Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zavřít

<em>SKANDÁL: Legenda přistižena při dopingu!</em>

behej.com | 01.04.2007 | přečteno: 8909×

Stalo se neuvěřitelné: slavný sportovec dlouho podváděl veřejnost i své oddané ovečky. Vedl je k poctivosti a čistotě sportu a přitom sám potají stavěl své nadlidské výkony na zakázaných chemických preparátech. Ano, řeč je o ultramaratonci Škorpilovi. 

„A? si klidn? dál obíhá republiku, ale rad?ji zven?í, jakmile str?í nos sem, strží pohrdavý flusanec,“ ulevil si jeden z diskutujících na fóru chvíli poté, kdy skandál vyplaval na povrch. Ihned byl (již pot?etí) zabanován laskavým administrátorem.

„Lidi, nev??te tomu, je to apríl,“ chab? se zpo?átku snažil ex-sportovec shodit záležitost ze stolu. Nicmén? ve?ejnost je pobou?ena.

„V našich ?adách nemá již místo, kone?n? víme, pro? nutil své sv??ence b?hat nesmyslné dávky úsek? ve Stromovce. Honil si své napráškované ego,“ ?ekl jeden z dlouholetých p?átel ultrahv?zdy, který si nep?ál být jmenován, protože má ješt? u Škorpila zaplaceny t?i tréninky.

K incidentu došlo již p?ed rokem p?ed startem Víde?ského maratonu. Pozitivní dopingový nález však dlouho koloval všemi laborato?emi na Znojemsku, protože se ani zkušeným pali??m neda?ilo odd?lit stopy neznámé látky od alkoholu v mo?i atleta.

Ani fotoreportér Behej.com Kamil A. Blažej dlouho o svém úlovku netušil, nebo? dostal p?edloni k vánoc?m od manželky velkokapacitní pam??ovou kartu, která mu došla až letos v Pe?kách.

„Když jsem zaprášenou kartu vyndal z aparátu, zíral jsem na fotku jak u vytržení. Ten ?lov?k byl natolik pod vlivem t?ch prášk?, že se v nich celé ráno doslova rochnil a ješt? drze pózoval s rozzá?enýma o?ima,“ prozradil se slzami v o?ích šokovaný fotograf.

Jak je však možné, že si nepamatoval, co tehdy vlastn? fotil? „Ve?er p?ed maratonem jsme každý dali t?i pet lahve ryzlinku, Miloš to tak vždycky cht?l,“ uvedl zkoprn?lým noviná??m. 

Behej.com dlouho pátral po druhu zakázané látky, kterou Škorpil loni požil a celý rok z ní vyžil. Kapsle nápadn? p?ipomínaly starší druh lentilek, je však nepravd?podobné, že by m?l tento ultrab?že? takové ultrazásoby z minulosti (byl to vzorek lentilky vyráb?ný p?ed první sv?tovou válkou).

„Nic vám ne?eknu,“ ?ekl Škorpil na otázku, co k tomu m?že ?íci. 

Masmédia op?t nezklamala. Jak jsou zvyklá z reportování o ?eském b?hu, v?novala tomuto senza?nímu odhalení t?i ?ádky v regionální rubrice Praha-sever a to ješt? v inzertní ?ásti, kterou si s chutí zaplatil nemajetný správce obory, kudy si b?žec rád krátí cestu.

Vedení Behej.com však reagovalo na zprávu neúprosn?: vytrvalce p?ihlásilo na dvanáctim?sí?ní b?huodvykací kúru s p?ísným zákazem všeho, na ?em se dá ud?lat sv?tový rekord, a b?žci doživotn? zakázalo p?ístup do Stromovky, kde dlouho kazil mládež svými pochybnými teoriemi o zdravém b?hu.

„Nevím, na ?em te? postavíme strategii. Škorpil toho napsal tolik, že už mi to ani antispam nebral,“ pokr?il bezmocn? rameny zvadlý šéfredaktor.