Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zavřít

Lužánky byly ve znamení traťového rekordu Maďara Tótha

Lužánky byly ve znamení traťového rekordu Maďara Tótha
foto: Hana Tomková

Pavel Tomek | 16.03.2012 | přečteno: 6179×

Organizátoři 67. ročníku Běhu Lužánkami mohou být spokojeni. Dočkali se velmi solidní účasti a zásluhou Maďara Tótha to byl překonán i traťový rekord. To vše v krásném předjarním počasí.

V hlavním mužském závod? pat?ili mezi favority Etiopan Erkolo Ashenafi, ?eský triatlonista Filip Ospalý, ultramaratonec Daniel Orálek nebo Ma?ar László Tóth. Vzhledem k výraznému oteplení a prvnímu skute?n? jarnímu dni se neo?ekával žádný rekordní ?as. Všichni se ovšem v tomto p?edpokladu zmýlili a mohli jen obdivovat výkon ma?arského b?žce a krosového šampiona Ma?arska László Tótha, který v závod? zvít?zil systémem start-cíl v novém tra?ovém rekordu 22:52.

„První dv? kola se mi b?želo velmi dob?e a cítil jsem, že by to dnes mohl být vynikající výsledek. Postupn? jsem lehce ztrácel, protože jsem celý závod vlastn? b?žel osamocený a neustále se musel vyhýbat pomalejším závodník?m, kte?í byli o n?kolik kol zp?t,“ p?iznal vít?zný László Tóth.

Náskok si skute?n? za?al budovat hned od prvního kola, už na jeho konci m?l na své pronásledovatele, mezi nimiž byli všichni zbývající favorité, dvanáct sekund.

„V cílové rovince, která následuje po kratším stoupání, už jsem ale v?d?l, že to bude rekord a tak jsem si dovolil i mírné zpomalení,“ dodal s trochou nadsázky. Jeho dominance ale byla nesporná, vždy? další závodníci dob?hli se ztrátou minuty a devíti sekund.

O druhé místo se ovšem strhl opravdu výjime?ný boj. Ze skupinky pronásledovatel? se v posledním kole odd?lili Filip Ospalý a Lukáš Olejní?ek z klubu Moravská Slavia – Newline. Tím š?astn?jším se nakonec stal Olejní?ek, který ale zvít?zil jen o n?kolik setin v celkovém ?ase 24:01.

Mezi vytrvalci nad 40 let s p?ehledem vyhrál Daniel Orálek za 24:38.

B?h Lužánkami pat?í mezi nejstarší b?žecké podniky u nás a má své pevné místo mezi brn?nskými a jihomoravskými závody. Zvýšený zájem o b?h se odrazil i na v?tším po?tu ú?astník? hlavního závodu, kterých bylo letos celkem 183. Od roku 2006 tak m?žeme pozorovat neustále nar?stající po?et ú?astník?. P?esto by vzhledem k tradici a kvalit? tohoto závodu mohla být ú?ast i vyšší.

Tra? v Lužáneckém parku je rozd?lena do okruh?, každý má p?ibližn? 1 600 m. Vzhledem k délce se ob?erstvení b?hem závodu ne?eší, spousty ovoce, nápoj? nebo t?eba i cereálií si mohli závodníci užít po dob?hu. I když se po?adatelé museli vypo?ádat s v?tším množstvím b?žc? než v lo?ských ro?nících, organizace fungovala jako na drátku.

Krom? hlavního závodu na 8 km se b?žel ješt? míla?ský závod na 3,2 km, stejnou vzdálenost p?ed sebou m?ly i ženy. Zvít?zila Ma?arka Zita Kácser, která dokázala záv?re?ným zrychlením v cílové rovince p?ekonat Slovenku Lubomíru Manikovou a zvít?zila za 10:57.


VÝSLEDKY ZÁVODU

WEB ZÁVODU

FOTOGALERIE ZE ZÁVODU

TISKOVÁ ZPRÁVA PO?ADATELE

Komentáře (Celkem 0)

Nalezené položky: 1 První Předchozí | 1 | Další Poslední

keane1980 muž 17.03.2012 16:49:23

Organizátoři 67. ročníku Běhu Lužánkami mohou být spokojeni. Dočkali se velmi solidní účasti a překonán byl i traťový rekord. To vše v krásném předjarním počasí.
Odkaz na článek

Nalezené položky: 1 První Předchozí | 1 | Další Poslední
x

Hodnocení příspěvků

Pro hodnocení příspěvků se nejprve musíte přihlásit.

Pokud ještě registraci nemáte, můžete se zaregistrovat zde.

Pro přidání komentáře se musíte přihlásit nebo registrovat, pokud ještě registraci nemáte.