Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zavřít

Tréninkový deník: Buckeye Outdoors

Tréninkový deník: Buckeye Outdoors

Petr Havlík | 27.12.2007 | přečteno: 18840×

Tréninkový deník, na který se dnes zaměříme, vznikal jako součást projekt World Wide Half Marathon, na ten se ale podíváme jindy. Za svou zhruba dvouletou existenci se vypracoval na poměrně slušnou úroveň, nabízí vše potřebné pro vedení sportovního deníku nejen pro běžce, ale prakticky pro všechny sportovní aktivity.

Aby bylo možné bezplatných služeb Buckeye Outdoors (dále jen BO) využívat, je pot?eba zaregistrovat se. ?tená??m hovo?ícím základní angli?tinou to ur?it? nebude ?init sebemenší problémy. Aby byla registrace úsp?šn? dokon?ena, je pot?eba ov??it zadanou e-mailovou adresu, a to kliknutím na odkaz, který p?ijde v registra?ním e-mailu po odeslání osobních údaj?.

Buckeye - p?ehled

Za?n?me pohledem na úvodní stránku, na které se nachází p?ehledný souhrn všech sportovních aktivit za daný m?síc, rozd?lený dle týdn? a druhu aktivity.

Hlavní nástroje pro zjednodušení používání deníku samotného najdeme v menu na levé stran?. P?ednastavit si m?žeme nap?. oblíbené trasy, zóny tepové frekvence ?i vést záznamy, kolik kilometr? jsme v tom ?i onom páru bot již zvládli.

Pomocí odkaz? v horním menu se dostaneme k tréninkovým plán?m, které pro nás p?ipravili ostatní uživatelé, dále pak k diskusnímu fóru, kde se podobn? jako na fóru behej.com probírá snad vše, a také k osobním zprávám, pomocí kterých m?žeme komunikovat s ostatními, ?i k úprav? profilu apod.

Za zmínku stojí také položka „My Team“, kterou praBuckeye - p?ídánívd?podobn? v?tšina z nás nevyužije. P?ijde ale vhod nap?íklad cyklist?m a jiným sportovc?m trénujícím ve skupinách.

P?idání tréninkového záznamu není nic složitého – sta?í kliknout na ikonu malého „plus“, které je v kalendá?i vy­obrazeno v pravém horním rohu u každého dne. Následn? se otev?e nové okno, podobné tomu na obrázku.

Druh sportovní aktivity vybereme úpln? jako první, v závislosti na n?m se totiž liší po?et polí, která lze vyplnit. K uložení záznamu (tla?ítko „Save“) ovšem není t?eba vypl?ovat vše – zpravidla sta?í uvést p?ekonanou vzdálenost a celkovou dobou tréninku.

Pokud jde o vyhodnocování našich záznam? – je pom?rn? jednoduché, avšak zcela posta?ující. Sta?í zadat rozmezí dní, za které si p?ejeme report vytvo?it, a b?hem chvilky se nám objeví detailní statistika roz?len?ná podle druhu aktivity. Dáváte-li p?ednost graf?m, sta?í vybrat jeden z nabízených druh? graf? a kliknout na tla?ítko „Draw graph“.

On-line deník BO nabízí ješt? jednu pom?rn? zajímavou funkci, která ud?lá radost zejména majitel?m blog?. M?žete si totiž nechat vytvo?it tzv. „sidebar“, v n?mž se vyobrazí nap?íklad p?ehled vašich tréninkových záznam? za poslední týden/m?síc. Pro vložení tohoto sidebaru na vaše www stránky pak už jen sta?í zkopírovat a na správné místo vložit kód, který vám bude automaticky vygenerován.

buck3.jpg BO má za sebou nedlouhou historii a stále se nachází ve fázi vývoje a zdokonalování. To však neznamená, že byste jej nem?li používat. Za vše hovo?í ?íslo, které se zobrazí, když na stránky zavítáte prvn?: nyní již ur?it? více než 144 602 sportovc? používá k zaznamenávání svých výkon? práv? BO.

Pokud se tedy v sou?asné dob? ohlížíte po spolehlivém a jednoduchém deníku, nemusíte již hledáním ztrácet ?as – svou kvalitou ur?it? uspokojí i ty nejnáro?n?jší. Máte-li navíc sv?j vlastní blog/webové stránky, kde byste se rádi pochlubili svým p?átel?m a koleg?m, lepší alternativa asi neexistuje.

Komentáře (Celkem 3)

Nalezené položky: 4 První Předchozí | 1 | Další Poslední
avatar

Zbyněk muž 11.01.2008 07:44:00

Když se řekne A, musíme dodat i B. Deník tvrdošíně sčítá výsledky v mílích i když je zadáte v km. Stejné je to při plánování tras. Opět v mílích. Při tréningu s posilovny a následném přidání několika cviků (i jednoho) do této šablony dojde k přeházení pořadí jednotlivých cviků. Odzkoušeno na několika prohlížečích. Pokud máte jiné zkušenosti, nebo víte jak se mílí nadobro zbavit, dejte vědět.

avatar

Sokolov

Celkem 13617 km
Minulý měsíc 0 km
10 km: 0:38:52 (2004)
půlmaraton: 1:31:48 (2004)
maraton: 3:37:28 (2004)

koyama muž 11.01.2008 14:17:50

>> Zbyněk, 11. 1. 2008 07:44:00

Když se přihlásím, sčítá mi deník v km. Když ho ovšem nabídnu veřejnosti, ta vidí součet v mílích. Přihazování cviků k posilování zatím nemám odzkoušeno. Vadí mi ale třeba to, že když si zadám do deníku strečink, v ten den mám piktográmek strečinku, ale v součtu mám piktográmek posilování (tedy činku). Navíc mi sidebar v IE 7.0 neukazuje piktogram spinningu. Chybí mi třeba také nabídka běhu na lyžích nebo inline bruslí. Jinak se mi ale deník celkem zamlouvá a zatím zvažuji u něj zůstat. Jen lituji, že vládnu jen mizernou angličtinou a nemůžu proto jeho provozovatele navést na zmíněné chyby.

Motto: Kdo se odváží, zvítězí.
avatar

Zbyněk muž 13.01.2008 15:28:39

>> koyama, 11. 1. 2008 14:17:50

Strečing se mi zobrazuje normálně (IE7). Znovu jsem vjel do administrace a znovu vše nastavil na metrické míry. Nechápu to. Už to jede normálně. Uvidím jak dlouho:-)Deník se mi líbí, máš ale pravdu, že mu ještě pár věcí chybí. Třeba ty běžky :-( . Jo a s angličtinou jsem na tom podobně…
Běhu zdar.

administrator 03.04.2010 13:32:20

Tréninkový deník, na který se dnes zaměříme, vznikal jako součást projekt World Wide Half Marathon, na ten se ale podíváme jindy. Za svou zhruba dvouletou existenci se vypracoval na poměrně slušnou úroveň, nabízí vše potřebné pro vedení sportovního deníku nejen pro běžce, ale prakticky pro všechny sportovní aktivity.


Odkaz na článek
Nalezené položky: 4 První Předchozí | 1 | Další Poslední
x

Hodnocení příspěvků

Pro hodnocení příspěvků se nejprve musíte přihlásit.

Pokud ještě registraci nemáte, můžete se zaregistrovat zde.

Pro přidání komentáře se musíte přihlásit nebo registrovat, pokud ještě registraci nemáte.