Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zavřít

Juniorský maraton: Přidejte se!

Juniorský maraton: Přidejte se!
foto: Petr Kostovič

Petr Kostovič | 14.02.2011 | přečteno: 11210×

„Nedáme dohromady štafetu o deseti studentech, kteří by uběhli čtyři kilometry,“ zní z řady středních škol argument zdůvodňující neúčast školy v Juniorském maratonu 2011. Studenti Gymnázia Jateční v Ústí nad Labem Markéta Paprčková a Dominik Lácha sice také nejsou žádnými atlety, přesto podstoupí běžeckou přípravu pro dubnové semifinále.

„Když to zvládneme my, dokážete to také,“ obracejí se na studenty zmín?ných st?edních škol. Cílem obou student? je co nejlépe se p?ipravit na semifinálový závod Juniorského maratonu, který se uskute?ní v Ústí nad Labem 7. dubna.

Dominik se v minulosti v?noval bojovým sport?m, ale p?ed p?ti lety s tímto sportovním koní?kem skon?il. Nikdy pravideln? neb?hal. „Jdu do toho, abych zjistil, jak na tom fyzicky jsem. Jestli stejn? dob?e nebo špatn? jako mí vrstevníci, jestli v?bec dokážu ub?hnout bez p?estávky ?ty?i kilometry. Až te? v osmnácti letech si za?ínám uv?domovat, že bych se svou kondicí m?l n?co ud?lat,“ uvádí Dominik ke své motivaci.

O n?co lepší výchozí pozici má Markéta, která si na ja?e a v lét? ob?as jde zab?hat a mezi její koní?ky pat?í krom? jiných i in-line bruslení a aerobic. „B?hání je pro m? formou relaxace, závod jsem ale nikdy neb?žela. Cht?la bych si to zkusit, získat novou zkušenost a potkat p?itom t?eba i zajímavé lidi,“ ?íká Markéta.

Oba si uv?domují, že všeobecn? to není s fyzickou kondicí dnešních mladých lidí p?íliš dobré. Hodn? jich tráví p?íliš ?asu pasívní ?inností, dlouhé hodiny sedí u po?íta?e. S tímto stavem u sebe spokojeni nejsou, rozhodli se s tím n?co ud?lat a o své pocity z pravidelného b?hání se pod?lit i na b?žeckých stránkách behej.com.

P?ípravu zahájili v pond?lí vstupním testem fyzické kondice, Cooperovým testem, b?hem na dvanáct minut. Lépe se v n?m da?ilo Markét?, která ub?hla vzdálenost 2026 metr?, Dominik urazil 1927 metr?. Žádná sláva, ale se zodpov?dným p?ístupem se v tomto v?ku dá v krátké dob? dosáhnout velkého pokroku.

Dominik a Markéta se budou p?ipravovat podle individuálních tréninkových plán? spolupracovníka redakce behej.com a autora tréninkových text?, trenéra a pedagoga Josefa Smetany. Úvodní plány vycházejí z výsledk? Cooperova testu a na základ? dalších výstup? z tréninku budou upravovány.

Juniorský maraton je b?žeckým závodem st?edních škol. Utkávají se v n?m studentské štafety o deseti ?lenech, jejichž cílem je štafetovým zp?sobem urazit vzdálenost maratonu. Každý ?len štafety ub?hne úsek o délce ?ty? kilometr?, poslední úsek m??í 6 195 metr?. V družstvu musí být alespo? t?i dívky. Více informace najdete na webu po?adatele, organizace Prague International Marathon.


ON-LINE REGISTRACE DRUŽSTVA K JUNIORSKÉMU MARATONU

TRÉNINKOVÝ PLÁN PRO ZA?ÁTE?NÍKY

TRÉNINKOVÝ PLÁN PRO MÍRN? POKRO?ILÉ

Anketa

Byli na tom osmnáctiletí mladí lidé před dvaceti či třiceti lety s fyzickou kondicí lépe než ti dnešní?

ano
 
50 hl.
Celkem hlasovalo 57 uživatelů.

Komentáře (Celkem 60)

Nalezené položky: 61 První Předchozí | 1 | 2 | 3 | Další Poslední
avatar

Praha 4

Celkem 28230,23 km
Minulý měsíc 0 km
10 km: 0:46:14 (2013)
půlmaraton: 1:49:29 (2009)
maraton: 3:57:28 (2014)

Dav muž 04.03.2011 08:50:10

Měli jsme na učňáku na tělocvik kantorku, co s námi pravidelně v létě běhala na dvouhodinovku tělocviku, cca 1,5km tam i zpět, na ovál, tam pak všeobecná atlet. příprava, potom i známkování za plnění limitů, prostě jako u každého jiného předmětu, nejdřív se látka probrala, pak se klasifikovalo. Asi občas zamhouřila oko, když viděla, že to někomu nejde, ale přesto maká, co to dá…viz výše píle a mravy. Neměli jsme všichni z těláku za jedna, ale nikdo s tím žádný problém neměl.

Motto: ...kam až?
Nalezené položky: 61 První Předchozí | 1 | 2 | 3 | Další Poslední
x

Hodnocení příspěvků

Pro hodnocení příspěvků se nejprve musíte přihlásit.

Pokud ještě registraci nemáte, můžete se zaregistrovat zde.

Pro přidání komentáře se musíte přihlásit nebo registrovat, pokud ještě registraci nemáte.