Další Poslední
avatar

Praha 5 - Barrandov

Celkem 46996,4 km
Minulý měsíc 221 km
půlmaraton: 1:26:06 (2007)
maraton: 2:58:14 (2008)

Rosťa muž 25.03.2008 18:03:56

Tenhle úsek …Rytířská, Uhelný trh, Perlová na Národní třídu… nic moc. Dvě pravoúhlé zatáčky, Perlová je do kopce.. co se dá dělat.

avatar

Nový Vestec

maraton: 3:06:31 (2005)

sam muž 25.03.2008 18:18:21

A ještě jsi zapomněl na kostky na Ovocném trhu.

Motto: http://skyrunning.cz
avatar

Praha 5 - Barrandov

Celkem 46996,4 km
Minulý měsíc 221 km
půlmaraton: 1:26:06 (2007)
maraton: 2:58:14 (2008)

Rosťa muž 26.03.2008 15:10:18

No tedy! Ani obíhání Ministerstva průmyslu a obchodu Klášterskou a Řásnovkou, nic moc, tři ostré zatáčky po kostkách. Proč se neběží Novými mlýny do Revoluční je mi záhadou?

avatar

Nový Vestec

maraton: 3:06:31 (2005)

sam muž 26.03.2008 17:26:57

Fakt, že tuto smyčku si snad také mohli odpustit. Na Smíchově na otočce se dá doměřit jakýkoli rozdíl. Takhle asi rekordy padat nebudou …

Motto: http://skyrunning.cz
avatar

Sokolov

Celkem 13617 km
Minulý měsíc 0 km
10 km: 0:38:52 (2004)
půlmaraton: 1:31:48 (2004)
maraton: 3:37:28 (2004)

koyama muž 26.03.2008 22:41:28

Tenhle úsek…, a ještě kostky a obíhání Ministerstva… Sakra kluci, mně už se do tý Prahy ani nechce. :o)

Motto: Kdo se odváží, zvítězí.

administrator 03.04.2010 13:32:24

Chystáte se na letošní Pražský půlmaraton? Jste již zkušení matadoři PIM závodů a přijíždíte s tím, že vás již nic nemůže zaskočit? Každým rokem přicházejí pořadatelé s nějakou změnou. Ani letos tomu není jinak. Změn bude hned několik. Přidány informace z tiskové konference a tip trenéra na tempo půlmaratonu


Odkaz na článek
Nalezené položky: 6 První Předchozí | 1 | Další Poslední
x

Hodnocení příspěvků

Pro hodnocení příspěvků se nejprve musíte přihlásit.

Pokud ještě registraci nemáte, můžete se zaregistrovat zde.

Pro přidání komentáře se musíte přihlásit nebo registrovat, pokud ještě registraci nemáte.