Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zavřít

Juniorský maraton: V pražském semifinále zvítězili "ajťáci" z Arabské

Juniorský maraton: V pražském semifinále zvítězili "ajťáci" z Arabské
foto: Petr Kostovič

Petr Kostovič | 29.04.2011 | přečteno: 4686×

O posledních třech týmech postupujících do finálového závodu se rozhodovalo ve čtvrtek 28. dubna v pražské Stromovce. V závodě zvítězilo časem 2:46:49 Gymnázium Arabská těsně před A týmem Gymnázia Jana Nerudy (2:47:17) a Vyšší odbornou školou a Střední průmyslovou školou dopravní (2:49:47).

Záhy po startu se v ?ele závodu usadily výše zmín?né t?i týmy, jen nebylo jasné, jak si rozd?lí pozici na stupních vít?z?. Ješt? po šestém úseku nebyly rozestupy mezi týmy nijak velké. Gymnázium Arabská vedlo ?asem 1:43:40 o pouhých t?icet sekund p?ed týmem A Gymnázia Jana Nerudy. Dopravní pr?myslovka v tu dobu zaostávala o další minutu. Sta?il však jeden slabší výkon a vše mohlo být jinak. Po?adí se však nakonec již nem?nilo a i ?asové rozestupy z?stávaly tém?? stejné. Z vít?zství, postupu a krásného sklen?ného poháru z dílny výtvarníka Bo?ka Šípka se tak nakonec radovala štafeta Gymnázia Arabská. Vít?zi jednotlivých semifinále se v?tšinou stávají školy se sportovním zam??ením se zvýšeným po?tem hodin t?lesné výchovy. V tomto p?ípad? to však neplatí.

„Nejsme sportovn? zam??enou školou. Studium na naší škole je zam??eno spíše na p?írodov?dné p?edm?ty a výpo?etní techniku. P?esto se naši studenti sportu hodn? v?nují a nemáme problém s jejich výb?rem pro štafetu Juniorského maratonu,“ ?íkal po vyhlášení Stanislav Jelínek, st?edoškolský u?itel, který vít?zný tým do Stromovky p?ivezl a pop?el tak obecn? vžitou p?edstavu o tom, že dnešní mládež vyznává jen vysedávání u po?íta??.

Nejvíce tým?, p?t, se k pražskému semifinále zaregistrovalo z Gymnázia Jana Nerudy, jehož A týmu nakonec pat?ila druhá p?í?ka. Gymnázium má ve svém st?edu výjime?nou osobnost, t?locviká?e Jaroslava Tomeše. Ten studenty p?ipravuje po celý rok, b?há s nimi a jako trenér PIM b?žeckého klubu mládeže nezištn? nabízí svou pomoc i pražským student?m z ostatních škol. Z té ?ásti Stromovky, v níž se týmy Gymnázia Jana Nerudy b?hem ?tvrte?ního odpoledne usadily, bylo cítit obrovské nadšení z pohybu a hlasité povzbuzování, které v tomto úseku b?žc?m nedovolilo povolit v nasazeném tempu.

„Z p?ti tým?, které tu dnes máme, se poda?ilo sestavit dokonce t?i t?ídní týmy,“ neskrýval b?hem závodu pýchu na své studenty Jaroslav Tomeš.

Ze t?iceti tým?, které nastoupily na start, se jich do cíle závodu dostalo dvacet sedm.

Do Juniorského maratonu se letos p?ihlásilo 160 tým?, n?kterého ze semifinálových kol se zú?astnilo 133 štafet.

Juniorský maraton je celorepublikový závod deseti?lenných štafet student? st?edních škol. V dubnu probíhají v jednotlivých krajích semifinálová kola závod?, z nichž nejlepší týmy postupují do finále, které se koná 8. kv?tna v rámci Volkswagen Maratonu Praha.


VÝSLEDKY ZÁVODU

ŠKOLY POSTUPUJÍCÍ DO FINÁLE

WEB ZÁVODU

Anketa

Hodnoťte pražské semifinále Juniorského maratonu známkami jako ve škole

1
 
10 hl.
2
 
4 hl.
3
 
0 hl.
4
 
1 hl.
5
 
1 hl.
Celkem hlasovalo 16 uživatelů.

Komentáře (Celkem 0)

Nalezené položky: 1 První Předchozí | 1 | Další Poslední

PetrK muž 29.04.2011 08:32:56

O posledních třech týmech postupujících do finálového závodu se rozhodovalo ve čtvrtek 28. dubna v pražské Stromovce. V závodě zvítězilo časem 2:46:49 Gymnázium Arabská těsně před A týmem Gymnázia Jana Nerudy (2:47:17) a Vyšší odbornou školou a Střední průmyslovou školou dopravní (2:49:47).
Odkaz na článek

Nalezené položky: 1 První Předchozí | 1 | Další Poslední
x

Hodnocení příspěvků

Pro hodnocení příspěvků se nejprve musíte přihlásit.

Pokud ještě registraci nemáte, můžete se zaregistrovat zde.

Pro přidání komentáře se musíte přihlásit nebo registrovat, pokud ještě registraci nemáte.