Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zavřít

ROZHOVOR: Jedu se porvat o přední místa - A.Pichrtová

Radek Narovec | 19.07.2006 | přečteno: 10469×

33-letou závodnici slovenského původu jsme zastihli před odjezdem na měsíční šňůru vrchařských závodů do Alp. Ochotně hovořila o plánech pro zbytek letošního roku a zklamání z neúčasti na blížícím se ME v atletice,  na které ji vystavilo stop zimní zranění.

„Zklamaná jsem moc, že do Goteborgu nejedu. M?že za to t?ím?sí?ní výpadek zp?sobený malým odpo?inkem po lo?ské sezón?. ?íkala jsem si, že bych mohla ješt? limit splnit, ale to by mi pak chyb?ly síly na samotné mistrovství,“ tvrdí drobná závodnice, která 9.?ervence utekla všem soupe?kám na domácím ME v b?hu do vrchu.

Moc jsem se do Švédska t?šila, ?íkala jsem si bude to kone?n? závod bez Japonek a Afri?anek. Já pat?ím v Evrop? ?ekn?me do desítky, tak z toho mohl být p?kný výsledek, ale už jsem se s tím smí?ila."

Za vším stojí zran?ní kolene a kotníku, které si p?ivodila b?hem zahrani?ní série závod? na konci lo?ského roku, kdy krátce po sob? absolvovalAnna Pichrtová v cíli ME v b?hu do vrchua n?kolik závod? s dlouhým a úmorným p?esunem mezi kontinenty.

„Už jsem se z toho dostala a rozhodn? nepomýšlím na konec kariéry. B?hat na slušné úrovni se dá klidn? do ?ty?iceti, ženy možná ješt? déle. Zatím mne to moc baví, zvlášt? b?hy do vrchu, kde bývá parádní atmosféra.“

Pichrtová, která se cílen? v?nuje b?hu již od svých 17 let, je v nominaci na zá?ijové neoficiální Mistrovství sv?ta v b?hu do vrchu v Turecku.

„Mluvit o vít?zství nebudu, to se ned?lá, ale rozhodn? tam pojedu bojovat o p?ední místa. Bude to ale t?žké, tra? je tam po?ád do kopce a mn? vyhovují ob?asné seb?hy. Ty mi jdou, z kopce mi nikdo neute?e, ale tady (v Turecku) to bude hodn? t?žké.“

Kopce pat?í do jejího základního tréninku a snad i proto se usadila v Krkonoších. "Kopce mi vyhovují, mám je v sob? a nemus

Anna Pichrtová p?i ME v b?hu do vrchu (2006)

ím je ani nijak zvláš? trénovat. Oproti tomu klasický maratón je práce, tam se musím více nutit b?žet rychle."

Pichrtová p?iznává, že má stále mezery ve stylu b?hu. „Já jsem zvyklá práv? z b?hu z kopce více sed?t a nemám proto dobrý styl pro klasický b?h. Na to se te? snažím zam??it. Zkouším se o n?co více zvednout.“

Sympatická ?eská reprezentantka se vrací z Alp v polovin? srpna a po zá?ijovém vrcholu sezony v Turecku chce znovu nasát atmosféru domácích závod?, která ji nep?ijde o nic horší než v zahrani?í. Na konci roku se tradi?n? p?esune do Ameriky.

„Jsou tam dobré podmínky pro trénink a nezakrývám, že i finan?ní ohodnocení je tam jiné. Rozhodn? si ale letos dám pozor, abych dodržela alespo? dvoutýdenní odpo?inek po sezon?,“ slibuje ob?asná návšt?vnice stránek Behej.com.