Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zavřít

Behej.com chválí: Plzeň sportovcům

Pavel Vildomec | 03.02.2007 | přečteno: 14107×

Přinášíme tip na zajímavý nápad. Něco, co dokáže vymyslet každý běžec a zrealizovat každý magistrát. Jak ale dosáhnout, aby se tyto dvě aktivity spojily a vytvořily něco tak přirozeného, jako jsou podmínky pro dobré rekreační a sportovní vyžití? 


P?i mém pobíhání po „Boleveckém polesí“ jsem novou informa?ní tabuli objevil na podzim u rybníku Kame?ák. Ihned m? napadlo, že by bylo dobré dát tyto b?žecké trasy ve známost všem, kte?í stejnými terény pravideln? krouží a d?lají si dob?e. A v??te, je nás stále víc a víc.

Spojil jsem se starostou obvodu Plze? 1 a ten mn? dal kontakt na pana Stanislava Raucha, ?lena zastupitelstva, který na tom pracoval s kamarády. Požádal jsem ho, zda by nám mapu poskytl na naši b?žeckou stránku… A on rád souhlasil.

POZOR! Obrázek má skoro 2MB, ale jakkoliv jej zmenšit by zp?sobilu ztrátu kvality dílaStart všech vyzna?ených okruh? je u „Kame?áku“ naproti restauraci Kamenný rybník, kde je tabule instalována. Místo je výhodné i v lét?, protože je možno p?i použití m?stské dopravy doplnit ztracené ionty na zahrádce hosp?dky. Místní rybník umož?uje i plavecké vyžití. Komu by se zdál Kame?ák malý, m?že si prodloužit výb?h o cca 5 km k Boleveckému rybníku, kde ho ?eká další „plze?ská ob?erstvova?ka“.

Místní b?žci a bike?i v?dí, že se na uvedené trasy mohou napojit i z jiných míst plze?ské rekrea?ní oblasti a zárove? mají záruku, že nikde nebudou strádat dehydratací. Ale zp?t ke sportu. Já zatím b?hám žlutý okruh, který má asi 4 km a využívám ho zejména pro dlouhé mírné stoupání a odpo?inkové seb?hy. B?žím to 2× a kvalitn? rozpohybuji tepovou frekvenci.

Výhodou je, že se dá po dob?hu dob?e vyklusat do klidu kolem Kamenného rybníka. V??ím, že po shlédnutí mapy nám kamarádi b?žci popíší i modrý a ?ervený okruh.

Jinak celé Bolevecké polesí poskytuje nádherné terény, takže si tu každý p?ijde na své. Lo?ská zima byla skv?lá pro b?žka?e a brusla?e, ta letošní nahrává nám. Protože stále více b?žc? p?ijíždí na trénink autem, doporu?uji využít prostorné parkovišt? na b?ehu Velkého bolevecké rybníka na map? vyzna?ené blízko Rybárny.

Odtud máte neomezené možnosti si vytvo?it ten sv?j vlastní okruh. V každém p?ípad? si kotníky a ky?le odpo?inou, protože povrh je velice šetrný. Tak n?kdy n?kde ahoj!

Pavel Vildomec 


Budeme rádi, když budeme moci p?inášet mnohem více zajímavých po?in? nejen pro b?žce. Pište a tipy zasílejte na behej@behej.com

Komentáře (Celkem 1)

Nalezené položky: 2 První Předchozí | 1 | Další Poslední
avatar

Praha

Celkem 14588,46 km
Minulý měsíc 0 km
10 km: 0:34:55 (2013)
půlmaraton: 1:17:41 (2013)
maraton: 2:56:52 (2012)

marek27 muž 15.04.2008 20:26:12

Tu mapu je možné si koupit, stojí tuším 79 Kč, jen nevím, jestli je v prodeji i verze, kde jsou vyznačené tyto trasy nebo jenom podklad s cestami.

Motto: www.marek27.cz

administrator 03.04.2010 13:32:26

Přinášíme tip na zajímavý nápad. Něco, co dokáže vymyslet každý běžec a zrealizovat každý magistrát. Jak ale dosáhnout, aby se tyto dvě aktivity spojily a vytvořily něco tak přirozeného, jako jsou podmínky pro dobré rekreační a sportovní vyžití? 


Odkaz na článek
Nalezené položky: 2 První Předchozí | 1 | Další Poslední
x

Hodnocení příspěvků

Pro hodnocení příspěvků se nejprve musíte přihlásit.

Pokud ještě registraci nemáte, můžete se zaregistrovat zde.

Pro přidání komentáře se musíte přihlásit nebo registrovat, pokud ještě registraci nemáte.