Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zavřít

Jungfrau maraton: kouzelný maraton v Alpách

Miloš Škorpil | 01.02.2006 | přečteno: 15595×

Na tenhle maraton jsem se těšil jak malej kluk. Na to, že uvidím krásnou alpskou přírodu a hrábnu si pořádně na dno sil. Vše se mi splnilo. Pro lepší představu o profilu tohoto maratonu: start je v Interlakenu v nadmořské výšce 566 m, nejvyšší místo trati je zhruba 1 km před cílem ve výšce 2205 m a cíl pak o něco málo níže ve výšce 2100 m.

Do Švýcarska jsme p?ijeli už ve ?tvrtek ve?er a první noc strávili v Lauterbrunnenu, který leží zhruba v polovin? trati. Když jsme se šli ráno prob?hnout, bylo nádherné po?así, sluní?ko svítilo a tak jsem se rozhodl zkusit si vyb?hnout první v?tší stoupání, které na nás bude p?i vlastním maratónu ?ekat. 

Úsek mezi Lauterbrunnenem a Wengenem v délce cca 5 km a p?evýšení 489 výškových metr? jsem sice s obtížemi, ale p?ece vyb?hl. Ud?lal jsem si pár fotek a po dob?hnutí do chaty jsem všechny uklid?oval, že to není tak hrozný, že se to b?žet dá a že je to paráda.

P?i vlastním závod?, kdy jsme m?li už za sebou v nástupu do tohoto kopce v nohách 26 km, jsem však rychle zm?nil názor a rozhodl se po p?íkladu v?tšiny krpál vyjít. Ostatn? od tohoto místa už toho nikdo moc nenab?hal. 

Zatímco p?ed startem jsem si ?íkal, že si beru fo?ák spíš jen pro formu a že se budu snažit zab?hnout co nejrychlejší ?as, nakonec jsem byl rád, že jsem ho m?l s sebou a mohl ud?lat n?kolik zajímavých fotografií, na které se m?žete podívat ve fotogalerii, a které vám lépe než všechna slova ?eknou, co to je Jungfrau. Je fakt, že ostatní b?žce jsem asi trošku štval, když jsem vždy po ud?lání snímku vyb?hl, a protože jsem si odpo?al, v pohod? je zase dob?hl a p?edb?hl.

O b?hu jako takovém se pak dalo mluvit zase až na posledním kilometru, to ale v?tšin? lidí už nohy p?kn? brnkaly vysílením a tak byli rádi, že se na nich udrželi. Znovu jsem si ov??il jednu zkušenost, že není dobré se vydat p?i b?hu do kopce ze všech sil, protože pak máte problémy b?žet z kopce.

Díky téhle zkušenosti jsem pak na posledním kilometru mohl p?edb?hnout hezkou ?ádku soupe?? a v cíli si blažen? užívat pocit dosažení cíle. Celkový ?as 4:14:13 pak nebyl až tolik d?ležitý, i když jsem p?vodn? cht?l b?žet pod 4 hodiny.