Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zavřít

BĚH PRO MANAŽERY: Běžeckým zraněním se dá předcházet

BĚH PRO MANAŽERY: Běžeckým zraněním se dá předcházet
foto: Hana Šlegrová

Mirek Kratochvíl | 15.04.2009 | přečteno: 16286×

V okamžiku, kdy vás běh začne doopravdy bavit, začnete týden po týdnu pozorovat zlepšení. S nadšením začnete zvyšovat tréninkové dávky a zrychlovat. Cítíte, že tak dobrou fyzickou kondici jste už neměli roky. A pak se to stane. Běžecké zranění. OBSAHUJE ROZHOVOR S BĚHAJÍCÍM MANAŽEREM

Zprvu nenápadná bolest v achilovce, v koleni, lýtku nebo v chodidle za?ne být ?ím dál intenzivn?jší. Zprvu jí nev?nujete pozornost, ale pozd?ji vás donutí zvolnit. Potkalo vás to, o ?em jste doposud pouze slyšeli.

?íkáte si, pro? si zákon schválnosti musel zasednout zrovna na vás. Pro? te?, když jste cítili tak skv?lou kondici. Musíme vás vyvést z omylu. Stali jste se ob?tí daleko jiných zákonitostí, než pouhého zákona schválnosti. Zkušení sportovci v?dí, na jakém principu funguje sportovní trénink a co je vlastn? p?í?inou zvyšování naší fyzické kondice. Celé kouzlo spo?ívá ve schopnosti lidského organizmu adaptovat se na zatížení.

Velice zjednodušen? ?e?eno, p?i každém sportovním výkonu dostate?ného objemu a intenzity jsou naše svaly, plíce a srdce s celým ob?hovým systémem schopny podat o kousí?ek lepší výkon než minule. Dob?hneme dál, b?žíme rychleji, mén? se unavíme. Naše t?lo si postupn? p?ivyká na vyšší a vyšší zát?ž, je-li tato zát?ž p?im??ená a p?ijde-li ve správnou chvíli.

Bohužel všechny sou?ásti našeho t?la se neadaptují stejn? rychle a stejn? snadno. Navíc si s sebou do svých pohybových aktivit neseme nejr?zn?jší nedokonalosti, špatné návyky, vrozené dispozice. Celou situaci mnohdy ješt? komplikují nevhodn? zvolené nebo nadm?rn? opot?ebované boty, mráz nebo naopak velké horko nebo tvrdý povrch silnice, po kterém b?žíme.

Neuv?domujeme-li si tuto skrytou hrozbu, jednoho dne povolí nejslabší ?lánek ?et?zu. U n?koho to m?že být Achillova šlacha, u jiného lýtkový sval, šlachy na chodidle, nebo t?eba kolenní vazy. Co ale d?lat, abychom se do podobné situace nedostali? Známe-li princip, p?ijdeme i na zp?sob obrany.

Prvním a nejd?ležit?jším obranným prvkem je naše trp?livost a ukázn?nost. Chceme-li p?i svém b?žeckém tréninku efektivn? a bezpe?n? zvyšovat fyzickou kondici, tréninkové plány sestavené zkušenými b?žci nebo trenéry mají jednu vlastnost, která není z?ejmá na první pohled. P?sobí jako brzda, která nás chrání p?ed naším vlastním nadšením. Proto nikdy nesmíme podlehnout euforii a za?ít plán p?ekra?ovat o desítky procent, i když naše sebev?domí nás p?esv?d?uje, že máme na víc.

Druhý obranný mechanismus za?neme využívat postupn?, jak porostou naše zkušenosti. Budeme se u?it naslouchat signál?m vlastního t?la. Dokážeme-li zareagovat v?as na první p?íznaky, spoust? potíží dokážeme p?edcházet. Nenau?íme se to za týden a nejspíš ani za m?síc. Takové u?ení je b?h na dlouhou tra?. Ale kdo jiný by ho m?l zvládnout, než my, b?žci?


Dotazník manažera:

Hynek Urban
Radio Network Solution Manager
NSN Czech

Pro? jste za?al b?hat?
První b?hy jsem absolvoval jako sou?ást survival? – p?írodních závod? složených z více disciplín (kolo, b?h, lezení, pádlování). D?íve jsem preferoval kolo, ale postupem ?asu mi b?h, tedy hlavn? ten orienta?ní, p?irostl k srdci. Nebo spíš naopak – srdce si zvyklo na b?h a nohám to tolik nevadí.

Jak dlouho už b?háte?
P?ibližn? deset let. Za?al jsem trochu pozd?ji. P?edtím jsem b?hal jen v duchu Járy Cimrmana: p?i dobíhání vlaku nebo autobusu.

Oblíbená trasa?
Nemám vyložen? oblíbenou trasu, ale rád b?hám všude tam, kde není asfalt, je kam se dívat a kolem neburácí motory.

Kolik m?sí?n? nab?háte?
Asi tak 130 km. Pokud se ale blíží n?jaká v?tší akce, pár kilometr? p?idám a týden p?ed naopak vypustím.

Máte sv?j ?as na b?hání?

Jsem no?ní pták, takže ve?ery mi sedí více.   

Hobík nebo závo?ák?
Hobík, který z v?tší ?ásti trénuje závod?ním. P?ihlášením na závod se p?inutím k p?íprav? a následn? i k ú?asti. Je to motivace, kterou bych jinak t?žko hledal.

Sprinter nebo vytrvalec?
S p?ibývajícím v?kem p?evládá vytrvalost.

B?háte s nebo bez sporttesteru?

Bez. Ve dvaceti jsem si p?i lyžování kv?li hodinkám málem utrhl záp?stí. Od té doby na ruce nic nemusím. Te? mám ale spadeno na takovou malou hra?i?ku – GPS datalloger. Váži jen 37 g, str?íte ho do kapsy a pak doma u po?íta?e koukáte kde, kolik a jak rychle jste b?hali.  

Výkon, na který jste hrdý?
Lo?ské Mistrovství ?R a N?mecka v rogainingu. Je to vlastn? nonstop orienta?ní b?h dvojic na 24 hodin. Úkolem je v ?asovém limitu sebrat co nejvíce kontrol, kde každá m?že být r?zn? ohodnocena dle dostupnosti a obtížnosti. S kamarádem Martinem Šebánkem jsme ve veteránech udolali 2. místo. 

Tajný b?žecký cíl?
Když ho ?eknu, tak už tajný nebude :-). Z pov?r?ivosti si ho radši nechám pro sebe. Mimo jiné bych cht?l dát letos kros-maraton. T?eba ten co se po?ádá nedaleko ?eské Lípy, nebo Baroko maraton v p?ekrásném údolí St?ely. Není tam tolik lidí a b?ží se v?tšinou lesem. Pokud s vámi b?ží i pes, m?žete ho p?ihlásit a objeví se ve výsledkové listin?.

Oblíbená zna?ka b?žecké obuvi?
Adidas. Vyhovuje mi, protože je m?k?í a šet?í kloubní aparát. Do terénu mimo cesty je ale lepší tvrdá odolná podrážka. Na takovou b?žeckou obuv jsou specialisté seve?ané. Mám vyzkoušené finské boty VJ Sport a Jalas.

Je b?hání zdravý sport?
Ur?it?, chce to jen zát?ž vyvážit regenerací a b?hání kombinovat s dalšími sporty jako kolo, plavání a p?ípadn? zapojit i hlavu, což orienta?ní b?h dokáže dokonale. 

Pro? byste doporu?il b?h ostatním manažer?m?
Protože je efektivní v pom?ru výkon/?as. Tvrdí se nap?íklad, že hodinový b?h je ekvivalentem t?í až ?ty? hodin jízdy na kole. Navíc, krom? oble?ení, bot a místa na b?hání nepot?ebujete žádné další pom?cky. V každém p?ípad? všem doporu?uji kombinaci více sport? pro komplexní zapojení t?la. Nakonec i ten golf, nad kterým se ušklibuji, je rozhodn? lepší, než d?ep?t doma u televize.


SERIÁL VZNIKÁ VE SPOLUPRÁCI S EKONOMICKÝM DENÍKEM E15

Komentáře (Celkem 10)

Nalezené položky: 11 První Předchozí | 1 | Další Poslední
avatar

Celkem 136,1 km
Minulý měsíc 0 km

Anna z Moravy žena 15.04.2009 09:00:08

Zdravím, právě řeším podobný problém. Začala jsem běhat před 2 měsící. V něděli jsem nasadila na začátku moc rychlé tempo a v závěru byla uhnaná jak pes. Nicméně mi večer natekla noha kolem kotníku. Je červený, horký a při došpalu cítím tupou bolest. Jsem ráda, když dobelhám do práce v sandálích, pač do bot se nenarvu. Nevíte co to je? Zkoušela jsem hledat na netu, leč neúspěšně. Děkuji

avatar

Praha 5

10 km: 0:39:46 (2002)
půlmaraton: 1:31:00 (2004)
maraton: 3:16:59 (2004)

mirekk muž 15.04.2009 11:17:01

>> Fetahagic, 15. 4. 2009 09:00:08

Takhle na dálku je to těžké. Nedošlo při posledním běhu k něčemu? Špatné došlápnutí, podvrtnutí? Nebo nějaký výron z minulosti? Tady pomůže asi jen doktor.

avatar

Praha 5

10 km: 0:39:46 (2002)
půlmaraton: 1:31:00 (2004)
maraton: 3:16:59 (2004)

mirekk muž 15.04.2009 11:18:03

>> mirekk, 15. 4. 2009 11:17:01

… a je to jen na jednom kotníku? Ten druhý je v pořádku?

avatar

Celkem 136,1 km
Minulý měsíc 0 km

Anna z Moravy žena 15.04.2009 11:59:00

>> mirekk, 15. 4. 2009 11:17:01

Při běhu jsem si ničeho nevšimla, ale zároveň si nejsem vědoma nějaké situace mimo běhání, kde bych špatně došplápla nebo tak něco. A mám to jen na jednom s tím, že je teď celý ztuhlý. Jinak se nic nezměnilo: pořád napuchlý a zarudlý.

avatar

Praha 5

10 km: 0:39:46 (2002)
půlmaraton: 1:31:00 (2004)
maraton: 3:16:59 (2004)

mirekk muž 15.04.2009 13:35:30

>> Fetahagic, 15. 4. 2009 11:59:00

Pokud ten stav trvá a nelepší se, pomůže jedině doktor. Pořád lepší přijít s prkotinou než zanedbat něco závažnějšího.

avatar

Kroměříž

Jita žena 16.04.2009 07:11:36

Podle příznaků, co jsou popisovány (změna barvy, otok, bolest…) se jedná s velikou pravděpodobností o zánětlivý proces. Otázkou je, kde – kloubní pouzdro, šlachy (?). Může to být následek nedostatečné předchozí regenerace – větší zátěž bez potřebné přípravy dílo dokončila. V každém případě je na místě klidový režim a návštěva ortopeda, který určí další postup. Přeji brzké uzdravení. Jitka St.

Motto: Dopředu vlastními silami. Každý krok se počítá.
avatar

Celkem 136,1 km
Minulý měsíc 0 km

Anna z Moravy žena 16.04.2009 14:25:39

>> Jita, 16. 4. 2009 07:11:36

Tak mám natáhnuté vazy, zánět šlach a na 14 dnů berle. A to jsem se zrovna začala z běhání těšit, že mi to tak pěkně šlo :D

avatar

Praha 5

10 km: 0:39:46 (2002)
půlmaraton: 1:31:00 (2004)
maraton: 3:16:59 (2004)

mirekk muž 16.04.2009 14:44:14

>> Fetahagic, 16. 4. 2009 14:25:39

Nic si z toho nedělej, ještě si zaběháš do sytosti:-)

avatar

Kroměříž

Jita žena 16.04.2009 15:05:12

Teď nechat kotník hlavně v klidu a nic neuspěchat. Bolest má svůj význam. Až bude povolena zátěž, tak postupná. Držím palec.
 Jitka

Motto: Dopředu vlastními silami. Každý krok se počítá.
avatar

jtvesely muž 03.05.2009 11:06:05

>> Fetahagic, 16. 4. 2009 14:25:39

Máte podle všeho nesprávně nastavenou tzv. tibiofibulární vidlici (dolní kloub hlezenní tvořený hlavicemi kostí holenní a lýtkové a do které zapadá kost patmí),tím Vám zase namáhají nepřirozeně retinákula (vazy, obepínající kotník). Bude to patrně tím, že jste tzv. běžec s pronací (spíš nohy do X).Pálení odpomáhejte častým prochlazováním studenou vodou (ne ledování!!!), na noc si přikládejte priezniczovy obklady. jtvesely@seznam.cz

administrator 03.04.2010 13:32:52

V okamžiku, kdy vás běh začne doopravdy bavit, začnete týden po týdnu pozorovat zlepšení. S nadšením začnete zvyšovat tréninkové dávky a zrychlovat. Cítíte, že tak dobrou fyzickou kondici jste už neměli roky. A pak se to stane. Běžecké zranění. OBSAHUJE ROZHOVOR S BĚHAJÍCÍM MANAŽEREM


Odkaz na článek
Nalezené položky: 11 První Předchozí | 1 | Další Poslední
x

Hodnocení příspěvků

Pro hodnocení příspěvků se nejprve musíte přihlásit.

Pokud ještě registraci nemáte, můžete se zaregistrovat zde.

Pro přidání komentáře se musíte přihlásit nebo registrovat, pokud ještě registraci nemáte.