Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zavřít

BĚH PRO MANAŽERY: Máte všeho plné zuby? Jděte si zaběhat!

BĚH PRO MANAŽERY: Máte všeho plné zuby? Jděte si zaběhat!
foto: Radek Narovec

Radek Narovec | 09.10.2008 | přečteno: 9097×

Je pět odpoledne, vás brní hlava z nekonečného přílivu zpráv o finanční krizi a to ještě máte v diáři další z mnoha nudných porad. Večer slaví tchýně narozeniny. Děti chtějí nové a nové a dražší a dražší hračky, jakoby nevěděly, že je teď v sázce splacení velké hypotéky…  Sedíte zavření v klimatizované místnosti proskleného monstra a jen tušíte, jak je venku krásně. SERIÁL VZNIKÁ VE SPOLUPRÁCI S DENÍKEM E15

St?ží se motivujete k návšt?v? vydýchané a uzav?ené posilovny. Nechce se vám ani na squash, protože to je hodina cesty tam a zpátky. O golfu ani nemluv?, tento víkend je zase v tahu a krásných dn? bude už jen ubývat. Jdete dom? p?šky. Vidíte b?žce v parku a závidíte jim jejich zvláštní uvoln?nost. Ti se mají, ty mají ?asu… Taky jsem ho jako student m?l… 

Ale co to? Tenhle práv? kon?í a za?íná se protahovat op?ený o svou novou audinu, pak do ní nasedá a odjíždí. Stále v b?žeckém. Nebyl to šéf našeho hlavního klienta? Blázen, co na tom b?hu m?že mít? Vždy? vy jste naposledy b?želi p?i t?locviku nechutnou dvanáctiminutovku a ješt? te? se oklepete nad vzpomínkou zchvácenosti a divokého bušení srdce.

P?ipadá vám to tak n?jak pov?domé, z každodenního života? 

Trpíte nedostatkem ?asu? Trápí vás nar?stající b?íško a faldíky? Hu?í vám v hlav? po celodenní nekone?né práci? Máte pocit, že m?stský styl života a jeho ?ím dál rychlejší tempo není to, co by vás napl?ovalo? Berete civiliza?ní choroby za každodenní sou?ást života?

Ne nebojte se, nevyšleme vás na cestu z m?sta. Nebudeme vám plnit již tak p?epln?ný diá? dalším MUSÍŠ. Práv? naopak. V osmim?sí?ním seriálu p?ipravovaném s ekonomickým deníkem E15 (www.e15.cz) se pokusíme váš život zklidnit, nabídnout zajímavou sou?ást životního stylu a dát tipy a rady, jak se vyhnout b?žným chybám, a t?eba i namotivovat k nové výzv?: zab?hnout si maraton.

Ukážeme si, že b?h všech forem je skv?lým prost?edkem k udržení a zlepšení fyzické kondice, rychlým zp?sobem pro?išt?ní hlavy a srovnání myšlenek, ba dokonce i netradi?ní formou navázání nových obchodních vztah?.

Prost? spole?n? p?ijdeme na to, co již dávno pochopili nejen v USA. Totiž že b?h je IN mezi manažery. Sou?ástí našeho seriálu, který bude vycházet každý ?tvrtek, tak bude i dotazník manažera. V tom budeme p?edstavovat vysoce postavené manažery, pro které se b?h stal sou?ástí života, n?kdy i zdravou závislostí. 

Za?ínáme symbolicky ?lov?kem, který – by? nev?domky – stál u zrodu jednoho neformálního b?žeckého uskupení. Ale o tom n?kdy p?íšt?. V následujícím díle se zam??íme na ?asté p?edsudky o b?hání.


Milan Sameš
generální ?editel
Oracle Czech

Pro? jste za?al/a b?hat?

Protože jsem m?l celý život k b?hání odpor a rozhodl jsem se, že to musím zlomit. Je to jednoduchý a kdykoli dostupný pohyb (nap?íklad na rozdíl od jízdy na kole). 

Jak dlouho už b?háte?

B?hám od 1. zá?í 2004.

Oblíbená trasa?

Kousek za domem máme jehli?natý les Kloko?ka. Neznám lepší místo pro b?hání. 

Kolik m?sí?n? nab?háte?

Sto až dv? st? kilometr?, v poslední dob? to je spíš bohužel ta stovka. Ale je tady podzim, což je mé oblíbené b?žecké období, tak se t?ším, že objem rychle poroste. 

Máte sv?j ?as na b?hání?

Nemám. Je to r?zné podle ?asových dispozic, ráno nebo ve?er. V pr?b?hu dne málo kdy. 

Hobík nebo závo?ák?

Ur?it? hobík.

Sprinter nebo vytrvalec?

Vytrvalecké vlohy jsem nikdy nem?l. Sprinterské ano, ale ty mi jsou v pohybu pro zdraví k ni?emu. O to v?tší zábava je v sob? malé vytrvalecké vlohy znásil?ovat p?i b?hu. 

B?háte s nebo bez sporttesteru?

P?i sportech obecn? používám už deset let sportester Polar a mám uchována všechna historická data. Zajímavé ?tení. 

Výkon, na který jste hrdý/á?

Že jsem v sob? zlomil p?vodní odpor ke b?hání a b?hání se naopak stalo úžasným relaxa?ním prost?edkem. 

Tajný b?žecký cíl?

Aby se b?hání stalo zcela p?irozenou sou?ástí mé fyzické i duševní hygieny a v?bec jsem se k n?mu nemusel nutit. A asi také maraton, ale to nelámu nijak p?es koleno, ?ekám až p?ijde ta správná chu?. 

Oblíbená zna?ka b?žecké obuvi?

Asics. Má zkušenost je, že každému vyhovuje n?co jiného, já jsem u této zna?ky skon?il po stovkách kilometr? experimentování.

Je b?h zdravý sport?

S rozumem ur?it? ano. Vyhrožovat opot?ebením kloub? a podobn? považuji za blábol podobný slogan?m „kou?il, um?el, nekou?il, um?el taky“. Samoz?ejm? ale p?ed za?átkem b?hání doporu?uji prohlídku od rozumného léka?e, nejlépe též sportovce.

Pro? byste doporu?il/a b?h ostatním manažer?m?

Krom? toho, že to je jednozna?n? zdravý pohyb, tak hlavn? kv?li tomu, že je to neskute?ná vzpruha pro mozek. Doposud jsem nepochopil pro?, ale p?i b?hu mozek doslova chrlí myšlenky, nápady. Zajímavé je, že tento úkaz zdaleka nepozoruji p?i jiných sportech, jako jsou nap?íklad b?žky nebo kolo. 

Komentáře (Celkem 7)

Nalezené položky: 8 První Předchozí | 1 | Další Poslední
avatar

Praha-Bohnice

Celkem 22706,27 km
Minulý měsíc 0 km
10 km: 0:38:02 (2010)
půlmaraton: 1:20:21 (2010)
maraton: 2:58:29 (2009)

BuckTheBug muž 09.10.2008 09:38:13

„Běh je sportem managerů, golf sportem snobů a pozérů.“ Již si nepamatuji, kde jsem to četl, ale vždy si na to vzpomenu, když běžím kolem hřiště v Braníku a vidím pupkaté postarší pány s jejich mladými přítelkyněmi v růžových tričkách. :-D

Motto: "6:47, to není zlý čásek na kilásek. Škoda že jsem běžel jen 300 metrů.", Arnold J. Rimmer
avatar

Praha

Celkem 6176,6 km
Minulý měsíc 0 km
10 km: 0:41:15 (2009)
půlmaraton: 1:34:00 (2005)
maraton: 3:23:32 (2006)

Radek Narovec muž 09.10.2008 11:41:09

>> BuckTheBug, 9. 10. 2008 09:38:13

běhám a rád hraju golf. obojí se krásně doplňuje a obojí jde dělat s láskou i jako přetvářku. půlden na krásném greenu, v tichu „rušeném“ jen vzdáleným cinknutím odpalu, to je relax srovnatelný s během po ránu. golf, stejně jako běh, lze dělat jako rekreaci i jako tvrdý sport, ke kterému potřebuješ hodně dobrou fyzičku, ač to zní neuvěřitelně. a dokonce i existuje verze golfu, při které se běhá :)

avatar

Praha-Bohnice

Celkem 22706,27 km
Minulý měsíc 0 km
10 km: 0:38:02 (2010)
půlmaraton: 1:20:21 (2010)
maraton: 2:58:29 (2009)

BuckTheBug muž 09.10.2008 14:43:57

>> Radek Narovec, 9. 10. 2008 11:41:09

Každý sport, když se dělá se zápalem a upřímně, je super. Ale měl by mít jinou motivaci než „všichni to dělají“, „čeká se, že jako xxx manager budu dělat tento sport“.
Trochu se bojím, aby tyto osvětové akce o běhání, nepříváli „nekompatibilní“ běžce. Nerad bych dostal vynadáno od nějakého ředitele zeměkoule, že mu tykám! Na to už nám bohatě stačí fifleny, které si o běhání přečetly v Elle a spol. :-D

Motto: "6:47, to není zlý čásek na kilásek. Škoda že jsem běžel jen 300 metrů.", Arnold J. Rimmer
avatar

Praha

Celkem 6176,6 km
Minulý měsíc 0 km
10 km: 0:41:15 (2009)
půlmaraton: 1:34:00 (2005)
maraton: 3:23:32 (2006)

Radek Narovec muž 09.10.2008 15:21:08

>> BuckTheBug, 9. 10. 2008 14:43:57

no, pak je na nás, „kompatibilních“ běžcích, si zjednat pořádek ;-)

avatar

Celkem 566 km
Minulý měsíc 0 km
10 km: 0:33:06

Lhota Petr muž 09.10.2008 16:30:54

>> BuckTheBug, 9. 10. 2008 14:43:57

Myslím že hodně „managerů“ i jiných běhá i proto že si může bez problémů potikat téměř s kýmkoli:-)

Motto: Když nemůžeš tak přidej.
avatar

Pardubice

Celkem 7361 km
Minulý měsíc 0 km
půlmaraton: 1:41:53 (2010)
maraton: 3:41:03 (2012)

radekl muž 10.10.2008 07:20:55

Dobrý nápad pro seriál. Bude se nějak sledovat, kolik lidí na základě tohoto vyběhlo?

Jinak souhlasím s tím, že běh je naprosto ideální sport pro vytížené lidi. Člověk se obleče, obuje a hned může vyrazit. Běhám 3 roky a tak skvěle vyčištěnou hlavu s „naklepanými“ myšlenkami jsem nikdy neměl. A čísla ze závodů na stěně kanceláře jsou taky fajn (-:.

avatar

michl1954 muž 10.10.2008 08:28:24

Přesně tak jsem začínal.Ještě lepší je běh bšhem dne. Při hodinovém běhu se mi v hlavě stovnají myšlenky a chybějicí hodinu v práci lehce odpoledne doženu.

administrator 03.04.2010 13:32:36

Je pět odpoledne, vás brní hlava z nekonečného přílivu zpráv o finanční krizi a to ještě máte v diáři další z mnoha nudných porad. Večer slaví tchýně narozeniny. Děti chtějí nové a nové a dražší a dražší hračky, jakoby nevěděly, že je teď v sázce splacení velké hypotéky…  Sedíte zavření v klimatizované místnosti proskleného monstra a jen tušíte, jak je venku krásně. SERIÁL VZNIKÁ VE SPOLUPRÁCI S DENÍKEM E15


Odkaz na článek
Nalezené položky: 8 První Předchozí | 1 | Další Poslední
x

Hodnocení příspěvků

Pro hodnocení příspěvků se nejprve musíte přihlásit.

Pokud ještě registraci nemáte, můžete se zaregistrovat zde.

Pro přidání komentáře se musíte přihlásit nebo registrovat, pokud ještě registraci nemáte.