Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zavřít

Nechcete dělat začátečnické chyby? Pojeďte na Čeřínek!

Nechcete dělat začátečnické chyby? Pojeďte na Čeřínek!
foto: Jitka Narovcová

behej.com | 27.08.2010 | přečteno: 4838×

Chcete se dostat do formy a ukázat soupeřům záda? Nebo prostě jen sportovat a vědět, jak na to bez začátečnických chyb? Pojeďte o víkendu 8.-10. října na Vysočinu na triatlonový kemp Čeřínek, který pro vás připravil „tritraining“.

„Tritraining“ je sportovní projekt zam??ující se na t?i sportovní disciplíny triatlonu – plavání, cyklistiku a b?h. Za tímto projektem a stejnojmenným webovým portálem je skupina vyznava?? t?chto sport? z ?ad aktivních závodník? i profesionálních trenér?.

Tréninkový kemp ?e?ínek, který „tritraining“ p?ichystal na víkend 8.–10. ?íjna tohoto roku, je otev?en všem sportovc?m, nejen triatlet?m. Vítáni jsou i za?áte?níci, kte?í necht?jí hned ve svých sportovních za?átcích d?lat zbyte?né chyby.

„Jsme tu pro všechny zájemce, kte?í se cht?jí v?novat jak triatlonu, tak i t?eba jen jednotlivým jeho disciplínám, tedy i b?hu. Pro každou disciplínu máme trenéra – specialistu,“ ?íká manažer projektu Jan Kolá?.

A kdo se vám, pokud vás tato akce zaujala, bude v?novat?

Je to nap?íklad Tomáš Bedná?, profesionální závodník v dlouhém triatlonu, Petr Culka, závodník ?eského poháru v cyklistice, plavecký trenér mládeže JPK Axis Zden?k Kr?ál ?i skv?lý jihlavský maratonec a autor ?lánk? na behej.com Pavel Novák.

Co všechno se v kempu nau?íte? Plavání bude zam??eno na plaveckou techniku kraul. Za?áte?níci se dozv?dí její základní principy, pokro?ilí zase p?ivítají rady, jak se dále zdokonalit. V cyklistice se ú?astníci nau?í, jak jezdit v pelotonu, st?ídat na špici ?i jízdu v háku. B?žecký trénink bude zam??en na zdokonalení techniky, stre?ink a b?žeckou abecedu.

Zaujala vás tato akce? Chcete být lepší než vaši soupe?i? Nebo si prost? jen zvyšovat kondici a v?d?t jak na to? Poznamenejte si ve svém kalendá?i datum 8.-10. ?íjna 2010.


WEB TRITRAININGU

INFORMACE O TRIATLONOVÉM KEMPU ?E?ÍNEK

MÍSTO KEMPU NA MAP?