Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zavřít

BĚH PRO MANAŽERY: Škodí běh našim kloubům?

BĚH PRO MANAŽERY: Škodí běh našim kloubům?
foto: Martin Symon

Mirek Kratochvíl | 04.03.2009 | přečteno: 15665×

Mýty panující kolem běhu se daří zlomit jen velmi těžko a pomalu. Jedním z nejúpornějších je tvrzení, že běh vám dříve nebo později nenapravitelně zničí klouby. Samozvaní experti vám zkušeným okem přidělí tři, nejvýš pět let, aniž by při tom museli vstát od půllitru. S rozmachem veteránského hnutí ale roste počet lidí, kteří pravidelně běhají čtyřicet a více let a jejich klouby pořád slouží. Jak je to možné? Kde udělali experti ve svých prognózách chybu? OBSAHUJE ROZHOVOR S BĚHAJÍCÍM MANAŽEREM

Vycházejí ze zkušenosti, že pneumatiky na jejich aut? se p?ece také po ur?itém po?tu kilometr? opot?ebují. Nakonec ani samo auto nevydrží v??n?. Lidské t?lo, ostatn? stejn? jako každý živý organizmus, má ale n?co, ?ím se nem?že pochlubit žádný sebedokonalejší mechanický stroj. Schopnost regenerace.

Aby regenera?ní proces správn? fungoval, pot?ebuje kloubní tká? ke své obnov? dostate?né množství živin a stavebních látek. Bezprost?ední okolí kloub? není p?íliš hust? protkáno cévním systémem. Pokud tedy z?stáváme v klidu, mají živiny jen velmi malou šanci dostat se na místo ur?ení. Teprve pohyb a p?edevším neustálé stla?ování a uvol?ování tkán? v kloubu a jeho nejbližším okolí pomáhají cirkulaci a umožní dostate?ný p?ísun pot?ebných látek.

Druhou stranou mince je ovšem fakt, že stavební látky pro obnovu chrupavky musíme v t?le pravideln? dopl?ovat. Základní stavební prvek naší chrupavky, kolagen, se ve své p?irozené form? vyskytuje ve spoust? b?žných potravin, ale rozhodn? bychom nem?li zatracovat ani nejr?zn?jší potravinové dopl?ky. Jestli je ovšem práv? pro vás nejvhodn?jší ten nejdražší preparát za n?kolik stokorun, nebo sá?ek želatinových medvídk? za dvacku, to už vám v našem ?lánku neporadíme.

A jaké si z toho tedy vzít pou?ení? Pokud jsme zdraví a za?ínáme b?hat, o své klouby se nemusíme bát, rozumn? dávkovaným pohybem jim rozhodn? neubližujeme. Pravidelný pohyb nám pom?že udržet rozumnou hmotnost a to je jedna z nejlepších v?cí, kterou m?žete pro své klouby ud?lat. Aby vám b?žecká váše? p?inášela pot?šení desítky let, pomozte regenera?ním schopnostem vlastního t?la a nezat?žujte sv?j kloubní aparát zbyte?n? velkou kilometráží nab?hanou na tvrdém povrchu a v nevhodn? zvolené obuvi se špatným tlumením.


DOTAZNÍK MANAŽERA:

Martin Kosobud
?editel privátního bankovnictví ?SOB

Pro? jste za?al b?hat?
V mládí jsem d?lal atletiku – st?ední trat?. Pak dlouho nic. Až ve 33 letech jsem zjistil, že moje životospráva pot?ebuje zm?nit. Tak jsem se k b?hu op?t vrátil.

Jak dlouho už b?háte?
Zhruba 7 let. Z toho intenzivn? poslední 2 roky.

Oblíbená trasa?
V okolí bydlišt? nedaleko ?eských Bud?jovic. Terén je tam r?znorodý, což mi pln? vyhovuje. V Praze jsem si oblíbil cyklostezku podél Vltavy sm?rem do Mod?an.

Kolik m?sí?n? nab?háte?
V pr?m?ru asi 150 km.

Máte sv?j ?as na b?hání?
B?hem týdne vybíhám nej?ast?ji okolo 19. hodiny ve?er a pak samoz?ejm? o víkendech.

Hobík nebo závo?ák?
V okamžiku, kdy mám na sob? startovní ?íslo, tak závo?ák.

Sprinter nebo vytrvalec?
Jednozna?n? vytrvalec.

B?háte s nebo bez sporttesteru?
Jak kdy. P?i tréninku sporttester používám, ale na závody si ho neberu.

Výkon, na který jste hrdý?
Asi nejvíce spokojený jsem byl minulý rok se zab?hnutím 1/2maratonu v Linci za 1:23 hod a po absolvování Pilman triatlonu ve Ž?áru nad Sázavou.

Tajný b?žecký cíl?
Doufám, že se mi jednou poda?í zvládnout maraton v rámci Železného muže.

Oblíbená zna?ka b?žecké obuvi?
Asics.

Je b?h zdravý sport?
Myslím, že velice výstižný je v tomto smyslu komentá? profesora Pirka, podle n?hož sice neexistuje d?kaz o tom, že by sport prodlužoval lidský v?k, ale ur?it? prodlouží jeho aktivní ?ást. Takže sportovec m?že i v 60 letech vést pestrý a plnohodnotný život. To je moje motivace.

Pro? byste doporu?il b?h ostatním manažer?m?
Osobn? mi b?h p?ijde jako nejmén? ?asov? náro?ná aktivita, které se lze v?novat tém?? kdykoliv a kdekoliv. ?lov?k p?i n?m p?ijde na jiné myšlenky, a když se p?idají ješt? p?átelé nebo kolegové z práce, jsou zážitky z b?hu o to v?tší.

Komentáře (Celkem 3)

Nalezené položky: 4 První Předchozí | 1 | Další Poslední
avatar

Schestauber muž 04.03.2009 10:00:39

Rád bych rozvinul diskuzi na toto zajímavé téma a přidal pár svých zkušeností.
Naprosto souhlasím s autorem článku (kromě vhodného povrchu a přiměřených bot zaleží ovšem i na stylu běhu) a souhlasím i s Martinem Kosobudem zvláště ohledně citace názorů profesora Pirka, který je také příkladem, jak si lze udržet velmi dobrou výkonnost i po šedesátce (je vítězem Velké Kunratické nad 60 let v loňském roce).
Ale abych se představil: běhal jsem závodně od 13 let do 33 za Slávii Praha střední tratě, dnes je 57 a kromě Běchovic, Kunratic ap. běhám pravidelně v rámci PIM 1/2M a maraton. Měsíční kilometráž se pohybuje kolem 200 km/měs. Tělesné parametry 183/73. Zdravotní problémy (musím zaťukat): žádné. Na všech výše zmíněných akcích a v pražské Lize 100 se setkávám se spoustou podobných fandů běhu, které obdivuji. Namátkou uvádím sedmdesátníka Hlušičku (loni třetí ve své kategorii na VK), kterého se mi podařilo teprve vloni těsně porazit. A to jsem se ještě nezmínil o superveteránech jako je např. Míla Smrčka, který ve svých 54 letech vyhrál po desáté kategorii veteránů VK s téměř 2 min. náskokem (přesněji 1:43) před kolikrát daleko mladšími běžci. A co 84letý veterán Horáček, který běžel VK po šedesáté? Ostatně osmdesátníků je na těchto akcích více. Pomyslný klobouk před nimi smekám až na zem.
Myslím, že by stálo za to udělat s těmito veterány o jejich zkušenostech rozhovory do např. běhej.com.

Motto: Nic není nemožné.
avatar

Manětín

Celkem 4583 km
Minulý měsíc 0 km
10 km: 0:47:00 (1998)
půlmaraton: 1:53:36 (2007)
maraton: 4:24:25 (2007)

Kydy muž 04.03.2009 23:14:40

>> Schestauber, 4. 3. 2009 10:00:39

…a já tímto smekám před Štefanem a jeho vůlí, pílí a kilometráží ohledně jeho tréniku na dlouhé běhy. Je to živý důkaz platnosti teorií uvedených v článku. Doufám, že se na mě nezlobíš :-)

a další dodatek: i mě bylo předvídáno a v některých případech snad i závistivě přáno, že moje klouby jsou už teď v čudu… nějak to nechci brát na vědomí.

Motto: Běhání je krásný... hlavně to pívo potom :-) Vidíš-li někoho běžet, nepřemýšlej o něm, ale o sobě...
avatar

Schestauber muž 05.03.2009 09:59:02

Ještě bych chtěl upřesnit otázku zdravotního stavu pravidelně trénujících běžců. Domnívám se, že díky celoročnímu pobytu většinou venku (vyjímkou jsou tréninky v hale a tělocvičnách) jsme otužilejší a ev. nachlazení mají lehčí průběh. Konkrétně, co se týče mě, na nemocenské jsem za posledních 30 let byl jednou (před 7 lety) a to jsem přehnal trénink na maraton a chytla mě záda. Od té doby každý den cvičím posilovací cviky na záda a břicho a musím zaklepat – je to dobrý. Před tím (co si vzpomínám) jsem marodil pouze s nataženým svalem na nártu, který jsem si způsobil při pochodu s Tachova na Duklu – organizoval to tenkrát Ivo Domanský a Evžen Ge) a to tak, že jsme po 43 km etapě šli tancovat a ujel nám poslední autobus a my jsme šlapali cca 10 zpět a druhý den nás čekala další, podobná etapa.

Co se týče kloubů, tak ty mě nikdy nedělaly problémy. Což taky radši rychle zaklepu. Snad je to i genama a sedavým zaměstnáním při kterém si člověk odpočine. I když výtahy a jezdící schody raději nepoužívám a do práce a z práce se rád projdu jak to jde (odmítl jsem nabídku kolegyně, abych s ní jezdil autem, když máme společnou cestu).

Motto: Nic není nemožné.

administrator 03.04.2010 13:32:47

Mýty panující kolem běhu se daří zlomit jen velmi těžko a pomalu. Jedním z nejúpornějších je tvrzení, že běh vám dříve nebo později nenapravitelně zničí klouby. Samozvaní experti vám zkušeným okem přidělí tři, nejvýš pět let, aniž by při tom museli vstát od půllitru. S rozmachem veteránského hnutí ale roste počet lidí, kteří pravidelně běhají čtyřicet a více let a jejich klouby pořád slouží. Jak je to možné? Kde udělali experti ve svých prognózách chybu? OBSAHUJE ROZHOVOR S BĚHAJÍCÍM MANAŽEREM


Odkaz na článek
Nalezené položky: 4 První Předchozí | 1 | Další Poslední
x

Hodnocení příspěvků

Pro hodnocení příspěvků se nejprve musíte přihlásit.

Pokud ještě registraci nemáte, můžete se zaregistrovat zde.

Pro přidání komentáře se musíte přihlásit nebo registrovat, pokud ještě registraci nemáte.