Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zavřít

Pražský maraton: Statistiky minulých ročníků

Martin Mastný | 10.05.2007 | přečteno: 12700×

Pohráli jsme si s dostupnými statistikami z minulých ročníků a přinášíme vám některé zajímavosti. Nejvyšší počet závodníků dokončil Pražský maratón v letech 2004 a 2005. V loňském roce počet běžců mírně klesl – těsně pod třítisícovou hranici. Podaří se letos organizátorům počet účastníků opět zvýšit?

Graf 1: Po?ty ú?astník? v cíli PIM v letech 1997 až 2006

 

 

Podívejme se podrobn?ji na on?ch 2990 b?žc?, kte?í prob?hli cílem v lo?ském ro?níku. 2526 ú?astník? byli muži a závod dokon?ilo 464 žen, což ?iní 15,5% všech závodník?.

Graf 2: Složení ú?astníku PIM 2006 podle pohlaví

 

 

Jaké bylo v lo?ském roce národnostní složení ú?astník?? Nejv?tší publicita bývá obvykle v?nována závodník?m z Keni, nebo? na ?ele závodu obvykle nemají konkurenci. V ženách zprvu naopak dominovaly evropské vytrvalkyn?, ovšem v posledních letech za?ínají zástupkyn? Keni obsazovat p?ední p?í?ky i mezi ženami.

Ke?ských b?žc? a b?žky? se však na start loni postavilo pouhých šest. Nejvíce se pochopiteln? objevilo domácích borc? – 1099, dále následují zástupci tradi?ních evropských b?žeckých velmocí – Itálie, Velké Británie, Francie a N?mecka.

Ne?ekaná je pom?rn? nízká ú?ast b?žc? ze Slovenska (82) a Polska (36), naopak p?ekvapí ú?astníci ze zemí jako jsou Uruguay, Singapur, Kolumbie, Nový Zéland ?i rovných 30 maratónc? z Kanady.

Graf 3: Po?ty ú?astníku PIM 2006 podle národnosti

 

 

Zajímavé je rovn?ž v?kové složení b?žc?. Nejmladším bylo 18 let (mladší závodníci podle pravidel startovat nesm?jí), nejstaršímu finišujícímu ú?astníkovi bylo 76 let (a zdaleka nedob?hl jako poslední). Tradi?n? nejpo?etn?ji bývají zastoupeni b?žci mezi 30. a 50. rokem.

Graf 4: Složení ú?astník? PIM 2006 podle v?ku

 

Martin Mastný