Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zavřít

NEPŘEHLÉDNĚTE: Přijímáme závazné přihlášky na běžecký kemp

NEPŘEHLÉDNĚTE: Přijímáme závazné přihlášky na běžecký kemp
foto: Radek Narovec

behej.com | 04.08.2009 | přečteno: 14486×

Stalo se již tradicí, že poslední prázdninový víkend patří běžeckému setkání. To letošní je – jak jinak – opět v překrásné přírodě Vysočiny. Organizátorským matadorem je „běžec-veterán“ František Holý, kterému tentokrát asistuje Eva Vysučková. ZASTAVILI JSME PŘÍJEM PŘIHLÁŠEK NA KEMP PRO VYČERPÁNÍ UBYTOVACÍCH KAPACIT. NĚKTERÁ MÍSTA SE MOHOU UVOLNIT TĚSNĚ PŘED JEHO KONÁNÍM, POKUD ZÁVAZNĚ PŘIHLÁŠENÍ NEZAPLATÍ

Akce se uskute?ní 28. – 30. srpna nedaleko Tel?e, pod nejvyšší horou ?eskomoravské vrchoviny – Javo?icí u Velkopa?ezitého rybníka. Ubytování bude v kempu, penzionu a chatkách. Více na www.campvelkoparezity.cz.

 

klikni pro detail

 

Finalizujeme jednání s lektory, kte?í by nám pomohli rozší?it si znalosti nejen o b?hání a zdraví. Již nyní p?islíbili ú?ast fyzioterapeutka Martina Vystr?ilová a Aleš Tvrzník, specialista na pohybový aparát a stálý spolupracovník behej.com.

Tradi?ní sou?ástí kempu je sobotní Cooper – „populární“ dvanáctiminutovka. Cílem není ani tak test výkonnosti, jako p?íležitost odhalit chyby a nedostatky v b?žecké technice. Pokud se nestane nic ne?ekaného, m?li by se objevit i dva významní ?eští vytrvalci.

Na b?žeckém setkání se objeví i n?který z b?žeckých trenér? a úzkých spolupracovník? redakce behej.com. Zatím p?edb?žn? p?islíbil ú?ast energií stále oplývající Ivo Domanský, který odpoví na všemožné dotazy týkající se b?žeckého tréninku.

Na sobotní odpoledne bude p?ichystán delší výb?h ve skupinkách podle výkonnosti a okamžitých pocit?. V ned?li dopoledne bychom pokra?ovali v zábavn?-nau?ném programu v p?ekrásných exteriérech Vyso?iny.

Cenu za víkend jsme stanovili na snad p?ijatelných 1400 K? za osobu. ?ástka zahrnuje ubytování (dv? noci), plnou penzi (po?ínaje páte?ní ve?e?í a kon?e ned?lním ob?dem) a p?ísp?vek na vystoupení lektor?. Svou podporu p?islíbil i Gigasport. „Jelikož to s b?hem myslíme vážn?, chceme podpo?it i takovéto neziskové akce,“ ?íká šéf marketingu ?et?zce Marek Andres.

 

Jedno malé upozorn?ní: víkend není koncipován pro d?ti, ale pochopiteln? nikomu nebráníme p?ijet v rodinném kruhu. Jen prosíme p?edem avizujte specifické pot?eby na ubytování. Jako vždy platí pravidlo „kdo d?ív p?ijde, ten si m?že více vybírat“. Pokud byste váhali se svou ú?astí, protože neb?hací partner by se mohl nudit, pak v?zte, že v okolí je dost možností na turistické výlety, inline brusle ?i kolo (a pokud bude po?así p?át, pak i na kooupání).

A na záv?r videolákadlo po?ízené na jednom z d?ív?jších b?žeckých setkáních.


Komentáře (Celkem 1)

Nalezené položky: 2 První Předchozí | 1 | Další Poslední
avatar

Litoměřice,Brno

Celkem 690 km
Minulý měsíc 0 km
10 km: 0:44:23 (2010)
maraton: 3:28:23 (2007)

mr.pohoda muž 23.08.2009 18:57:30

Nejede někdo na kemp autem z Brna a byl by ochotný mě přibrat?

Motto: http://ski-map.net - nejlepší lyžařská mapa celé Evropy

administrator 03.04.2010 13:33:01

Stalo se již tradicí, že poslední prázdninový víkend patří běžeckému setkání. To letošní je – jak jinak – opět v překrásné přírodě Vysočiny. Organizátorským matadorem je „běžec-veterán“ František Holý, kterému tentokrát asistuje Eva Vysučková. ZASTAVILI JSME PŘÍJEM PŘIHLÁŠEK NA KEMP PRO VYČERPÁNÍ UBYTOVACÍCH KAPACIT. NĚKTERÁ MÍSTA SE MOHOU UVOLNIT TĚSNĚ PŘED JEHO KONÁNÍM, POKUD ZÁVAZNĚ PŘIHLÁŠENÍ NEZAPLATÍ


Odkaz na článek
Nalezené položky: 2 První Předchozí | 1 | Další Poslední
x

Hodnocení příspěvků

Pro hodnocení příspěvků se nejprve musíte přihlásit.

Pokud ještě registraci nemáte, můžete se zaregistrovat zde.

Pro přidání komentáře se musíte přihlásit nebo registrovat, pokud ještě registraci nemáte.