Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zavřít

MS v krosu: Keňa vládla světu, Češi chyběli

MS v krosu: Keňa vládla světu, Češi chyběli
foto: Aleš Gräf

Mirko Gräf | 30.03.2010 | přečteno: 7596×

V neděli se v polské Bydgoszczi konalo 38. Mistrovství světa v krosu. Potvrdilo, že Afrika dál utíká světu. Proč na mistrovství, které se konalo v podstatě za humny, chyběli čeští závodníci? Nejen nad tím se zamýšlí dvaaosmdesátiletý Mirko Gräf, bývalý liberecký atlet a trenér, který se může pochlubit skalpem Emila Zátopka, vítězstvím na legendárních Běchovicích a tituly mistra Českos­lovenska na 5 000 a 10 000 metrů.


Úvodem trochu statistiky. V polské Bydgoszczi startovalo 56 zemí (nejmén? od roku 1993), nejvíce bylo 76 zemí v roce 2000. Na start se postavilo 438 závodník?, kte?í se mimo sout?že jednotlivc? (dosp?lých a junior?) utkali i v sout?ži ?ty??lenných družstev. Podle o?ekávání byli nejúsp?šn?jší Ke?ané, ale asi jen málokdo ?ekal, že tato zem? získá všechny zlaté medaile! Celkem 24 medailí si rozd?lilo pouze p?t zemí. Ke?a jich získala t?ináct, Etiopie p?t, Uganda t?i, Eritrea dv?. Jedinou „mimoafrickou" zemí na stupních vít?z? byly USA s jednou bronzovou medailí.

Je možné polemizovat o tom, že p?i ú?asti „krosového krále" minulých let Etiopana Bekeleho, p?ípadn? dalších chyb?jících borc?, by suverenita Ke?an? nebyla tak výrazná. Ale žádné „kdyby" zde neplatí. Ke?ané s p?evahou porazili „ostatní" Afriku a doslova deklasovali zbytek sv?ta. T?žko n?kdo p?edpovídal, že se na šampionátu bude hrát pouze ke?ská hymna.

Závodilo se na dvoukilometrovém travnatém okruhu s minimálním p?evýšením. Byla to hodn? jednotvárná a rovinatá tra? s minimálním p?evýšením, i když v samotném areálu, v t?sné blízkosti trati, by bylo možné okruh „zpest?it" n?kolika výb?hy. To by jist? p?isp?lo k atraktivnosti závodu. Travnatý povrch byl místy dost rozbahn?ný. Jinak trat? byly dostate?n? široké a naprosto bezpe?né. Zkrátka si myslím, že až na ty chyb?jící kope?ky to byl moc hezký p?espolák. Zajímavostí mistrovství bylo to, že na vrcholné sv?tové akci stále startují africké b?žkyn? bosé. A nejen že startují, ony dokonce vyhrávají. Mezi muži jsme bosého závodníka nezaregistrovali.

Bohužel jsme na startu nevid?li ani jednoho ?eského zástupce. Bylo mi trochu líto, že p?i slavnostním nástupu chyb?la mezi nastoupenými zem?mi tabulka s názvem „?eská republika" a ?eská vlajka. Bohužel, vytrvalecké disciplíny pat?í v sou?asnosti mezi nejslabší odv?tví v ?eské atletice. Je však správné, když tuto doslova zahanbující skute?nost ?ešíme tím, že neobsazujeme vrcholné akce, které se navíc konají doslova za dve?mi? Myslím, že je to chyba. Navíc minulý týden se konalo v Temelín? Mistrovství ?eské republiky v krosu. Ideální prov?rka p?ed MS.

Prakticky od dob Vlasty Zwiefelhofera, který v roce 1979 na MS v krosu v Irsku obsadil dnes „neuv??itelné" šesté místo, naši b?žci nedosáhli výrazn?jších úsp?ch?. Uprost?ed startovního pole se ale ?asto umís?ovali. Letos by ur?it? skon?ili v poli poražených P?esto si ale myslím, že by bylo správné, abychom se t?chto šampionát? ú?astnili. Minimáln? mist?i ?eské republiky by zde m?li startovat. Nejen aby se popasovali s nejlepšími sv?tovými b?žci, ale i s nejlepšími Evropany. Uzavírat se p?ed sv?tem je cestou do pekel a návrat alespo? do pozic p?ed 20–30 lety bude svízelný.

„Zakopaný pes" této nedobré situace ve vytrvalostních b?zích je dle mého názoru u nás doma. Není to žádná nová záležitost, je stará minimáln? 10–15 let. Vždy? naším posledním vynikajícím vytrvalcem, který byl schopen soupe?it se sv?tem, byl Honza Pešava.

Ale i kolik jiných velmi dobrých b?žc? jsme v této dob? m?li. Jeden p?íklad za všechny z mého okolí. Na Mistrovství ?SSR v Banské Bystrici n?kdy na konci osmdesátých let minulého století, ješt? za bývalého ?eskoslovenska, liberecký vytrvalec Petr Faistauer v závod? na 10 km obsadil ?asem 29:02 až páté místo. Dnes by tímto ?asem vyhrál minimáln? o jedno kolo. K tomu není co dodat.

Jak na tento „špatný stav" reagovalo naše atletické vedení? Uvedu n?kolik PRO?, které samoz?ejm? ne?eší celý problém, ale rozhodn? rozvoji a oblib? vytrvalostních b?h? neprospívají. Dívám se na to z pohledu bývalého závodníka, dnes trenéra a pracovníka atletického klubu, který se b?h?m v?nuje celý život.

– PRO? byl zrušen mistrovský závod v silni?ním b?hu dorostu?
- PRO? byl zrušen závod klubových družstev muž? a žen na M?R v krosu i silni?ním b?hu? Údajn? z d?vod?, že stejn? vyhrávají stále stejné oddíly.
- PRO? není za?azen závod žákovských družstev na M?R v krosu?

Toto jsou samoz?ejm? jen namátkové p?ípady, zdánliv? nepodstatné. P?esto i ?ešení t?chto PRO? by mohlo vést k budoucí „prosperit?" ?eských vytrvalc?. Jak ale bylo vid?t v Bydgoszczi, problém s „vytrvalci" má celá Evropa. Umíst?ní a ?asová ztráta na vít?ze nejlepších Evropan?:

MUŽI 14. místo – ztráta 0:47 min.
ŽENY 10. místo – ztráta 0:58 min.
JUNIO?I 31. místo – ztráta 1:34 min.
JUNIORKY 16. místo – ztráta 1:04 min.

Foto : www.graf.cz


 

Mirko Gräf

– bývalý liberecký atlet a trenér
- p?i Memoriálu Evžena Rošického v roce 1956 porazil v závod? na 5000 metr? Emila Zátopka a jako amatérský závodník se vyšvihl na t?etí místo sv?tových tabulek
- získal p?t titul? mistra ?es­koslovenska v b?hu na 5000 a 10000 metr?
- 13× reprezentoval ?es­koslovensko v mezistátních utkáních
- v roce 1959 zvít?zil v populárním závod? B?chovice – Praha


MS V KROSU NA WEBU IAAF

VÝSLEDKY MS V KROSU

MF DNES O AUTOROVI ?LÁNKU

Komentáře (Celkem 6)

Nalezené položky: 7 První Předchozí | 1 | Další Poslední
avatar

Benešov u Prahy

Celkem 4768 km
Minulý měsíc 0 km
10 km: 0:39:16 (2012)
půlmaraton: 1:27:57 (2010)
maraton: 3:19:06 (2010)

chuchvi muž 30.03.2010 10:08:15

Díky tomu,že v neděli byl Pražský 1/2 marathon tak lze předpokládat,že většina lidí pojede do Prahy než do Polska.Věřim,že cestování do „daleka“ pro někoho může být problém číslo 1 a domnívám se,že tento druh závodu není moc atraktivní jak pro veřejnost tak pro profesionálněj­ší běžce.

avatar

rian muž 30.03.2010 10:49:52

>> chuchvi, 30. 3. 2010 10:08:15

Při vší úctě k našim borcům si myslím že na toto mistrovství by to byl pro ně jen drahý výlet.Doby kdy jsme měli vinikající běžce jsou nenávratně pryč.Náš svaz by se měl zamyslet nad metodami tréningu mládeže a jak přinutit dnešní mladé k běhu.Když se podíváme na výsledky onoho půlmaratonu tak zjistíme v jakém stavu se náš vytrvalostní běh nachází.Na tyhle akce (na kterých nemáme co dělat) bychom se teď měli vykašlat a začít úplně od začátku a to od mladých.

avatar

ČTBK Iscarex Česká Třebová

10 km: 0:34:14 (2006)
půlmaraton: 1:17:25 (2009)
maraton: 2:54:48 (2008)

klasta muž 30.03.2010 11:56:59

>> rian, 30. 3. 2010 10:49:52

přinutit někoho něco dělat je poměrně svízelná věc a téměř vždy se to nevyplatí… myslím, že zrovna atletika je plná takových příkladů.

na velké akce by naši nejlepší jezdit měli, už kvůli získávání zkušeností a srovnávání se se špičkou. to člověka vždy posune dál.

avatar

DaliborB muž 31.03.2010 09:17:29

Myslím, že talenty u nás máme – když už jsme u libereckých atletů, vzpomenu Tomáše Krutského, kterého znám dobře a Mirko Gräf ještě líp, protože ho několik let osobně trénoval – toho času uměl 5km kolem 13:50, což byl v jeho věku a na naše poměry super čas – kdo mu ale u nás co nabídl a podpořil ho v dalším růstu ? Myslím, že nikdo moc zájem neměl a Tomáš se dál několik let připravoval v zimních podmínkách tady u nás na severu. Podle mě tady je taky zakopaný pes, proč talenti končí, není tu další podpora a kontiunita – jakmile pak musí jít člověk do práce a nevěnuje se plně běhání, odpočinku, regeneraci,… jeho výkonnost začne pomalu ale jistě klesat a zapadne do průměru, což odráží současný stav našeho běhání.

avatar

Cvéťa muž 31.03.2010 10:55:45

>> DaliborB, 31. 3. 2010 09:17:29

Před pár lety běžecká část trenérské rady ČAS (Kučera, Semerád) prosadila centralizovanou podporu především mladých běžců, která docela funguje. Doufám že nové složení TR v tom bude pokračovat.
Dále je zde Kroměříž s velice silnou běžeckou skupinou a asi i štědře podporovanou. Myslím, že v mílařských tratích už výsledky jsou (Holuša, Masná, Šatrová) v bězích to bude trvat asi déle ale určitě se někdo ukáže.

avatar

lucky luke muž 02.04.2010 16:23:35

To zručení závodů klubových družstev na MČR v krosu a na silnici taky nějak nechápu, protože minimálně tim klesnul počet účastníků. A i pro běžce je to něco zvláštního běžet za družstvo, protože to každýho nutí závodit o každý místo a tak by to asi mělo při MČR vypadat.

administrator 03.04.2010 13:33:14

V neděli se v polské Bydgoszczi konalo 38. Mistrovství světa v krosu. Potvrdilo, že Afrika dál utíká světu. Proč na mistrovství, které se konalo v podstatě za humny, chyběli čeští závodníci? Nejen nad tím se zamýšlí dvaaosmdesátiletý Mirko Gräf, bývalý liberecký atlet a trenér, který se může pochlubit skalpem Emila Zátopka, vítězstvím na legendárních Běchovicích a tituly mistra Českos­lovenska na 5 000 a 10 000 metrů.


Odkaz na článek
Nalezené položky: 7 První Předchozí | 1 | Další Poslední
x

Hodnocení příspěvků

Pro hodnocení příspěvků se nejprve musíte přihlásit.

Pokud ještě registraci nemáte, můžete se zaregistrovat zde.

Pro přidání komentáře se musíte přihlásit nebo registrovat, pokud ještě registraci nemáte.