Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zavřít

Run-Up 2009 Olomouc: Obhájce našel přemožitele

Run-Up 2009 Olomouc: Obhájce našel přemožitele
foto: Radek Leszczynski

Radek Leszczynski | 13.06.2009 | přečteno: 6492×

Z původně avizované šestice měst se pořadatel nakonec rozhodl, že sérii závodů v běhu do schodů s názvem Run-Up uvidí jen čtyři města, a to Ostrava, Olomouc, Most a Praha. Druhý závod se běžel v sobotu 13.6. v Olomouci, kde měl Run-Up před třemi lety premiéru. Nechyběl obhájce loňského vítězství, Tomáš Čelko z AK Kroměříž, tentokrát se však ve finále musel sklonit před výkonem lyžaře Viktora Novotného z Jeseníku.

Prostranství p?ed moderní osmnáctipatrovou budovou Regionálního obchodního centra (RCO) se kolem poledne zvolna zapl?ovalo organizátory, ú?astníky, diváky a propaga?ními stánky sponzor?. Ideální po?así bohužel narušoval silný nárazový vítr. Program zahájila místní Tane?ní skupina Rytmus, a hned nato byl odstartován nezávodní Baby-Run pro d?ti od dvou do sedmi let. Následoval b?h starších d?tí a také mládeže do 15 let. Celkov? si pro hodnotné dárky dob?hla asi padesátka d?tí.

Z celkového po?tu p?edem p?ihlášených osmdesáti závodník? a závodnic, dorazily do Olomouce jen dv? t?etiny. Další zájemci se ale prezentovali na míst?. Na start se tedy postavilo 61 muž? a 10 žen. Oproti Ostrav? ?i lo?ským závod?m jde o výrazný pokles v ú?asti. Letošní velkou novinkou byl podstatn? prodloužený náb?h do budovy. B?žci museli obkroužit tém?? celé prostranství a k tomu navíc „krosovým" zp?sobem zvládnout t?i krátká schodišt?. Teprve pak vbíhali do budovy.

Rozb?h s p?ehledem vyhrál již známý atlet ze slovenské Žiliny Tomáš ?elko (AK Krom??íž) v ?ase 1:58,4 min. „Vypustil jsem poslední patra, protože mi na konci došlo. Uvidíme, co m? ?eká ve finále. Zkusím si lépe rozložit tempo. Ale doufám, že vyhraju," ?ekl ?elko b?hem odpo?inku p?ed finále. V ženách byla nejrychlejší Kate?ina Bobotová (AK Krom??íž) v ?ase 2:42,1 min. Do absolutního finále se však díky novým pravidl?m žádná z žen neprobojovala. Postupovalo totiž pouze dvacet celkov? nejrychlejších. Absence ženského finále tak m?že být mnohými vnímána jako diskriminace n?žného pohlaví.

Ješt? než došlo na zlatý h?eb sobotního odpoledne, rozjel se naplno doprovodný program. K vid?ní byla módní p?ehlídka sportovního oble?ení a plavek, další z efektních tane?ních vystoupení Tane?ní skupiny Rytmus a také oblíbená místní rocková kapela Music Emergency, která po?ádn? nažhavila diváky a p?edevším rozpumpovala p?ipravující se finalisty.

Finále bylo odstartováno po 16. hodin? s p?ibližn? desetiminutovým zpožd?ním. Na start se dva závodníci nedostavili, dv? stovky p?ihlížejících divák? tak byly ochuzeny o jejich výkony. Na rozdíl od semifinále, kde byla na schodišti k vid?ní i ch?ze, pak všichni finalisté p?edvád?li obdivuhodné b?žecké výkony. Jeden závodník dokonce zvolil zvláštní taktiku. Vyzul si boty a b?žel bosý.

Absolutn? nejrychleji vyb?hl osmnáct pater v?etn? 400 metrového náb?hu lyža? a student olomoucké univerzity Viktor Novotný (1982) z Jeseníku v ?ase 1:58,1 min., a o jednu vte?inu tak porazil lo?ského vít?ze Tomáše ?elka (AK Krom??íž). Ten však bral porážku s úsm?vem. T?etí pozici obsadil Pavel Holec z Huslenek se ztrátou necelých šest vte?in.
Ženy a Juniorky byly vyhlašovány pouze na základ? výkon? z rozb?h?. Nejlepší juniorkou byla v Olomouci již zmín?ná Kate?ina Bobotová a nejrychlejší ženou Petra Mlejnková z Brna s ?asem 3:01,4 min.

V sout?ži team? byla sou?tem ?as? 10:09 min. absolutn? nejlepší ?tve?ice borc? Jan Matyáš, Pavel Živ?la, Michal Klimeš a Ji?í Fuchs sout?žící za tým s názvem Meteor-Živ?la Cup.

?editel závodu Run-Up 2009, Francouz Chris Delattre, po skon?ení závodu ?ekl: „Na každý ze závod? se snažíme nalákat co nejvíce lidí, a? už závodník?, tak i divák? a d?tí. D?kuji všem, kdo dnes p?išli. Jsem rád, že tady byli i b?žci ze Slovenska a Polska. Cht?li jsme, aby byl dnešní den hlavn? zábavou, a to jak pro b?žce, tak pro diváky. Snažili jsme se p?ilákat kolemjdoucí na koncert, vystoupení tane?ní skupiny a další atrakce. V??ím, že se akce vyda?ila a že se líbila.

Seriál b?h? do schod? Run-Up 2009 pokra?uje po prázdninách dalšími dv?ma závody, a to 19.9. v Most? a 26.9. v Praze.


Web závodu

Jednotlivci rozb?h

Jednotlivci kategorie

Jednotlivci finále 

Komentáře (Celkem 6)

Nalezené položky: 7 První Předchozí | 1 | Další Poslední
avatar

Uherské Hradiště

Celkem 800 km
Minulý měsíc 0 km

Libuna žena 14.06.2009 21:21:26

Výsledková listina naprosto neodpovídá skutečnosti, žen závodilo mnohem více, než je uvedeno, v seniorkách chybí vítězka závodu, další chyby v mužích jsem nehledala. Pravděpodobně je to způsobené asi tím, že ti, kdo se přihlásili na místě, ve výsledcích nejsou nebo je počítač nebral, ale byla jsem tam a vím, že počet žen byl mnohem vyšší a seniorkám ta vítězka chybí.....

avatar

Uherské Hradiště

Celkem 800 km
Minulý měsíc 0 km

Libuna žena 15.06.2009 10:40:02

>> Leszczynski, 14. 6. 2009 22:43:17

Na webu jseu také ty výsledky špatně, pořadatelům jsem to psala, ale zřejmě to nikoho nezajímá… Jenže já jsem tam byla a vím, že vítězka seniorek ve výsledcích jaksi není a žen bylo mnohem, mnohem více, ale jak říkám, kdo se přihlásil na místě, tak tam nejspíš není…

avatar

marketa123 žena 18.06.2009 20:46:42

Milý Radku, možná by bylo dobré prověřit si před napsáním článku údaje, které zveřejňuješ. Obzvlášť když přímo na místě závodu působí člověk přímo určený ke sdělování informací. Většina faktů z tvého článku je lživá. Jako důkaz dokládám jen tak orientačně odkaz na výsledkovou listinu z kvalifikace, kde je vidět, že startovalo více než 114 závodníku…http://run-up.cz/doc/vys­ledky/2009/os­trava/rozbeh.pdf…(ty uvádíš 70) obrázek o Tvých článcích si snad teď udělá každý sám. Pro příště mne raději kontaktuj, ráda Ti sdělím přesné informace.

avatar

marketa123 žena 18.06.2009 21:39:23

>> Leszczynski, 18. 6. 2009 21:14:43

Zkus, prosím, mrknout na naše internetové stránky www.run-up.cz. zde v kontaktech najdeš hned jako prní osobu pro média přímo mne (s dvěmi možnostmi kontaktů). Na stejné adrese najdeš i kompletní výsledky závodů, kde se můžeš přesvědčit o počtu běžících. První startovní listina prezentovaná na začátku dne byla složená jen z těch, kteří se registrovali přes internet. Chyběli ti, kdo se registrovali u partnerů a na místě. Stačilo se prostě zeptat. Ochotně jsem komunikovala s ostatními médii, která si na mne kontakt našla. Doufám, že se to příště podaří i s Tebou a článek pak bude trochu korektnější.Díky

avatar

marketa123 žena 18.06.2009 21:55:33

>> marketa123, 18. 6. 2009 21:39:23

Radku, ještě jeden příspěvek ode mne. Omlouvám se, omylem jsem vložila startovní listinu z Ostravy. Výsledky olomoucké etapy budou na webu vyset zítra. Od těch ostravských se ale v počtu závodníků moc neliší. Pro jistotu jsem to teď ověřila u Chrise. Ještě jednou se omlouvám za překlep.

avatar

jirini muž 23.06.2009 09:27:41

>> marketa123, 18. 6. 2009 21:55:33

No, koukám, že Markéta je žena na svém místě. Nejdříve ponadává všem kolem, pak zjistí, že sama udělala chybu a ještě neumí psát česky.

administrator 03.04.2010 13:32:57

Z původně avizované šestice měst se pořadatel nakonec rozhodl, že sérii závodů v běhu do schodů s názvem Run-Up uvidí jen čtyři města, a to Ostrava, Olomouc, Most a Praha. Druhý závod se běžel v sobotu 13.6. v Olomouci, kde měl Run-Up před třemi lety premiéru. Nechyběl obhájce loňského vítězství, Tomáš Čelko z AK Kroměříž, tentokrát se však ve finále musel sklonit před výkonem lyžaře Viktora Novotného z Jeseníku.


Odkaz na článek
Nalezené položky: 7 První Předchozí | 1 | Další Poslední
x

Hodnocení příspěvků

Pro hodnocení příspěvků se nejprve musíte přihlásit.

Pokud ještě registraci nemáte, můžete se zaregistrovat zde.

Pro přidání komentáře se musíte přihlásit nebo registrovat, pokud ještě registraci nemáte.